Măsurători Electronice de Distanță

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 3800
Mărime: 199.98KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Universitatea Tehnică “Ghe. Asachi” Iași Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului Domeniul: Geodezie Specializarea: Măsurători terestre și cadastru

Cuprins

Memoriu tehnic justificativ

Cap. 1. Calcule preliminare

1.1 Elemente generale

1.2 Prezentarea datelor de bază

1.3 Calculul coordonatelor provizorii ale punctelor noi

1.4 Calculul distanţelor si orientărilor provizorii ȋn reţea

1.5 Calculul ponderilor măsurătorilor

Cap. 2. Calcule de compensare prin metoda observaţiilor indirect

2.1 Calculul coeficienţilor şi al termenilor liberi ai ecuaţiilor iniţiale de corecţii

2.2 Formarea matricii ecuaţiilor iniţiale de corecţii

2.3 Calculul coeficienţilor ecuaţiilor transformate echivalente

2.4 Calculul coeficienţilor ecuaţiilor normale

2.5 Rezolvarea sistemului de ecuaţii normale şi determinarea corecţiilor coordonatelor

Cap. 3. Realizarea calculelor definitive

3.1 Calculul coordonatelor compensate ale punctelor noi

3.2 Calculul distanţelor compensate pe bază corecţiilor

3.3 Calculul distanţelor cu coordinate compensate

3.4 Verificarea finală a calculului de compensare

Cap. 4. Estimarea preciziei de determinăre

4.1 Calculul erorii medii pătratice a unitătii de pondere

4.2 Calculul erorii medii pătratice a unei distanţe măsurate

4.3 Calclul erorii de determinare a coordonatelor punctelor noi

Cap. 5. Elemente de organizare a lucrărilor

5.1 Antemăsurătoarea privind execuţia lucrărilor de teren şi de birou

5.2 Devizul estimativ al lucrărilor

Bibliografie

Extras din document

Memoriu tehnic justificativ

Cap. 1. Calcule preliminare

1.1 Elemente generale

În conformitate cu prevederile legale de introducere a cadastrului imobiliar edilitar, fiecare teritoriu trebuie măsurat pornind de la delimitarea teritorial-administrativă a municipiilor si orașelor, precum și deimitarea intravilanelor fiecarei localități.

Pentru aceasta, măsurătorile topografice se execută pornind de la o bază topo-geodezică de ridicare, realizată prin îndesirea rețelelor geodezice existente în teritoriu.

În țara noastră a fost realizată rețeaua geodezică de stat de ordinul I, II, III și IV , în Sistemul de Proiecție Stereografic 1970, cu centrul de proiecție la Nord de Făgărași, având coordonatele geodezice 46° latitudine Nordică și 25° longitudine Estică.

Rețelele geodezice de pe teritoriul țării noastre constituie baza de sprijin pentru toate lucrarile topografice, fotogrammetrice, cartografice sau cadastrale necesare economiei naționale și de apărare a țării. Acestea sunt realizate conform instrucțiunilor elaborate și impuse de către Direcția Topografică Militară (triangulație, 1962, si respectiv nivelment, 1965) și a instrucțiunilor IGFCOT 1979 pentru rețeaua de nivelment geometric.

Prezentul proiect se referă la lucrările de dezvoltare a rețelei de trilaterație cu accent asupra calculelor de compensare a unui grup de puncte format din 4 puncte noi si 7 puncte vechi.

1.2 Prezentarea datelor de bază

În urma culegerii informaţiilor de pe teren şi a măsurătorilor efectuate în reţea s-au obţinut următoarele date:

• Schiţa reţelei de trilateraţie geodezică (fig. 1.1 )

• Coordonatele rectangulare plane Stereo-70 ale punctelor vechi ale reţelei (tabel 1.1)

• Distanţele medii reduse la planul proiecţiei cartografice Stereo-70. (tabel 1.2)

1.3 Calculul coordonatelor provizorii ale punctelor noi

Deoarece în rețeaua de trilaterație elementele cunoscute inițial sunt coordonatele punctelor vechi și laturile măsurate, coordonatele provizorii ale punctelor noi notate cu și vor fi calculate în funcție de aceste elemente.

În general poziția unui punct nou P, de coordonate și , este determinată univoc dacă se dispune de un set de 3 distanțe măsurate între acest punct si 3 puncte de coordonate cunoscute.

