Masina de Taiat Legume cu Poanson

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Masina de Taiat Legume cu Poanson.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Chiabur

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Adnotare 3
Introducere 4
1. Sarcina tehnică 6
1.1 Noțiuni teoretice ale procesului de tăiere a legumelor 6
1.2 Studiul bibliografic al nivelului de dezvoltare a mașinii 12
1.3 Studiul brevetelor mașinilor de tăiat legume 15
1.4 Proces tehnologic 17
1.5 Indicii tehnico-economici preconizați 18
2. Proiectul tehnic 19
2.1 Construcția mașinii de tăiat legume cu poanson 19
2.2 Principiul de funcționare 20
2.3 Instrucțiuni de exploatare 21
2.4 Protecția muncii și a mediului ambiant 22
2.5 Calculul mașinii date 23
2.5.1 Calculul tehnologic 23
2.5.2 Calculul energetic 23
2.5.3 Calculul cinematic 24
Concluzie 26
Anexe 27

Extras din document

MTLP – 50

Masa Coala Nr. docum. Semn. Data

Elaborat Olaru Stels

Mașină de tăiat legume cu poanson cu productivitatea de 50 kg/oră Litera

Coala

Coli

Verificat Bernic Mircea

UTM FTMIA

gr. TAP – 092 2

Nr. contr.

Aprobat

Bibliografie

Adnotare

Alimentația constituie un factor indispensabil pentru om, deoarece asigură energia și substanțele de bază necesare desfășurării proceselor metabolice, creșterii și dezvoltării organismelor. Ea reprezintă izvorul și regulatorul proceselor de schimb dintre organism și mediul înconjurător. Din cele mai vechi timpuri omul a primit din mediu substanțe nutritive necesare furnizării energiei cheltuite dar și menținerii unor constante fiziologice normale. În epoca contemporană, marea diversitate de alimente disponibile, compoziția chimică complexă a acestora, riscurile de îmbolnăvire prin intermediul alimentelor ingerate, schimbarea mediului în care omul își desfășoară activitatea, au determinat o revizuire a concepției despre alimentația umană, accentuarea caracterului ei rațional și de factor preventiv în sănătate. S-a accentuat răspunderea celor care comercializează alimente atât în ceea ce privește valoarea nutritivă a produselor comercializate cât mai ales starea lor de inocuitate. Din multitudinea de factori de agresiune purtători de agenți poluanți, menționăm solul, apa, aerul, rețetele produselor, tehnicile de prelucrare, microorganismele și alți biodăunători. Alimentul este un sistem aflat în strânsă legătură cu individul, este legătura biologică a omului cu mediul înconjurător. Deci, orice perturbație a mediului își găsește în aliment mijlocitorul ideal pentru a ajunge la om. Mediul influențează alimentele de-a lungul parcursului materie primă - produs finit în diferite momente, relația aliment mediu determinând modificări ce perturbă salubritatea produsului destinat consumului uman. Factorii care influențează calitatea produselor alimentare pot fi interni, cum sunt compoziția chimică a produsului , structura antomică și gradul de integritate, proprietățile biologice, proprietățile fizice, sau externi solicitările mecanice în timpul manipulării produselor, compoziția aerului atmosferic, temperatura aerului, umiditatea aerului, lumina și alte radiații, ambalajul, microorganismele, modul de depozitare.

Prin alimentaţie publică se inţelege activitatea economică care se ocupă cu producerea unei game variate de preparate culinare, ce se servesc consumatorilor, împreună cu alte produse agroalimentare, consumul acestora facându-se în unitaţi proprii, special amenajate.

Pentru a reduce maxim munca zilnică a bucătarilor, a mări considerabil productivitatea lucrului efectuat în întreprinderea dată, a micşora traumatizarea la locul de muncă, se utilizează maşini şi macanisme specializate, în deosebi, utilaje mecanice.

Dotarea cu utilaj tehnologic la etapa actuală este la un nivel relativ înalt. Industria constructoare de maşini dispune de numeroase realizări pentru sfera alimentară, aceasta pune la dispoziţia agentului o gamă largă de utilaje, echipamente, mecanisme etc. care contribuie, într-un fel sau altul, la majorarea productivităţii, economisire de timp, reducerea numărului de muncitori.

