Metode si Tehnici Manageriale la Intreprinderea de Productie SA Bere-Unitanc

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Metode si Tehnici Manageriale la Intreprinderea de Productie SA Bere-Unitanc.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 33 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Introducere.
Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii ,,Cahulpan”.
1.1 Caracteristica întreprinderii după apartenenţa în ramură.
1.2 Sortimentul producţiei fabricate de S.A.,,Cahulpan,,.
1.3 Structura de producţie a interprinderii .
1.4 Programul de producţie a întreprinderii .
1.5 Organizarea procesului de producţie de bază la S.A. ,,Cahulpan,,.
1.6 Descrierea organizării proceselor auxiliare si de deservire la întreprindere.
1.7 Structura organizatorică a întreprinderii SA„Cahulpan”.
1.8 Echipa managerială.
1.9 Procedeele motivaţionale aplicate în cadrul întreprinderii.
1.10 Procesul decizional.
1.11 Metode și tehnici manageriale ale întreprinderii
Capitolul II. Analiza SWOT.
Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii S.A.,,Cahulpan”.
Capitolul IV. Metode si tehnici manageriale aplicate la întreprinderea S.A ”Cahulpan”
Încheiere.
Anexe

Extras din document

Introducere

Activitatea oricarei intreprinderi fie ea de servicii sau cum în cazul nostru de productie este necesara o buna dirijare Manageriala a productie și personalului. Pentru aceasta la în cadru întreprinderii se aplica o serie de metode si tehnici manageriale care sa ajute la dirijarea corecta a firmei.

Structura proiectului este alcatuită din 4 capitole. Conţinutul este expus într-o formă lofică ilustrată cu 6 tabele, 2 diagrame, 2 scheme.Proiectul dat cuprinde cuprins, introducere, încheiere, . anexe , cuvinte cheie, propuneri în total avînd 34 pagini. În introducere am încercat să argumentez actualitatea şi semnificaţia temei care este ,,specificul managerului aprovizionării a întreprinderii S.A.,,Bere-Unitanc”. Tot aici sunt prezentate obiectivele cercetării, funcţiile întreprinderii şi rolul ei.

În primul capitol am prezentat o analiză generală a S.A. ,,Cahulpan,,. Capitolul II cuprinde Analiza SWOT a S.A ,,Cahulpan” conform căreia am analizat punctele forte şi slabe, oportunităţile şi ameninţările întreprinderii. În capitolul III am elaborat analiza economico-financiară, am analizat rapoartele financiare, pe baza cărora am putut face concluzii referitor la rezultatele financiare ale întreprinderii. Capitolul IV,,, Metodela si tehnicile manageriale aplicate la întreprinderea S.ACahulpan’’.

Lucrarea îşi demonsrtează necesitatea şi actualitatea şi prin prezentarea metodelor și tehnicilor manageriale, a locului şi rolului acestora, pe baza funcţiilor pe care se poate îndeplini şi a caracteristicilor definitorii care le demonstrează compartimentul de mnagement.

Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii ,,Cahulpan”

1.1 Caracteristica întreprinderii după apartenenţa în ramură

Adresa: R.Moldova.

Or.Cahul, str.Păcii 20

Telefon: (0299)2-08-72; 2-74-18;

Tel/fax: (0299) 2-08-72;

E-mail: cahulpan@mtc-eh.md

Conducător: Ivan Cușpita.

Genul de activitate: Producerea şi realizarea produselor de panificaţie, patiserie, paste făinoase, bere .

Capacități de producție: 53,5 tone/ora

Cifra de afaceri: 20 mln.lei/an

S.A.„Cahulpan este o întreprindere unică în ramură dată amplasată în regiunea de sud a R.Moldova, un mare producător de produse de panificație, franzelărie, covrigi, pesmeți, patiserie, paste făinoase.

Producția societății este bine cunoscută de consumatorii locali, cît și de cei de peste hotare.

Introducere

Prezentul statut este elaborat în comformitate cu cerințele Legii Republicii Moldova ” Cu privire la societățile pe acțiuni” nr.1 134-XIU din 02.04.1997,Legii „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, alte acte normative și Contractul de constituire al Societății pe Acțiuni „Cahulpan”

Articolul 1. Denumirea complectă și prescurtată a Societății, timpul, sediul și durata de activitate.

1. Denumirea complectă a Societății:

Societatea pe acțiuni „Cahulpan”

2.Societatea este de tip închis

3. Sediul societății: R.Moldova, MD-3900, or.Cahul, str. Păcii 20.

4.Durata de activitate a Societății este nelimitată.

Articolul 2.Statutul juridic al societății.

1.Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul legii Republicii Moldova „Cu privire la societățile pe actiuni”, altor acte legislative și statutul societății. Societatea SA„Cahulpan” este înființată la 28 februarie 1995( proces verbal nr.1 a adunării de constituire a societății) prin reorganizarea întreprinderii de arendă Combinatul de panificație din Cahul(certificatul înregistrării de stat nr.136000072-2 din 10 august 1992) și a fost înregistrată de către Camera de Înregistrări de Stat de pe lîngă Ministerul Justiției a R.Moldova (certificat de inregistrare nr.136018916 din 10 iunie 1995).Societatea SA „Cahulpan” este succesoarea în drept al tuturor obligațiunilor și drepturilor patrimoniale ale întreprinderii, inclusiv al celor ce tin de terenul aferent al întreprinderii.

2.Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei îndependent.

3.Față de acționarii săi Societatea are obligațiuni în comformitate cu legea Republicii Moldova „Cu privire la societățile pe acțiuni”, cu legislația în vigoare și cu prezentul statut.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode si Tehnici Manageriale la Intreprinderea de Productie SA Bere-Unitanc.docx

Alte informatii

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT ,,B.P. HASDEU” DIN CAHUL FACULTATEA ECONOMIE, MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CATEDRA ECONOMIE ŞI MANAGEMENT ÎN AFACERI ŞI SERVICII