Prevenirea si Combaterea Consumului de Droguri in Randul Tinerilor

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Prevenirea si Combaterea Consumului de Droguri in Randul Tinerilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

1. Grup ţintă, obiective, justificare

1. Descriere

1.1. Titlu: Proiect de intervenţie privind prevenirea şi combaterea consumului de droguri în judeţul Suceava.

1.2. Locul de desfăşurare : oraşul Suceava

1.3. Suma solicitată:

Total costuri eligibile (Costul total al proiectului) Suma solicitată de la Autoritatea contractantă % din costul total al proiectului

24.967,5 EURO 18.293,68 EURO % 73,27

Rezumat:

Problema tinerilor care consumă droguri de la o vârstă cât mai fragedă este şi rămâne o problemă de actualitate, pe de o parte din cauza specificului acestui fenomen, iar pe de altă parte din cauza modalităţilor diferite de a diagnostica şi de a iniţia măsuri concrete de diminuare a lui.

In această etapă a vieţii oamenilor se manifestă cele mai mari şi mai semnificative schimbări atât la nivelul fizic cât şi la cel intelectual şi emoţional caracterizate printr-un mai mare sentiment de independenţă faţă de familie, dar şi de apartenenţă la un grup de prieteni. De asemenea, în acest interval se manifestă şi primele acţiuni de rebeliune şi de neacceptare a normelor sociale, printre aceste fapte contestatare gâsindu-se şi consumul de droguri.

Proiectul intitulat „Prevenirea şi combaterea consumului de droguri în rândul tinerilor” are ca scop principal prevenirea consumului acestor substanţe, prin informarea tinerilor cu privire la efectele şi riscurile implicate.

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 12 luni în oraşul Suceava şi vizează tinerii cu vârste cuprinse între 14-18 ani.

Prin acest proiect se urmăreşte pe de o parte identificarea unor metode de informare cu privire la riscurile la care se supun prin începerea consumului, iar pe de altă parte asigurarea suportului afectiv, moral, necesar acestora.

Luând în considerare cele spuse de specialişti, vom identifica tinerii aflaţi în situaţii de risc de începerea consumului, vom desfăşura activităţi educaţionale şi vom asigura suportul emoţional necesar prevenirii consumului de droguri.

1.5. Obiective:

Obiectivul general: Identificarea factorilor care determină consumul de droguri în rândul tinerilor.

Nr.crt Obiective

1. Elaborarea unui demers strategic care să valorifice cunoştiinţele elevilor vis-a-vis de fenomenul consumului de droguri;

2. Atragerea şi implicarea elevilor şi a comunităţii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a consumului de droguri;

3. Identificarea motivelor pentru care tinerii consumă droguri,în ce condiţii şi cu cine

4. Reunirea, în ideea colaborării, a parteneriatului elev-şcoală-familie.

5. Conştientizarea părinţilor cu privire la necesitatea de a-şi educa copiii inclusiv referitor la riscurile pe care le implică consumul de droguri.

6. Realizarea şi multiplicarea unui „Ghid al părintelui“ cu scopul de a oferi un minim de informaţii care să sprijine părinţii în identificarea apariţiei oricărui factor de risc cu privire la consumul de droguri de către tineri.

7. Percepţiile părinţilor despre consumul de droguri; Percepţiile cadrelor medicale despre factorii protectivi şi factorii de risc ai consumului de droguri.

8. Promovarea unor materiale preventive (articole, spoturi audio sau video) pe teme antidrog prin intermediul mass-media scrisă şi audio-vizuală locală.

1.6.Justificare

Drogurile au devenit o reală problemă a societăţii moderne cu implicaţii în toate categoriile sociale, dar care afectează în mod deosebit tinerii al căror nivel de cunoştinţe în privinţa efectelor negative ale consumului de droguri este insuficient.

În acelaşi timp, mulţi adulţi nu ştiu cum să recunoască simptomele consumului de droguri, cum să acţioneze eficient atunci când se confruntă, în mod direct, cu un consumator de droguri.

În acelaşi timp, statisticile demonstrează că media de vârstă a consumatorilor de droguri este în continuă scădere (de la 18-22 de ani în 1997 la 16-18 ani în prezent). Consumul de droguri este strâns legat de problemele de viaţă, de întrebările, de căutările adolescentului şi ale tânărului.

Ipoteza conform căreia o informare cu privire la efectele nefaste ale consumului de droguri ar acţiona ca factor inhibator al consumului, este validă, însă celălalt tip de informaţie provenit din mass-media, cinematografie, etc. pot avea un efect total opus, prezentând în exces beneficiile atât ale consumului, cât şi a comercializării acestor substanţe, şi în general a situaţei incitante sau distractive de a te afla în această lume.

Controlul familiei şi şcolii poate reprezenta un factor protectiv, în măsura în care aceasta are cel puţin un minim de cunoştinţe referitor la acest aspect. Având în vedere faptul că problema drogurilor este relativ nouă în România, atât în ceea ce îi priveşte pe părinţi, cât şi pe profesori, există posibilitatea unor mari incertitudini şi a unei proaste informări sub acest aspect.

De aceea se impune o informare riguroasă atât a elevilor, cât şi a cadrelor didactice şi a părinţilor pentru prevenire şi pentru un mai bun control social al acestui fenomen nefast asupra adolescentului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Prevenirea si Combaterea Consumului de Droguri in Randul Tinerilor.doc

Alte informatii

Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava Facultatea – Istorie şi Geografie Specializarea : Asistență socială, an III