Organizatie Nonguvernamentala - Fundatia Terra Mileniul III

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Organizatie Nonguvernamentala - Fundatia Terra Mileniul III.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, pdf de 71 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Statut

Denumirea Fundaţiei

Denumirea Fundaţiei este TERRA Mileniul III, înfiinţată ca fundaţie în Bucureşti, în ziua de 22 decembrie 1997, conform procesului verbal nr. 1/ 22 decembrie 1997. În toate actele şi înscrisurile privind activitatea Fundaţiei, denumirea acesteia va fi TERRA Mileniul III. Denumirea scurtă folosită de fundaţie va fi TERRA III.

Natura Juridică

TERRA Mileniul III este o persoană română de drept privat, neguvernamentală, apolitică şi nonprofit.

Durata

Fundaţia se constituie pe durată nedeterminată.

Sediul fundaţiei

Sediul social al Fundaţiei este în România, Bucureşti, str. Cluj, nr. 43, Sector 1, cu posibilitatea deschiderii de filiale şi sucursale, în funcţie de necesităţile acesteia.

Sediile filialelor

Fundaţia poate deschide filiale cu personalitate juridică sau sucursale (birouri de legătură) fărăpersonalitate juridică în teritoriu în funcţie de necesităţile acesteia, programe sau activităţi derulate.

Decizia de deschidere a filialelor sau sucursalelor (birouri de legătură) va fi luată de Consiliul Director al Fundaţiei TERRA Mileniul III, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Sediile Fundaţiei TERRA Mileniul III se pot schimba numai cu acordul Consiliului Director.

Patrimoniul şi fondurile

Patrimoniul fundaţiei TERRA Mileniul III la constituire este: în valoarea de 2 000 000 lei depus în contul fundaţiei. Din patrimoniu vor mai face parte:

a. bunuri mobile şi imobile,

b. mijloace de transport şi telecomunicaţii,

c. orice valori, în condiţii legale.

Sursele de constituire a fondurilor băneşti şi a mijloacelor materiale sunt următoarele:

• donaţii;

• subvenţii şi sponsorizări;

• alte venituri legale.

Patrimoniul fundaţiei TERRA Mileniul III se administrează şi se lichidează conform reglementărilor în vigoare.

Scop

Scopul fundaţiei TERRA Mileniul III este să dezvolte programe ecologice în vederea conştientizăriipopulaţiei asupra efectelor schimbărilor climatice şi să promoveze programe de dezvoltare durabilăla nivel naţional, regional şi global.

Obiective

TERRA Mileniul III îşi propune:

• activităţi şi programe de protecţie a mediului înconjurător, la nivel local, regional şi global, cu preponderenţă cele legate de reducerea efectelor provocate de fenomenul schimbărilor climatice;

• activităţi şi programe de prevenire a impactului negativ al unor proiecte publice sau private asupra mediului şi comunităţilor;

• activităţi şi programe de promovare a legislaţiei şi modificărilor legislative în domeniul

mediului şi în sectoarele conexe;

• activităţi educaţionale pentru copii şi adulţi;

• încurajarea dezvoltării transferului de tehnologii şi tehnici nepoluante, cercetarea ştiinţifică în domenii legate de protecţia mediului;

• colaborarea cu administraţiile locale şi/sau regionale şi comunităţile în vederea realizării protecţiei ecosistemelor locale şi regionale;

• să realizeze programe comune cu organizaţii internaţionale similare în domeniul social,

educaţional şi al protecţiei mediului înconjurător;

• promovarea participării cetăţenilor, în special a tinerilor, la procesul de luare a deciziilor şi la rezolvarea problemelor de mediu.

Mijloace de realizare a obiectivelor

În vederea realizării scopurilor şi obiectivelor, fundaţia va folosi mijloace adecvate de acţiune cum ar fi:

1. organizarea de activităţi specifice precum: seminarii, conferinţe, dezbateri; publicarea demateriale: cărţi, broşuri, reviste; acordarea de consultanţă în domeniul protecţiei mediului;

2. participarea în cadrul proceselor de consultare publică cu privire la proiecte, planuri şi programe;

3. analiză a proiectelor publice sau private cu impact potenţial asupra mediului, cercetare şi elaborarea de rapoarte şi documente de poziţie;

4. acordarea de asistenţă tehnică şi logistică organizaţiilor noi, sau oricărei persoane fizice care doreşte informaţii şi instruire în domeniile practicate de fundaţie;

5. organizarea de acţiuni cu scop educativ atât pentru copii cât şi pentru adulţi;

6. dezvoltarea şi implementarea de activităţi şi proiecte ce au ca scop protecţia mediului înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice şi a impactului sectorului energetic asupra mediului;

7. iniţierea unor procese pentru realizarea obiectivelor, putând angaja avocat în nume propriu sau prin mandatar.

Organele de conducere

Lavinia Andrei: Presedinte

Preşedintele reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte organizaţii, organele şi organismele de stat, ale administraţiei cât şi cu cele similare prin obiect de activitate, interne şi internaţionale, angajând-o faţă de acestea prin semnătură şi ştampila fundaţiei. Încheie acte juridice de dispoziţie, conservare, reprezentare şi administrare în numele şi

pe seama Fundaţiei, putând semna valabil în numele acesteia ori de câte ori este nevoie.

Lavinia este liderul Fundatiei si expert in schimbari climatice. Este absolventa a sectiei de Energetica Industriala din cadrul Facultatii de Energetica a Universitatii “Politehnica” din Bucuresti. A absolvit numeroase cursuri postuniversitare internationale (Conducere si dezvoltare in domeniul mediului, Managementul relatiilor cu publicul, Elaborare propuneri proiect, Activist de lobby). Lavinia are o personalitate puternica si este foarte devotata muncii sale. Coordoneaza foarte bine echipa, este un manager performant si un bun coleg.

Fisiere in arhiva (2):

  • Organizatie Nonguvernamentala - Fundatia Terra Mileniul III.doc
  • Organizatie Nonguvernamentala - Fundatia Terra Mileniul III.pdf