Perceptia studentilor privind metodele de predare-invatare utilizate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Perceptia studentilor privind metodele de predare-invatare utilizate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Sondajul statistic. Concepte. Aplicație

Sondajul statistic reprezintă o metodă de culegere a datelor prin intermediul căruia se culeg informații de la o parte din unitățile populației, numite eșantion, se prelucrează datele obținute rezultând estimatori și se extind asupra parametrilor din populație, prin procedeul de inferență statistică. Un eșantion este format din unitățile simple sau complexe ce au fost selectate și de la care se culeg informațiile, iar populația reprezintă totalitate unităților simple sau complexe ce fac obiectul cercetării.

Astfel, a fost realizat un sondaj statistic având ca temă Percepția studenților privind metodele de predare/învățare utilizate. Volumul eșantionului a fost de n=145 studenți, insă volumul total al populației este N=500, fiind 500 de studenți la facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică economică. Chestionarul a fost distribut studenților din Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, iar răspunsurile acestora au fost introduse în baza de date în SPSS.

Stabilirea scopului si obiectivelor sondajului statistic

Scopul sondajului reprezinta tema generală , idea care a generat necesitatea realizarii acestui sondaj , aceasta a fostPercepția studenților privind metodele de predare/învățare utilizate. Obiectivele sondajului s-au stabilit in urma discutților dintre beneficiarii și proiectanții sondajului.

Obiectivele acestei cercetari au fost:

1. Rolul tehnologiei în procesul de învățare și predare

2. Utilizarea tehnologiei în procesul de învățare/predare

3. Medii de invățare. Proporția ocupată de tehnologie

4. Metode de utilizare a tehnologiei în învățare

5. Metode de predare utilizate în prezent

6. Oportunitati de expunere internationala (Erasmus, Erasmus+)

La toate aceste obiective, s-au adăugat și întrebările de identificare.

Definirea populației

Pentru definirea populației am utilizat informațiile furnizate de secretariatul facultății alese pentru cencetare. Baza de sondaj a fost formată din lista studentilor preluată din baza de date a facultatilor respective fiind adecvată scopului cercetării, exactă, actuală și fără înregistrări repetate. Considerând că nu exită diferențe semnificative între specializări ,respective că studenții au același comportament , nu am apelat la un sondaj stratificat ci am aplicat un plan de sondaj simplu aleator fara revenire.

Alegerea metodei de culegere a datelor

Metoda de culegere a datelor a fost una indirectă, nu a existat o relație de comunicare între operator și respondent, a fost lăsat chestionarul respondentului spre completar, revenindu-se ulterior pentru înapoiere.

Elaborarea chestionarului

La elaborarea chestionarului am utilizat procedeul structurat de prezentare a întrebărilor , am impartit chestionarul pe module, fiecare modul reprezentand un obiectiv.

De asemenea, s-a ținut cont de principiile generale ale întocmirii unui astfel de instrument de culegere a informațiilor:

1.Lungimea chestionarului

Am dorit ca numărul de întrebări să nu fie prea mare având în vedere că studenții au completat chestionarele în timpul pauzelor, deci activitatea s-a desfășurat în timpul programului de studiu;

2. Formularea întrebarilor astfel încat respondenții să fie în masură să răspundă coerent și plasarea întrebărilor de tip filtru dirijând respondenții pe ramuri diferite în functțe de îndeplinirea condițiilor;

3. Succesiunea întrebărilor în fiecare modul a fost cea standard: întrebările ușoare au fost plasate la început , întrebările dificile le-am plasat la mijlocul chestionarului, moment în care respondentul s-a familiarizat cu modul de desfășurare a interviului,nefiind prea obosit, însă am evitat întrebările delicate, iar la final am plasat întrebările de identificare;

Informațiile obținute în urma acestui sondaj au fost introduse și prelucrate prin intermediul funcționalităților SPSS, iar rezultatele și concluziile vor fi prezentate, în detaliu, în cele ce urmează.

Fisiere in arhiva (1):

  • Perceptia studentilor privind metodele de predare-invatare utilizate.docx