Pozitia Judetului Iasi in Cadrul Regiunii Nord-Est

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Pozitia Judetului Iasi in Cadrul Regiunii Nord-Est.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

JUDETUL IASI

1.Caracteristicile generale ale judetului

Face parte din regiunea de nord-est a României,invecinat cu judetele Suceava,Botosani,Neamt,Bacau si este mărginit la vest de râul Moldova şi la est de râul Prut (care constituie şi graniţa cu Republica Moldova). Cu o suprafaţă de 5476 Kmp, Iaşul este un judeţ mediu ca întindere, reprezentând 2,3% din suprafaţa ţării (ocupând locul 23 între celelalte judeţe ale României).

Organizarea administrativă a judeţului Iaşi cuprinde la 1VII.2008 un număr de 2 municipii (Iaşi şi Paşcani), 3 oraşe (Hârlău, Podu Iloaiei şi Târgu Frumos), 94 comune şi 418 sate. Reşedinţa judeţului este municipiul Iaşi, unul dintre cele mai importante oraşe ale României(cu o populaţie la 1 iulie 2008 de 313994 locuitori, acesta ocupa locul II după municipiul Bucureşti.

Populaţia Judeţului Iaşi la 1 ianuarie 2010 era de 824780 locuitori,fiind structurata dupa cum urmeaza:

Tabel 1

Judetul IASI Anul 2010

Total

Ambele sexe 824780

Masculin 407071

Feminin 417709

Urban

Ambele sexe 386755

Masculin 184368

Feminin 202387

Rural

Ambele sexe 438025

Masculin 222703

Feminin 215322

Sursa: www.insse.ro

Relieful judeţului este deluros,partea centrală şi nord-estică fiind dominată de dealuri şi podişuri interfluviale joase, udate de râurile Bahlui şi Jijia, având versanţi afectaţi de alunecări de teren şi lunci inundabile. Partea de vest cuprinde culmi deluroase şi platouri înalte (de peste 400 m), având şi zone reprezentate de luncile râurilor Siret şi Moldova. Partea de sud are un relief înalt şi masiv (350 – 450 m), străbătut de afluenţii râurilor Bârlad şi Vaslui.

Clima este temperat – continentală, cu variaţii ale temperaturii între -360C + 400C, media anuală în perioada 1901 – 2000 fiind de +9,50C.

Reţeaua hidrografică este formată din râuri cu dimensiuni variabile şi iazuri rezultate din lucrările hidroameliorative efectuate pentru evitarea inundaţiilor şi pentru stocarea excesului de apă necesară în perioadele secetoase.

Resursele naturale ale judeţului sunt de interes local (nisipuri, pietrişuri, argile, ape minerale etc.). Vegetaţia naturală este specifică silvo – stepei, iar cea silvică este reprezentată de păduri de foioase. Fauna include specii de interes cinegetic: capra roşie, mistreţul, lupul, vulpea, iepurele, păsări de penaj ş.a.

Bogăţia solului este dată de existenţa a peste 380 mii ha teren agricol, din care: 67,2% teren arabil; 28,4% păşuni şi fîneţe; 4,4 % vii şi livezi; pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră însumează cca. 98 mii ha, iar apele şi bălţile, 4 mii ha .

In luna mai a anului trecut 12 localitati din judetul Iasi, respectiv comunele Cotnari, Scobinti, Deleni, Cucuteni, Ceplenita, Lespezi, Cristesti, Todiresti, Vanatori, Valea Seaca, Motca si orasul Harlau, constituite In grupul de actiune locala Cotnari, au obtinut o finantare europeana nerambursabila In valoare de 63.480 de euro, In cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) pentru implementarea proiectului “Grupul de Actiune Locala (GAL) Cotnari. Scopul acestui proiect il reprezinta elaborarea Planului de Dezvoltare Locala pentru teritoriul unitatilor administrativ teritoriale, concomitent cu cresterea capacitatii de monitorizare si implementare a Strategiei de dezvoltare locala a judetului Iasi.

Doua luni mai tarziu, alte 12 comune din judetele Iasi si Vaslui au pus bazele unui grup de actiune locala (GAL), care are ca scop atragerea de fonduri europene In vederea finantarii proiectelor de dezvoltare. Din grupul de actiune locala, intitulat “Stefan cel Mare”, fac parte localitatile Aroneanu, Costuleni, Golaesti, Tomesti, Ungheni, Holboca, Tutora, Comarna, Dobrovat, Schitu-Duca, din judetul Iasi, respectiv Codaesti si Tacuta, din judetul Vaslui.

In luna august 2010 Ministrul Mediului si Padurilor si presedintele Consiliului Judetean Iasi, Constantin Simirad, in prezenta premierului Emil Boc au semnat, sambata 7 august 2010, la Iasi, contractul care vizeaza Investitii in surse de apa, statii de tratare a apei, retele de apa si sisteme de colectare si epurare a apei uzate.

Protocolul denumit Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata In judetul Iasi are o valoare de 142 de milioane de euro si reprezinta unul dintre cele mai mari proiecte pe mediu din tara.

Prin proiectul Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Iasi, 814.000 de locuitori din orasele Iasi, Harlau, Targu Frumos si Podu Iloaiei, precum si comunele Holboca, Tomesti, Barnova, Ciurea, Miroslava, Scobinti si Ion Neculce vor beneficia de investitii In surse de apa, statii de tratare a apei, retele de apa si sisteme de colectare si epurare a apei uzate. Perioada de implementare a proiectului este 2010- 2013.

Un alt proiect avantajos este cel al Managementului Integrat al Deseurilor in Iasi. Acesta vizeaza rezolvarea impactului asupra mediului Inconjurator, infintarea unui depozit controlat fara impact asupra mediului, alinierea la standardele uniunii europene pe linie de mediu, scaderea presiunii asupra bugetului local prin atragerea unei finantari nerambursabile si dezvoltarea unei infrastructuri pentru colectare selectiva obligatorie in tarile Uniunii Europene in perspectiva aderarii.

Proiectele de dezvoltare rurala si regionala sunt benefice tuturor comunitatilor din judetul Iasi contribuind In mod egal la Imbunatatirea nivelului de trai, cresterea competivitatii economice si implementarea normelor europene la nivelul comunitatilor locale. In interesul cetatenilor care i-au ales, toti alesii locali, judeteni, precum si parlamentarii Romaniei trebuie sa initieze si sa sustina neconditionat proiectele de dezvoltare intreprinse atat de comunitatile locale, cat si societatile comerciale indiferent de culoarea politica a comunitatii locale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pozitia Judetului Iasi in Cadrul Regiunii Nord-Est.docx