Misiune de Audit

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Misiune de Audit.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 58 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Ministerul Finantelor Publice

D.G.F.P. a judetului Suceava

Serviciul de Audit Intern

Nr. ….. Data ……………….

ORDIN DE SERVICIU

In conformitate cu prevederile Legii 672/2002 privind auditul public intern, ale OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice privind exercitarea activităţi de API, ale Normelor proprii aprobate prin OMFP nr. 234/2004 se va efectua o misiune de audit public intern la Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Contabilitate în perioada ………………..

Misiunea de audit „Stabilirea şi plata salariilor” are scopul de a se asigura asupra modului de calcul şi de plată a salariilor pentru personalul din cadrul instituţiei, dacă se respectă cadrul legal şi normativ în obiectivele stabilite sunt de a verifica dacă:

- elementele salariale sunt corect stabilite

- dosarele de personal sunt complete şi bine gestionate

- statele de salarii sunt corect elaborate

- sistemul informatic este adecvat

- procedurile de ordonanţare sunt cunoscute

- plăţile sunt justificate legal

- plăţile sunt corect evidenţiate în contabilitate

- controalele interne asupra plăţii salariilor şi asupra contabilităţii sunt eficiente.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al procesului de plată şi contabilizare a salariilor. Echipa de audit public intern este formată din următorii auditori:

1. ……………………….

2. ……………………….

Şef Serviciul de audit intern,

Ministerul Finantelor Publice

D.G.F.P. a judetului Suceava

Serviciul de Audit Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Denumirea auditului: Stabilirea si plata salariilor

Perioada auditata:

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea auditată Da Nu

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? X

Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? X

Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicata în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii ce va fi auditată? X

Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? X

Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control al entităţii ce urmează a fi auditată? X

Sunteţi soţie/soţ, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? X

Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primire de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel guvernamental? X

Aţi aprobat înainte facturi, OP, alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? X

Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea ce va fi auditată? X

Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea ce va fi auditată? X

Dacă în timpul misiunii de audit apare orice incompatibilitate personală, externă sau organizaţională care ar putea să afecteze abilitatea dvs de a lucra, de a face rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şefului Serviciului de audit intern de urgenţă? X

Auditor, Şeful Serviciului de audit intern,

Ministerul Finantelor Publice

D.G.F.P. a judetului Suceava

Serviciul de Audit Intern

Nr………….din…….….

NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Catre: Serviciul Resurse Umane

Serviciul Contabilitate

De la: conducatorul Serviciului de audit intern

Referitor la: misiunea de audit intern “ Auditul stabilirii si platii salariilor”

Stimate(a)………………………………………………………….

In conformitate cu Planul anual de audit intern pe anul 2008, urmeaza ca in perioada ……………. sa efectuam o misiunede audit intern cu tema Plata salariilor la institutiile publice laServiciul Resurse Umane si la Serviciul Contabilitate.

Auditul va examina respondabilitatile asumate de catre Serviciul Resurse Umane si de catre Serviciul Contabilitate si va determina daca acestea isi indeplinesc obligatiile in mod efficient si efectiv.

Va vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o sedinta de deschidere in vederea discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinzand:

- prezentarea auditorilor;

- prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit intern;

- programul interventiei la fata locului;

- scopul misiunii de audit intern si alte aspecte.

Pentru o mai buna intelegere a activitatii dumneavostra, va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarea documentatie necesara privind plata si contabilizarea salariilor: legile si reglementarile ce se aplica activitatilor dumneavoastra, organigramele directiilor dumneavoastra. Regulamentul de organizare si functionare, fisele posturilor, toate procedurile scrise care descriu sarcinile ce trebuie realizate pentu plata si contabilizarea salariilor si un exemplar al rapoartelor, notelor, dosarelor anterioare ce se referala aceasta tema.

Daca aveti unele intrebari privind aceasta actiune, va rog sa contactati pe , auditor, coordonatorul misiunii de audit intern.

Sef Serviciu de audit intern Data

Fisiere in arhiva (1):

  • Misiune de Audit.doc