Modernizarea Exploatatiilor Agricole

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Modernizarea Exploatatiilor Agricole.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 48 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. Date generale 4
1.1. Denumirea/Numele solicitantului 4
1.2 Scurt istoric al solicitantului 4
1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului 4
1.4. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietății), construcții, utilaje și echipamente, animale,etc. 5
2. Descrierea proiectului 6
2.1. Denumirea investiţiei 6
2.2. Tema 6
2.3. Fundamentarea necesității și oportunității investiției: 10
2.4. Piaţa de aprovizionare/desfacere: 10
2.5. Descrierea îndeplinirii condițiilor minime de eligibilitate și a criteriilor de selecție urmărite în implementarea proiectului 11
3.1. Date generale 18
3.2. Caracteristici tehnice și funcționale ale utilajelor/echipamentelor ce urmează a fi achiziționate prin proiect. 19
4.Durata de realizare (luni) şi etape principale 22
5.Costul estimativ al investiţiei 23
6. Finanţarea investiţiei 34
7. Date privind forţa de muncă: 36
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 36
8.1. Valoarea totală și valoare eligibila 36
8.2. Durata de realizare (luni) însoțită de graficul de eșalonare a investiției exprimat valoric pe luni și activități 37
8.3. Capacităţi de producție rezultate ca urmare a investiție (în unităţi fizice) 38
9. Proiecții financiare 40
9.1. Prognoza veniturilor 40
9.2. Prognoza cheltuielilor 42
9.3. Indicatori financiari 46
Bibliografie 47

Extras din document

1. Date generale

1.1. Denumirea/Numele solicitantului

S.C. AGROFARM CĂLĂRAŞI S.R.L.

1.2 Scurt istoric al solicitantului

Societatea a fost înființată în martie 2009 cu sediul stabilit în localitatea Nicolae Bălcescu, județul Călărași. Societatea are un asociat unic, care este și administratorul societății.

Societatea își desfășoară activitatea pe teren agricol în suprafața totală de 69,36 ha pe care s-au cultivat următoarele culturi: grâu de toamnă, orz de toamnă, orzoaică de toamnă, floarea soarelui, porumb și lucernă.

Lucrările agricole se execută cu utilaje proprii și închiriate, societatea având un parc de utilaje format din: semănătoare SUP 29, mașină de erbicidat, un tractor U-650, un plug PP 3x30, instalații de irigat cu 17 aspersori. Toate aceste utilaje sunt achiziționate de la societăți aflate în procedura de lichidare având un grad ridicat de uzură atât morală cât și fizică, determinând costuri mari cu întreținerea și combustibilul și îngreunând efectuarea lucrărilor agricole.

1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului

(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comerțului în sensul că desfășoară respectivele activități)

Obiectul de activitate al S.C. AGROFARM CĂLĂRAŞI S.R.L. așa cum rezultă din certificatul constatator este:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

1.4. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietății), construcții, utilaje și echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc fix Data achiziției Val. netă la data întocmirii ultimului bilanț -RON- Bucăți

1.CLĂDIRI TOTAL X 4.300 X

1.1. Remiză pentru mașini agricole Martie 2009 4.300 1 buc

2.UTILAJE TOTAL X 90.023 X

2.1. Tractor U-650 Ianuarie 2010 11.050 1 buc

2.2. Plug PP3x30 Iulie 2010 5.280 1 buc

2.3. Semănătoare SUP 29 August 2010 14.080 1 buc

2.4. Aripă de ploaie cu 17 aspersoare August 2010 8.500 1 buc

2.5. Utilaj de erbicidat - M.E.T Februarie 2011 9.000 1 buc

2.6. Autoturism RENAULT Clio Mai 2011 42.113 1 buc

3.ANIMALE NU ESTE CAZUL

4.ALTELE - detaliați 1.500

4.1. Centrală termică Martie 2009 Centrală termică 1 buc

5. Total X 95 823 X

TERENURI

Nr.

crt Amplasare Jud./Localitate Suprafața totală (mp) / Categoria de folosință Valoarea contabilă- RON- Regim juridic

1. Călărași- Nicolae Bălcescu 69 ha-teren arabil

1 ha teren neagricol

252 000

Propietate privată

Fisiere in arhiva (1):

  • Modernizarea Exploatatiilor Agricole.doc

Bibliografie

1. http://www.apdrp.ro/
2. http://www.madr.ro
3. http://www.finzoom.ro/Calculators/CreditCalculator.aspx
4. http://revista-ferma.ro/
5. http://www.apia.org.ro/
6. http://www.utilajeagricole.ro/

Alte informatii

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Facultatea de Management, Inginerie Economică şi Dezvoltare Rurală Inginerie şi Management în Alimentație Publică și Agroturism