Orase Inteligente - Smart Cities

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Orase Inteligente - Smart Cities.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Introducere pag. 1
CAPITOLUL I
1. “Orașele inteligente” în contextul actual pag. 2
1.1. Definirea sintagmei și atribuțiile “orașelor inteligente” pag. 2
1.2. Contextul apariției acestor „orașe inteligente” pag. 3
CAPITOLUL II
2. Analiza orașelor inteligente în raport cu elementele guvernării electronice pag. 5
CAPITOLUL III
3. Topul celor mai inteligente orașe ale lumii – criterii necesare pag. 7
3.1. VIENA – primul în clasamentul celor mai inteligente orașe pag. 12
3.2. Coreea de Sud și proiectul creării celui mai “inteligent” oraș din lume pag. 13
3.3. Orașele inteligente au nevoie de încălzire și răcire din surse regenerabile – criterii prevăzute în Inițiativa ”Smart Cities” a Uniunii Europene pag. 14
CONCLUZII pag. 16
Bibliografie

Extras din document

Introducere

În cadrul prezentului proiect se dezbate un subiect inovator al zilelor noastre, un subiect referitor la crearea așa-numitelor ”orașe inteligente” și se oferă detalii cu privire la pașii care trebuie parcurși de fiecare oraș ce intenționează a se transforma într-unul inteligent. De asemenea, se realizează și o analiză a impactului pe care aceste orașe le au asupra diefritelor elemente ale guvernării electronice, culminând cu prezentarea unui top al celor mai inteligente orașe din lume, precum și a unor proiecte și inițiative dezvoltate de diverse instituții.

De ce denumirea de ”orașe inteligente”? Ca răspuns la schimbările economice și tehnologice cauzate de globalizare și de procesul de integrare, orașele din Europa, dar și din întreaga lume, încearcă să facă față provocării aduse de combinarea competitivității și a dezvoltării urbane sustenabile. Este foarte evident că această provocare va avea, cu siguranță, un impact remarcabil asupra calității urbane, în ceea ce privește: economia, cultura, mediul social și condițiile de mediu.

Acest proiect nu se adresează orașelor medii, care au perspective serioase de dezvoltare, ci mai degrabă metropolelor europene. Deși majoritatea populației urbane locuiește în astfel de orașe, scopul principal al cercetării urbane tinde să fie îndreptat spre metropolele ”globale”. Ca rezultat, provocările aduse de orașele mijlocii rămân neexplorate într-o oarecare măsură. Acestea trebuie să coopereze și să facă față competiției aduse de metropole. În momentul de față, orașele sunt slab echipate în ceea ce privește resursele și capacitatea de organizare.

Modelul ”orașului inteligent” se referă la faptul că existența acestuia presupune îndeplinirea simultană a șase caracteristici, construite pe combinarea ”inteligentă” a activităților de decizie îndeplinite de cetățeni. Cele șase caracteristici sunt următoarele: Economie inteligentă, Guvernare inteligentă, Trai inteligent, Cetățeni inteligenți, Mediu inteligent, Mobilitate inteligentă.

Organizaţia Naţiunilor Unite estimează că, în anul 2050, oraşele vor găzdui 70% din populaţia planetei, adică 6,4 miliarde de oameni, dintr-un total de 9,2 miliarde. Această aglomerare în creştere a mediilor urbane va solicita la maximum infrastructura oraşelor noastre. Soluţia, potrivit creatorilor proiectului Songdo, este construirea unor oraşe inteligente, capabile să reacţioneze la rezidenţii săi şi la mediul urban şi cel înconjurător.

CAPITOLUL 1

1. “Orașele inteligente” în contextul actual

Pentru a avea succes, crearea orașului inteligent necesită o amplă colaborare a municipalității nu numai cu sectorul public, ci și cu sectorul privat, pentru a face astfel posibilă îndeplinirea obiectivelor stabilite prin politicile de la nivel local. Pentru a realiza această colaborare sunt necesare două elemente foarte importante:

1. servicii de guvernare electronică eficace și eficiente pe plan intern, structuri interoperabile și functionale la toate nivelele;

2. participare și includere electronică eficace și eficientă a cetățenilor în cadrul proceselor și structurilor de la nivelul comunității și crearea unor parteneriate care sunt fundamentale pentru obținerea succesului.

Cea mai importantă preocupare a orașelor inteligente ar trebui să fie dezvoltarea valorilor umane ale secolului al XXI-lea în mediul urban. Era tehnologiei informației și comunicării și contextul aderării și integrării în Uniunea Europeană determină concentrarea pe două categorii principale de obiective:

-> Obiective pe termen mediu: „către o societate informațională”;

-> Obiective pe termen lung: „către o societate bazată pe cunoaștere”.

1.1. Definirea sintagmei și atribuțiile “orașelor inteligente”

Definiția sintagmei „oraș inteligent” a fost elaborată în urma analizei definițiilor formulate de anumite organizații importante de la nivel mondial precum Națiunile Unite, Uniunea Europeană, OECD, Banca Mondială, etc.

Termenul de ”oraș inteligent” se refera la capacitatea și abilitatea conducerii administrative din mediul urban de a găsi soluții pentru atingerea obiectivelor politicii urbane utilizând mijloacele specifice tehnologiei informației și comunicării, în vederea asigurării prosperității și sprijinirii dezvoltării comunităților locale.

În acest sens, orașul inteligent are următoarele atribuții:

- poate fi caracterizat ca fiind un sistem în care structurile organizaționale, funcțiile, procesele și politicile sunt realizate cu ajutorul TIC și care sprijină și promovează în mod eficace și eficient interacțiunea, cooperarea și adoptarea deciziilor urbane prin parteneriate și alianțe locale;

- pune accentul pe abilitatea și capacitățile guvernării locale de a colabora cu alte organizații (companii IT, comunități locale, mediul de afaceri de la nivel local) pentru a elabora și adopta politici mai bune;

- poate fi cosiderat un instrument necesar îndeplinirii obiectivelor (are în vedere rezultatele acțiunilor și impactul acestora);

- poate fi considerat ca un instrument esențial de modernizare și inovare la nivel local orientat către creșterea valorii publice;

- pune accentul pe relațiile de colaborare între guvern, mediul de afaceri, cetățeni și comunitate, cu scopul de a maximiza beneficiile unui parteneriat strategic;

- orasul inteligent reprezintă o opțiune de politică urbană în care se urmăreste continuu creșterea valorii publice ca o condiție esențială a succesului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Orase Inteligente - Smart Cities.docx