Mașina pentru combaterea eroziunii solului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 21483
Mărime: 264.13KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Turan M

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE

1.Cercetări de marketing 7

2.Caracteristica materiei prime, produselor finite 14

2.1.Caracteristica materiei prime a vinurilor de calitate superioară mature seci albe şi roşii 14

2.2.Caracteristica materiei prime, produsului finit a vinurilor de consum curent albe, roşii 15

3.Elaborarea şi argumentarea schemelor tehnologice. Schema de aparataj tehnologic 17

3.1.1.Schemele tehnologice de producere a vinurilor de calitate superioară „Merlot” şi „Cabernet” (durata 3 ani de maturare) 17

3.1.2.Schema tehnologică de producere a vinurilor de calitate superioară roşu „Roşu de Purcari” şi „Purpuriu de Purcari” 20

3.1.3.Schema tehnologică de obţinere a vinurilor alb şi roşu de consum curent Traminer, Sauvignon, Cabernet, Merlot 21

3.1.4.Schema tehnologică de producere a vinurilor de calitate superioară „Aligote” şi „Pinot” (durata de maturare 2 ani) 23

3.2.Argumentarea schemelor tehnologice 25

3.2.1.Recepţia vinului cu egalizare şi sulfitare 25

3.2.2.Odihna vinului 27

3.2.3.Tratarea complexă 27

3.2.4.Decantarea vinului prin filtrare 31

3.2.5.Vehicularea la maturare 33

3.2.6.Maturarea vinului 33

3.2.7.Pritoc deschis 39

3.2.8.Pritoc închis 40

3.2.9.Tratarea vinului cu frig 40

3.2.10.Filtrarea la temperatura de răcire a vinului 43

3.2.11.Odihna vinului 43

3.2.12.Vehicularea vinului în secţia de presiune 44

3.2.13.Îmbutelierea vinului 44

3.2.14.Îmbutelierea vinului şi doparea buteliilor 47

3.2.15.Capişonarea buteliilor 51

3.2.16.Oformarea buteliilor 52

3.2.17.Depozitarea produsului finit 55

3.2.18.Expedierea produsului finit 55

4.Standardizare. Metode şi mijloace de control a produselor tehnologice 56

4.1.Metode şi mijloace de control ale procesului tehnologic, materiei prime şi a produsului finit la vinurile roşii 62

4.2.Metode şi mijloace de control ale procesului tehnologic, materiei prime şi a produsului finit la vinurile albe 67

5.Calculul produselor.

5.1.Bilanţul produselor pe ciclu tehnologic a vinurilor „Cabernet”, „Merlot” roşii de calitate superioară 72

5.2.Bilanţul produselor pe ciclu tehnologic a vinurilor „Aligote”, „Pinot” albe de calitate superioară 74

5.3.Bilanţul produselor pe ciclu tehnologic a vinurilor „Roşu de Purcari”, „Purpuriu de Purcari” de calitate superioară 75

5.4.Bilanţul produselor pe ciclu tehnologic a vinurilor „Traminer”, „Sauvignon”, „Cabernet”, „Merlot” de consum curent albe, roşii 75

6.Protecţia muncii şi a mediului ambiant.

6.1.Analiza condiţiilor de muncă 79

6.1.1.Caracteristica factorilor nocivi şi periculoşi 79

6.2.Măsurile în domeniul protecţiei muncii 80

6.2.1.Igiena muncii şi sanitaria de producţie 81

6.2.2.Măsurile privind igiena muncii şi sanitaria de producţie 82

6.2.3.Tehnica securităţii 85

6.2.4.Măsurile privind tehnica securităţii 85

6.2.5.Măsurile contra incendiilor şi exploziilor 86

6.3.Protecţia mediului ambiant 86

6.3.1.Caracteristica noxelor industriale 87

6.3.2.Caracteristica apelor reziduale 87

6.3.3.Utilizarea deşeurilor 88

7.Calculul utilajului şi a vaselor tehnologice 89

7.1.Calculele termotehnice 94

7.1.1.Consumul de căldură la încălzire 94

7.1.2.Consumul de căldură pentru apă caldă 95

7.1.3.Consumul de încălzire total anual 96

7.1.4.Calculul încărcăturii termice pentru necesităţile tehnologice 96

7.1.5.Alegerea combustibilului 97

7.1.6.Calculul electrotehnic 98

7.2.Calculul pentru iluminare 99

7.3.Calculele sanitaro-igienice 99

7.3.1.Asigurarea cu apă 99

7.3.2.Canalizarea 101

8.Calculul indicilor tehnico-economici 101

8.1.Volumul vânzărilor pe piaţă 102

8.3.Planul producţiei pe sortimente 2004 102

8.4.Calculul materialelor auxiliare materialo-energetice pentru producerea produsului finit 104

