Masina de Taiat Legume cu Discul de Sprijin Vertical si cu Productivitatea de 100 Kg pe ora

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Masina de Taiat Legume cu Discul de Sprijin Vertical si cu Productivitatea de 100 Kg pe ora.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc, dwg de 28 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mircea Bernic

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Adnotare .
Introducere .
1. Sarcina tehnică .
1.1 Noțiuni teoretice ale procesului de tăiere a legumelor .
1.2 Studiul bibiliografic al nivelului de dezvoltare tehnică actual .
1.3 Studiul brevetelor mașinilor de tăiat legume .
1.4 Procesul tehnologic .
1.5 Indici tehnico-economici .
2. Proiectul tehnic .
2.1 Construcția mașinii de tăiat legume .
2.2 Principiul de funcționare .
2.3 Instrucțiuni de exploatare .
2.4 Protecția muncii și mediului .
2.5 Calculul mașinii .
2.5.1 Calculul tehnologic .
2.5.2 Calculul energetic .
2.5.3 Calculul cinematic .
Concluzie .
Anexe .
Bibliografie .

Extras din document

Adnotare

În lucrarea dată este cercetată asigurarea tehnică a industriei alimentare. Deasemenea se acordă atenţie elucidării problemelor legate de majorarea eficacităţii tehnologiilor moderne de prelucrare agroalimentare. Sunt descrise cerinţele esenţiale impuse proceselor şi utilajelor alimentare, deasemenea se descriu principiile de funcţionare şi construcţie a celor mai vaste maşini din industria alimentară, întrebuinţate în ţara noastră cît şi peste hotarele ei. Sunt date şi caracteristicele tehnice ale acestor linii tehnologice. De asemenea, este descris principiul de funcţionare şi construcţia maşinii de tăiat legume, dar şi instrucţiunile de exploatare şi măsurile de securitate a muncii şi a mediului ambient la funcţionarea acestei maşini. Sunt arătate calculul tehnologic, calculul consumului de energie şi calculul cinematic. Sunt analizate nivelul de dezvoltare a maşinelor de tăiat, parametrii tehnico-economici a maşinei de tăiat legume şi descrierea procesului tehnologic de preparare a cartofilor fri.Analiza brevetelor are şi ea o importanţă deosebită în această lucrare. Expunerea lor la Anexă ne permite să studiem mai în detaliu construcţia şi funcţionarea maşinelor de tăiere, de asemenea avantajele şi dezavantajele lor.

Lucrarea este destinată studenţilor de la Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară ale Universităţii Tehnice a Moldovei, viitorilor specialişti din Industria Alimentară. Acest material poate ajuta specialiştii să resolve problemele tehnico-inginereşti ce ţin de introducerea tehnicii performante în diverse ramuri ale industriei alimentare, astfel încît să contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor tehnice ale specialiştilor din industria alimentară şi la atingerea nivelului tehnic solicitat de populaţie.

Această informaţie este elaborată luînd în consideraţie disciplinile tehnice generale de mecanică teoretică, teorie a maşinelor şi mecanismelor, termotehnică, procese şi aparate.

Introducere

La întreprinderile de alimentație publică un loc important în procesul tehnologiei mecanice al prelucrarii produselor alimentare îl ocupă marunțirea produselor prin metoda tăierii.

Tăierea produselor se efectuează cu ajutorul instrumentelor de tăiat cu scopul de a da produselor alimentare formele cuvenite,mărime și calitate superioară.

Prin aceasta fiecare bucată de produs trebuie să fie împarțit în mai multe bucăți mici fără rămășițe și deșeuri.Cerințele la finalul produsului sunt:ca produsele finale să fie egale atît în formă cît și-n masă.

La întreprinderile de alimentație publică se taie diferite produse : legume, fructe, carne, pește, produse de panificație,produse din carne (cîrnățuri de diferite feluri,becon,cașcaval de diferite feluri).

În dependență de tipul produsului prelucrat toate instrumentele destinate pentru tăierea produselor alimentare se împart în 5 grupuri: de tăiat legume,de tăiat carne,de tăiat pește,de tăiat oase,mașină de tăiat produse înghețate,mașină de tăiat pîine,mașină de tăiat produse gastronomice,mașină de tăiat untul cubat.

1. Sarcina tehnică

1.1. Noţiuni generale ale procesului

1.1.1. Destinaţia maşinelor şi utilajelor folosite în industria alimentară

Maşinele şi utilajele din industria alimentară sunt maşini de lucru destinate pentru operaţii diversificate în cadrul proceselor de producţie, în conformitate cu cerinţele tehnico-economice impuse fiecărei lucrări în parte.

Prin folosirea maşinelor în executarea diverselor lucrări în cadrul proceselor de producţie din industria alimentară, se asigură:

1. Mărimea productivităţii muncii;

2. Realizarea unor lucrări în termene optime şi de o calitate superioară;

3. Reducerea costurilor pe tona de produs;

4. Înlocuirea muncii manuale cu munca de dirijare a utilajului, respective reducerea efortului fizic.

Intrarea eventuală a Republicii Moldova în Uniunea Europeană necesită decizii concrete şi ample în dezvoltarea continuă şi cu success a economiei naţionale. Numai înzestrînd economia naţională cu utilaje tehnologice performante, se poate de satisfăcut cerinţele mereu crescînde ale consumatorilor în cele mai necesare şi preţioase produse alimentare.

Pentru a face faţă cerinţelor multiple ale industriei, consumatorilor şi construcţiei de maşini pentru industria alimentară, specialistul din întreprinderile acestei industrii trebuie să cunoască:

1. Construcţia şi principiul de funcţionare a utilajelor, maşinelor şi instalaţiilor din industria alimentară;

2. Regulile de exploatare, întreţinere, reparare şi modalităţile de reglare a lor;

3. Metodele de calcul, construire, fabricare a utilajelor din domeniu şi metodele de asigurare a fiabilităţii utilajelor.

Fisiere in arhiva (3):

  • anexa 10-160.dwg
  • cuprins.doc
  • Masina de Taiat Legume cu Discul de Sprijin Vertical si cu Productivitatea de 100 Kg pe ora.doc