Doar 2 puncte cunoscute sunt necesare pentru determinarea coordonatelor punctului nou, iar al treilea punct cunoscut permite verificarea determinării.

Presupunem punctele cunoscute : 1 ( , ), 2( , ),) și 3( , ), punctul nou P ( , ) și distanțele reduse la planul de proiecție : D1-P, D2-P, D3-P.

Fig. 3.1 Calculul coordonatelor provizorii ale punctului nou

prin intersecţia a douǎ distanţe

În continuare coordonatele punctului nou P, se vor determina prin metoda intersecției înainte, a procedeului unghiurilor prin metoda radierilor sau prin intersecție de distanțe ce se exprimă în continuare :

• Calculul coordonatelor punctului nou prin intersecție unghiulară înainte

• Calculul coordonatelor punctului nou prin metoda radierilor

Coordonatele punctului nou se pot calcula prin radiere din punctele 1 si 2 alegând orientările fie fie .

• Calculul coordonatelor punctului nou prin intersecția a trei distanțe

Punctul nou se poate determina prin folosirea excesiva a distanțelor. În principiu un punct este determinat univoc, prin măsurarea distanțelor de la acesta la 3 puncte cunoscute.

Preview document

Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 1
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 2
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 3
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 4
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 5
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 6
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 7
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 8
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 9
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 10
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 11
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 12
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 13
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 14
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 15
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 16
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 17
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 18
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 19
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 20
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 21
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 22
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 23
Măsurători Electronice de Distanță - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Masuratori Electronice de Distanta.doc

Alții au mai descărcat și

Obiectul Măsurătorilor Terestre

Stiinta masuratorilor terestre are ca obiect totalitatea operatiilor de teren si calcule efectuate in vederea reprezentarii pe plan sau harta...

Topografie

1.1. Scopul topografiei Topografia (topos – loc; graphein – a descrie) este stiinta care se ocupa cu : - tehnica masuratorilor unei portiuni a...

Scrierea în Desenul Tehnic și Cartografic

Introducere Desenul tehnic cartografic se refera la reprezentarea grafica plana dupa anumite norme si reguli stabilite prin standarde si conventii...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Topografie

NOŢIUNI DE BAZĂ ALE TOPOGRAFIEI 1 1.1. OBIECTUL, DEFINIŢIA ŞI RAMURILE MĂSURĂTORILOR TERESTRE Măsurătorile terestre sunt definite ca fiind un...

Teledetecție GIS cadastru

Introducere Teledetecţia este o disciplină tehnică ce grupează ansamblul cunoştinţelor şi tehnicilor utilizate pentru observarea, analiza,...

Te-ar putea interesa și

Retele Virtuale Private - Standardul IPSec

7. Protocoale de tunelare Dupa cum am afirmat, o retea virtuala privata (VPN) este initiata în jurul unui protocol de securizare, cel care...

Crearea Rețelei Virtual Private Pentru Salamer-Com

Introducere În fiecare an, companiile din lumea întreagă cheltuiesc sume mari în vederea informatizării, însă creşterea investiţiilor în acest...

E-learning

Invatarea electronica este un tip nou de activitate instructiv-educativa, care prinde tot mai mult teren in lumea civilizata si avansata din punct...

Polimeri Heterociclici Anorganici

Polimeri ai borului Chimia polimerilor borului reprezinta un capitol nou, in rapida dezvoltare cercetarile desfasurate in acest dimeniu au condus...

Practică technologică

INTRODUCERE Evaluarea bunurilor imobiliare este o nouă direcție în știința și practica economică, apărută la noi relativ recent, pe la mijlocul...

Deservirea Clienților la Distanță

INTRODUCERE Actualitatea temei. Serviciile bancare la distanţă (Remote Banking), realizate pe cale electronică (e-banking), au început să se...

Structura Proteinelor

Proteinele sunt substanţe organice macromoleculare formate din lanţuri simple sau complexe de aminoacizi; ele sunt prezente în celulele tuturor...

Senzori și Traductoare

INTRODUCERE Noţiuni introductive de metrologie Conducerea automată a proceselor implică luarea unor decizii referitoare la modul în care trebuie...

Ai nevoie de altceva?