Procedee ecologice de sudura prin frecare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Procedee ecologice de sudura prin frecare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 27 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. Considerații teoretice privind PRIVIND sudarea prin frecare 3
1.2. Principiul procedeului de sudare prin frecare ..4
2. Variante de sudare prin frecare ...6
2.1. Fenomene ce au loc la sudarea prin frecare 11
2.2. Parametrii regimului de sudare prin frecare ...14
2.3. Stabilirea procesului tehnologic de sudare prin frecare .17
2.4. Materiale sudabile prin frecare ...17
2.5. Tipuri de îmbinări sudate prin frecare 17
3. Pregătirea componentelor ..18
3.1. Alegerea regimurilor de sudare prin frecare ...18
3.2. Echipamentul de sudare prin frecare ..19
3.3. Caracteristicile îmbinărilor sudate prin frecare ..24
3.4. Defectele îmbinărilor sudate prin frecare ...25
3.5. Aplicații ..25
4. Concluzii ...26
BIBLIOGRAFIE .27

Extras din document

1. CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND SUDAREA PRIN FRECARE

- Ce este sudarea prin frecare?

Sudarea prin frecare este un procedeu de sudare prin presiune în stare solida. Principiul ce stă la baza acestui tip de sudare constă în:

- generarea căldurii prin frecare mecanică dintre o piesă care se deplasează și o componentă staționară;

- presarea celor doua elemente cu o forță de refulare;

- materialul încălzit este deformat plastic și prin răcire se creează o sudură.

Procesul de sudare are următoarele etape:

- antrenarea uneia dintre componente într-o mișcare de rotație și presarea pe ea a celeilalte componente;

- frecarea relativă și încălzirea componentelor;

- refularea componentelor în timpul sau după oprirea mișcării relative.

Sudarea prin frecare se aplică în diferite sectoare industriale în general pentru realizarea unei producții de serie.

Figura 1. Aplicarea sudării prin frecare

5

1.2. PRINCIPIUL PROCEDEULUI

Tehnologia sudării prin frecare este cunoscută de la sfârșitul secolului trecut.

În 1891 în Marea Britanie a fost brevetată folosirea efectului frecării la îmbinarea cablurilor

flexibile din sârmă.

La sfârșitul anilor `30 sudarea prin frecare a fost folosită in Germania la sudarea rășinilor

termoplastice. Brevete pentru folosirea frecării la îmbinarea pieselor au fost emise în Germania

(1926) și în Marea Britanie (1941).Totuși lucrările menționate nu au depășit stadiul cercetărilor de

laborator.

Folosirea practică a sudării prin frecare a fost introdusă pentru prima oară de strungarul inovator

A.I.Cindikov (1956).Aceste lucrări au repercutat un îndemn pentru începerea cercetărilor în

domeniul sudării prin frecare în S.U.A , Japonia , Marea Britanie, R.F.G etc.

Recunoscând prioritatea oamenilor de știința ruși, oamenii de știință străini au numit sudarea

prin frecare “sudare rusească”.

La sudarea prin frecare energia necesară realizării sudurii este obținută prin transformarea

energiei mecanice de frecare în căldură.

- 2 - 1

Figura 1.2. Scheme de principiu posibile ale sudării prin frecare

În toate cazurile cele două suprafețe în contact trebuie să se afle în mișcare relativă una față de

cealaltă, între ele transmițându-se o forță de apăsare F pentru a se putea produce frecarea,

generatoare de căldură.

Mișcarea relativă între componente se poate obține în următoarele moduri:

- prin rotirea uneia și fixarea axială a celei de a doua;

F2 F1

c)

F

e)

F

f)

F

b)

a)

F F

d)

6

- cu rotirea și forța axială de presiune aplicată componentelor;

- cu rotirea ambelor componente în sens contrar și forța axială aplicată celor două componente;

- prin rotirea unei piese intermediare amplasate între componente și forța axială aplicată ambelor

componente,

- cu rotirea unei componente și forța F aplicată celeilalte care se vibrează;

- cu vibrarea unei componente și forța F aplicată celeilalte.

Fazele procesului de sudare sunt :

Componentele inițial se află la o anumită distanță, una se rotește, cealaltă stă pe loc, după aceea

sunt apropiate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Procedee ecologice de sudura prin frecare.pdf

Bibliografie

1) T. Ene - Curs “ Tehnologii de sudare prin presiune I”, Reșița, 2007
2) Fl. Dumitrache -“ Tehnologii de sudare prin presiune”, Ed. I.P. București,1994;
3) Gh. Perta - “ Tehnologii de sudare prin presiune” , Ed. I.P. Timișoara, 1993;
4) T.Ene - “ Tehnologii de sudare prin presiune”, îndrumător de laborator, U.E.M. - F.I.R , 1994;
5) V. Micloși ș.a. - “ Echipamente pentru sudare” EDP, București 1984;
6) V. Popovici ș.a. - “Ghidul lucrărilor de sudare, tăiere, lipire”, Ed. Scrisul Române 1984;
7) V Popovici ș.a. - “Utilajele sudării electrice vol. II”, I.P.Tr. Vuia Timișoara 1981;