Masina pentru Combaterea Eroziunii Solului

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Masina pentru Combaterea Eroziunii Solului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 12 fisiere doc de 117 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Turan M

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE
1.Cercetări de marketing 7
2.Caracteristica materiei prime, produselor finite 14
2.1.Caracteristica materiei prime a vinurilor de calitate superioară mature seci albe şi roşii 14
2.2.Caracteristica materiei prime, produsului finit a vinurilor de consum curent albe, roşii 15
3.Elaborarea şi argumentarea schemelor tehnologice. Schema de aparataj tehnologic 17
3.1.1.Schemele tehnologice de producere a vinurilor de calitate superioară „Merlot” şi „Cabernet” (durata 3 ani de maturare) 17
3.1.2.Schema tehnologică de producere a vinurilor de calitate superioară roşu „Roşu de Purcari” şi „Purpuriu de Purcari” 20
3.1.3.Schema tehnologică de obţinere a vinurilor alb şi roşu de consum curent Traminer, Sauvignon, Cabernet, Merlot 21
3.1.4.Schema tehnologică de producere a vinurilor de calitate superioară „Aligote” şi „Pinot” (durata de maturare 2 ani) 23
3.2.Argumentarea schemelor tehnologice 25
3.2.1.Recepţia vinului cu egalizare şi sulfitare 25
3.2.2.Odihna vinului 27
3.2.3.Tratarea complexă 27
3.2.4.Decantarea vinului prin filtrare 31
3.2.5.Vehicularea la maturare 33
3.2.6.Maturarea vinului 33
3.2.7.Pritoc deschis 39
3.2.8.Pritoc închis 40
3.2.9.Tratarea vinului cu frig 40
3.2.10.Filtrarea la temperatura de răcire a vinului 43
3.2.11.Odihna vinului 43
3.2.12.Vehicularea vinului în secţia de presiune 44
3.2.13.Îmbutelierea vinului 44
3.2.14.Îmbutelierea vinului şi doparea buteliilor 47
3.2.15.Capişonarea buteliilor 51
3.2.16.Oformarea buteliilor 52
3.2.17.Depozitarea produsului finit 55
3.2.18.Expedierea produsului finit 55
4.Standardizare. Metode şi mijloace de control a produselor tehnologice 56
4.1.Metode şi mijloace de control ale procesului tehnologic, materiei prime şi a produsului finit la vinurile roşii 62
4.2.Metode şi mijloace de control ale procesului tehnologic, materiei prime şi a produsului finit la vinurile albe 67
5.Calculul produselor.
5.1.Bilanţul produselor pe ciclu tehnologic a vinurilor „Cabernet”, „Merlot” roşii de calitate superioară 72
5.2.Bilanţul produselor pe ciclu tehnologic a vinurilor „Aligote”, „Pinot” albe de calitate superioară 74
5.3.Bilanţul produselor pe ciclu tehnologic a vinurilor „Roşu de Purcari”, „Purpuriu de Purcari” de calitate superioară 75
5.4.Bilanţul produselor pe ciclu tehnologic a vinurilor „Traminer”, „Sauvignon”, „Cabernet”, „Merlot” de consum curent albe, roşii 75
6.Protecţia muncii şi a mediului ambiant.
6.1.Analiza condiţiilor de muncă 79
6.1.1.Caracteristica factorilor nocivi şi periculoşi 79
6.2.Măsurile în domeniul protecţiei muncii 80
6.2.1.Igiena muncii şi sanitaria de producţie 81
6.2.2.Măsurile privind igiena muncii şi sanitaria de producţie 82
6.2.3.Tehnica securităţii 85
6.2.4.Măsurile privind tehnica securităţii 85
6.2.5.Măsurile contra incendiilor şi exploziilor 86
6.3.Protecţia mediului ambiant 86
6.3.1.Caracteristica noxelor industriale 87
6.3.2.Caracteristica apelor reziduale 87
6.3.3.Utilizarea deşeurilor 88
7.Calculul utilajului şi a vaselor tehnologice 89
7.1.Calculele termotehnice 94
7.1.1.Consumul de căldură la încălzire 94
7.1.2.Consumul de căldură pentru apă caldă 95
7.1.3.Consumul de încălzire total anual 96
7.1.4.Calculul încărcăturii termice pentru necesităţile tehnologice 96
7.1.5.Alegerea combustibilului 97
7.1.6.Calculul electrotehnic 98
7.2.Calculul pentru iluminare 99
7.3.Calculele sanitaro-igienice 99
7.3.1.Asigurarea cu apă 99
7.3.2.Canalizarea 101
8.Calculul indicilor tehnico-economici 101
8.1.Volumul vânzărilor pe piaţă 102
8.3.Planul producţiei pe sortimente 2004 102
8.4.Calculul materialelor auxiliare materialo-energetice pentru producerea produsului finit 104
8.5.Numărul muncitorilor principali şi fondul tarifar de salarii planificat 109
8.6.Lista de state a personalului de conducere a secţiei (întreprinderii 110
8.6.1.Planul personalului de muncitori pe o unitate de timp ce nu sunt încadraţi în producere 111
8.7.Personalul industrial productiv şi fondul total de salarii 112
8.8.Calculul profitului net 112
8.9.Calculul cheltuielilor capitale pentru renovarea întreprinderii 114
8.10.Graficul rambursării creditului 119
8.11.Indicatorii eficienţei activităţii întreprinderii 115
8.12.Indicatorii tehnico-economici principali a întreprinderilor modernizate 115
CONCLUZIE
BIBLIOGRAFIE.