Mașinele și utilajele din industria alimentară sunt mașini de lucru destinate pentru operații diversificate în cadrul proceselor de producție. Cele mai solicitate mașini mecanice o au utilajele de tăiat care sunt destinate tăierii legumelor și fructelor.

Luând în considerație că în mare majoritate se taie mecanizat anume legumele, mașinele date mai poartă denumirea de mașini de tăiat legume, cu toate că ele de fapt sunt preconizate și pentru tăierea fructelor.

Mașină de tăiat legume cu poanson

cu productivitatea de 50 kg/h Coala

3

Mod Coala № Document Semnăt. Data

Introducere

Specia umană este într-o continuă evoluție, dar cel puțin din punct de vedere al mâncării am păstrat în genele noastre reminescențele alimentației primelor antropoide, bazată pe vegetație și mici animale. În vremurile în care primele maimuțe trăiua în Africa și apoi în Asia, ”meniul” lor era compus în principal din fruze, muguri, flori, rădăcini, polen, plante diverse, legume și fructe sălbatice. Atunci exista o mai mare variație în acest domeniu decât astăzi, dar treptat, prin experiență, primii oameni au învățat să evite acele plante, legume și fructe sălbatice care aveau gust neplăcut sau erau toxice. Paradoxal sa nu, pe măsură ce am evoluat, rolul vegetalelor în alimentație a scăzut tot mai mult, gama s-a restrâns, iar carnea și alte produse au devenit esențiale. Alimentația este o cerință absolută pentru sănătatea omului.

Industria alimentară asigură prelucrarea producției agricole și deci hrana pentru populație. Această ramură industrială are importanță deosebită în diversificarea produselor alimentare. Transformarea materiilor prime în produse alimentare finite sau semifabricate se realizează printr-o succesiune de operații de natură fizică, chimică, biochimică, microbiologică sau combinate, prin care se obțin produse alimentare. Oricât de complex ar fi un proces tehnologic acesta este alcătuit dintr-o succesiune de operații simple din care numai o mică parte sunt de natură chimică și biochimică, majoritatea sunt de natură fizică sau mecanică. Operațiile tehnologice se realizează cu ajutorul unor aparate, mașini de lucru și utilaje. Mașinile, aparatele și utilajele pentru un proces tehnologic se caracterizează prin caracteristici tehnice constructive, principiu de funcționare și caracteristici tehnologice de capacitate și calitate. Operațiile, aparatele și utilajele care se utilizează în diverse ramuri ale industrie alimentare pentru prelucrarea produselor agricole, sunt permanent înnoite și modernizate prin folosirea și adaptarea celor mai noi cuceriri ale științei.

La etapa actuală alimentația publică are prioritate față de bucatele preparate în condiții de casă. În acest sens, este nevoie de o continuă mecanizare și automatizare a proceselor de producție, ca un factor cheie în creșterea productivității munci. Industria națională creează un număr mare de diverse mașini necesare alimentației publice. Anual se însușesc și se implimentează mașini și echipamente noi, mult mai moderne, care asigură mecanizarea și automatizarea proceselor complicate în producere.

Se creează și însușesc noi mașini, utilaje care funcționează în regim automat, fără participarea omului.

Mașină de tăiat legume cu poanson

cu productivitatea de 50 kg/h Coala

4

Mod Coala № Document Semnăt. Data

În prezent, una din problemele majore este reforma radicală pentru accelerarea progresului tehnico-științific în economia națională.

În alimentația publică ea este destul de actuală, la întreprinderile cu o productivitate mare încă se efectuează procesele manual. Există mai multe tipuri de muncă, unde sunt angajați un număr mare de lucrători necalificați. De aceea, o restructurare radicală în această ramură necesită o industrializare largă a proceselor de producție, introducerea în masă a metodelor industriale de pregătire și livrare a produselor către clienți.

O astfel de orgasnizare a producției în alimentația publică va permite nu numai de utilizat noul utilaj de înaltă eficiență, dar, de asemenea, mult mai eficient de a-l folosi. Vor beneficia atât consumastorii, - se va reduce timpul, va crește calitatea deservirii, precum și lucrătorii din domeniul alimentației publice – datorită mecanizării și automatizării proceselor de producție este redusă considerabil munca manuală, crește capacitatea de producție și se îmbunătățesc condițiile tehnico-sanitare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Masina de Taiat Legume cu Poanson.doc