8.5.Numărul muncitorilor principali şi fondul tarifar de salarii planificat 109

8.6.Lista de state a personalului de conducere a secţiei (întreprinderii 110

8.6.1.Planul personalului de muncitori pe o unitate de timp ce nu sunt încadraţi în producere 111

8.7.Personalul industrial productiv şi fondul total de salarii 112

8.8.Calculul profitului net 112

8.9.Calculul cheltuielilor capitale pentru renovarea întreprinderii 114

8.10.Graficul rambursării creditului 119

8.11.Indicatorii eficienţei activităţii întreprinderii 115

8.12.Indicatorii tehnico-economici principali a întreprinderilor modernizate 115

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE.

Extras din document

Viticultura şi vinificaţia au tradiţii seculare pe aceste meleaguri arse de soare, de ele au depins întotdeauna în mare măsură, bunăstarea şi viaţa de toate zilele ale băştinaşului. Voia cea bună şi mulţimea de obiceiuri statornicite în satele de codru şi de stepă, au sorginte în trudită şi darnica viţă-de-vie.

Oenologia şi industria vinului din Republica Moldova au înregistrat succese cu adevărat remarcabile şi în prezent multe tipuri de vinuri seci, vinuri efervescente şi distilate de vinuri concurează cu cele mai fine licori din lume.

Viticultura este una din ramurile principale ale economiei naţionale care asigură industria producătoare de vin şi alcool cu materie primă, producţia vinicolă este pe primul loc dintre produsele exportate din Moldova. Spre regret în ultimii ani se observă o scădere vădită a plantaţiilor de viţă-de-vie, de reducere a producţiei materialului săditor viticol ceea ce are drept rezultat final scăderea volumului de producţie vinicolă.

În Moldova se cultivă toate soiurile europene de struguri. Soiurile albe ca Chardonnay, Aligote, Sauvignon, Riesling, Silvaner, Muscat etc, se cultivă în regiunea centrală a ţării, iar soiurile roşii ca Cabernet, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Saperavi etc, sunt cultivate preponderent în sudul ţării.

La momentul actual sarcina principală a viticulturii este de a opri reducerea suprafeţelor plantaţiilor viticole şi stabilizarea nivelului de 150 mii ha. În acest, scop este necesar de a planta anual circa 5,6 mii ha, pentru a atinge nivelul de 200 mii ha în anul 2020. Anume de astfel de surse agroecologice dispune Republica Moldova pentru amplasarea viţei-de-vie conform cercetărilor ştiinţifice, economice şi ecologice şi conform cerinţelor Legii Viei şi Vinului adoptată la 2 iulie 1994.

Legea prezintă actul normativ care reglementează condiţiile generale şi speciale de producţie în viticultură şi vinificaţie, precum şi de comercializare a produselor finite, pentru satisfacerea cererii pieţei interne şi externe, consolidarea economiei naţionale şi dezvoltarea eficientă a producţiei viti-vinicole din republica. Ea de asemenea determină relaţiile persoanelor fizice şi juridice producătoare de material săditor viticol, de struguri marfă pentru masă şi vin, de vinuri din struguri şi de alte produse vinicole, indiferent de forma de proprietate cu alte structuri economice.

Industria vinicolă dispune de circa 150 întreprinderi amplasate uniform în regiunile centrale şi de sud ale republicii. Companiile din Moldova sunt echipate cu 140 linii de îmbuteliere a vinului cu o capacitate anuală de îmbuteliere de circa 45 milioane dai. Aceste capacităţi au un grad de utilizare de circa 40%.

În prezent procentul de vinuri de masa liniştite şi efervescente alcătuieşte aproximativ 90-95% din volumul producţiei vinicole, ceea ce are o mare importanţă socială, deoarece contribuie la reducerea consumului de băuturi alcoolice tari.