Extras din document

Viticultura şi vinificaţia au tradiţii seculare pe aceste meleaguri arse de soare, de ele au depins întotdeauna în mare măsură, bunăstarea şi viaţa de toate zilele ale băştinaşului. Voia cea bună şi mulţimea de obiceiuri statornicite în satele de codru şi de stepă, au sorginte în trudită şi darnica viţă-de-vie.

Oenologia şi industria vinului din Republica Moldova au înregistrat succese cu adevărat remarcabile şi în prezent multe tipuri de vinuri seci, vinuri efervescente şi distilate de vinuri concurează cu cele mai fine licori din lume.

Viticultura este una din ramurile principale ale economiei naţionale care asigură industria producătoare de vin şi alcool cu materie primă, producţia vinicolă este pe primul loc dintre produsele exportate din Moldova. Spre regret în ultimii ani se observă o scădere vădită a plantaţiilor de viţă-de-vie, de reducere a producţiei materialului săditor viticol ceea ce are drept rezultat final scăderea volumului de producţie vinicolă.

În Moldova se cultivă toate soiurile europene de struguri. Soiurile albe ca Chardonnay, Aligote, Sauvignon, Riesling, Silvaner, Muscat etc, se cultivă în regiunea centrală a ţării, iar soiurile roşii ca Cabernet, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Saperavi etc, sunt cultivate preponderent în sudul ţării.

La momentul actual sarcina principală a viticulturii este de a opri reducerea suprafeţelor plantaţiilor viticole şi stabilizarea nivelului de 150 mii ha. În acest, scop este necesar de a planta anual circa 5,6 mii ha, pentru a atinge nivelul de 200 mii ha în anul 2020. Anume de astfel de surse agroecologice dispune Republica Moldova pentru amplasarea viţei-de-vie conform cercetărilor ştiinţifice, economice şi ecologice şi conform cerinţelor Legii Viei şi Vinului adoptată la 2 iulie 1994.

Legea prezintă actul normativ care reglementează condiţiile generale şi speciale de producţie în viticultură şi vinificaţie, precum şi de comercializare a produselor finite, pentru satisfacerea cererii pieţei interne şi externe, consolidarea economiei naţionale şi dezvoltarea eficientă a producţiei viti-vinicole din republica. Ea de asemenea determină relaţiile persoanelor fizice şi juridice producătoare de material săditor viticol, de struguri marfă pentru masă şi vin, de vinuri din struguri şi de alte produse vinicole, indiferent de forma de proprietate cu alte structuri economice.

Industria vinicolă dispune de circa 150 întreprinderi amplasate uniform în regiunile centrale şi de sud ale republicii. Companiile din Moldova sunt echipate cu 140 linii de îmbuteliere a vinului cu o capacitate anuală de îmbuteliere de circa 45 milioane dai. Aceste capacităţi au un grad de utilizare de circa 40%.

În prezent procentul de vinuri de masa liniştite şi efervescente alcătuieşte aproximativ 90-95% din volumul producţiei vinicole, ceea ce are o mare importanţă socială, deoarece contribuie la reducerea consumului de băuturi alcoolice tari.

Pentru a asigura o calitate înaltă a producţiei vinicole este necesar de a folosi raţional resursele destinate pepinieritului viticol prin crearea unei întreprinderi (gospodării) supravegheate de stat pentru producerea materialului săditor viticol din soiurile europene calitative raionate. De asemenea este necesară reutilarea întreprinderilor de vinificaţie primară, implementarea tehnologiilor moderne, avansate de producere a vinurilor. Astăzi, cînd pe piaţa mondială producţia vinicolă întâmpină o concurenţă tot mai dură din partea băuturilor de altă provenienţă ( berea etc.), o prosperare simţitoare în acest domeniu o poate asigura în primul rînd calitatea înaltă a producţiei, diversitatea vastă a ei, aspectul exterior al ambalajului utilizat şi o largă campanie publicitară.

Fisiere in arhiva (12):

 • Masina pentru Combaterea Eroziunii Solului
  • calculul produselor5.doc
  • cercetari marketing1.doc
  • concluzie.doc
  • CUPRINS.DOC
  • economia8.doc
  • introducere.doc
  • protectia6.doc
  • scheme tehnologice3.doc
  • standardizarea4.doc
  • Tabelul 2.1 si 2.2.doc
  • tabelul 6.1.1.doc
  • utilajul7.doc