Pentru a asigura o calitate înaltă a producţiei vinicole este necesar de a folosi raţional resursele destinate pepinieritului viticol prin crearea unei întreprinderi (gospodării) supravegheate de stat pentru producerea materialului săditor viticol din soiurile europene calitative raionate. De asemenea este necesară reutilarea întreprinderilor de vinificaţie primară, implementarea tehnologiilor moderne, avansate de producere a vinurilor. Astăzi, cînd pe piaţa mondială producţia vinicolă întâmpină o concurenţă tot mai dură din partea băuturilor de altă provenienţă ( berea etc.), o prosperare simţitoare în acest domeniu o poate asigura în primul rînd calitatea înaltă a producţiei, diversitatea vastă a ei, aspectul exterior al ambalajului utilizat şi o largă campanie publicitară.

Preview document

Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 1
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 2
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 3
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 4
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 5
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 6
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 7
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 8
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 9
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 10
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 11
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 12
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 13
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 14
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 15
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 16
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 17
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 18
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 19
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 20
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 21
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 22
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 23
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 24
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 25
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 26
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 27
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 28
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 29
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 30
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 31
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 32
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 33
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 34
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 35
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 36
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 37
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 38
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 39
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 40
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 41
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 42
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 43
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 44
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 45
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 46
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 47
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 48
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 49
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 50
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 51
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 52
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 53
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 54
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 55
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 56
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 57
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 58
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 59
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 60
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 61
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 62
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 63
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 64
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 65
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 66
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 67
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 68
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 69
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 70
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 71
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 72
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 73
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 74
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 75
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 76
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 77
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 78
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 79
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 80
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 81
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 82
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 83
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 84
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 85
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 86
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 87
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 88
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 89
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 90
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 91
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 92
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 93
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 94
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 95
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 96
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 97
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 98
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 99
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 100
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 101
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 102
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 103
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 104
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 105
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 106
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 107
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 108
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 109
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 110
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 111
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 112
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 113
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 114
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 115
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 116
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 117
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 118
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 119
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 120
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 121
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 122
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 123
Mașina pentru combaterea eroziunii solului - Pagina 124

Conținut arhivă zip

 • Masina pentru Combaterea Eroziunii Solului
  • calculul produselor5.doc
  • cercetari marketing1.doc
  • concluzie.doc
  • CUPRINS.DOC
  • economia8.doc
  • introducere.doc
  • protectia6.doc
  • scheme tehnologice3.doc
  • standardizarea4.doc
  • Tabelul 2.1 si 2.2.doc
  • tabelul 6.1.1.doc
  • utilajul7.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui

Capitolul 1 Spaţiul rural şi dezvoltarea rurală durabilă 1.1 Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie În literatura de specialitate numeroşi...

Studiul managerial privind perfecționarea activității camerei agricole Comuna Bârnova Jududetul Iași

INTRODUCERE Agricultura constituie una din ramurile ale economiei româneşti. Importanţa ei creşte astăzi când necesarul de produse agricole s-a...

Program de dezvoltare al județului Vrancea

SECTIUNEA I STAREA ACTUALA A JUDETULUI VRANCEA PREZENTARE GENERALA Asezare geografica Judetul Vrancea are o suprafata de 4857 km pãtrati,...

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

Organizarea ameliorativă a unei pajişti permanente degradate din zona Bacău Aplicaţia 1 – Organizarea unui păşunat raţional in următoarele...

Organizarea ameliorativă a unei pajiști permanente degradate din zona Fălticeni, Județul Suceava

INTRODUCERE Patrimoniul pastoral al tării noastre, alcătuit din peste 4,9 milioane hectare, constituie un însemnat potentia de resurse naturale...

Proiect practică Consiliul Județean Vrancea

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala. CONSILIUL JUDETEN VRANCEA este autoritatea administratiei publice locale,...

Prezentarea regiunii Sud-Est

Așezare geografică, suprafață și frontiere Regiunea Sud Est este situată în partea de Sud Est a României și se învecinează la nord cu Regiunea...

Județul Vrancea

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Judeţul Vrancea cuprinde un teritoriu foarte variat atât din punct de vedere al altitudinii şi a formei de relief, cât şi ca...

Ai nevoie de altceva?