Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alina Ploae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. Introducere 3
2. Obiectivele Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 3
3. Zone eligibile în cadrul programului 4
4. Bugetul disponibil pentru program 6
5. Axe prioritare şi domenii de intervenţie 6
6. Rezultate preconizate în cadrul programului de cooperare 8
6.1 Rezultate strategice 8
6.2 Rezultate indicative specifice 8
7. Controlul de prim nivel 9
7.1 Controlul în România 9
7.2 Controlul în Bulgaria 10
8. Legătura cu Programele Operaţionale Naţionale (POs) 10
SURSE BIBILIOGRAFICE 11

Extras din document

1. Introducere

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria este un program operaţional cu finanţare europeană, pentru România şi Bulgaria, în perioada 2007-2013.

Programul sprijină dezvoltarea zonelor de graniţă eligibile, atât din România, cât şi din Bulgaria. El urmăreste să creeze o „punte” între cele două ţări, cu scopul de a sprijini regiunile de graniţă în rezolvarea problemelor similare de dezvoltare, prin colaborare şi promovarea unor soluţii comune.

Prin intermediul programului, românii şi bulgarii din zonele de frontieră vor fi încurajaţi să dezvolte noi afaceri, să schimbe informaţii şi să profite de pe urma îmbunătăţirii accesului peste graniţă. Ei vor colabora pentru a preveni inundaţiile, pentru a conserva resursele naturale şi pentru a promova turismul. În acest fel, zonele de frontieră vor deveni locuri mai atractive pentru oamenii care traiesc şi muncesc acolo, dar şi pentru investitori.

2. Obiectivele Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

Scopul strategic general al programului este apropierea oamenilor, a comunităţilor şi a economiilor zonei de graniţă dintre România şi Bulgaria, în vederea participării la dezvoltarea comună a zonei de cooperare, prin utilizarea durabilă a resurselor şi avantajelor sale umane, naturale şi de mediu.

România şi Bulgaria au stabilit următoarele obiective specifice comune pentru acest program:

1. îmbunătăţirea accesului la infrastructura de transport în cadrul ariei eligibile, pentru a facilita circulaţia bunurilor şi persoanelor;

2. îmbunătăţirea disponibilităţii şi diseminării informaţiilor privind oportunităţile comune în cadrul zonei de frontieră;

3. durabilitatea valorii intrinseci a resurselor naturale ale zonei, prin exploatarea prudenta şi protejarea efectivă a mediului înconjurător;

4. dezvoltarea economică durabilă a regiunii de frontieră prin iniţiative comune, în vederea identificării şi întăririi avantajelor comparative şi reducerii dezavantajelor;

5. consolidarea coeziunii sociale şi culturale prin acţiuni de cooperare între oameni şi comunităţi.

3. Zone eligibile în cadrul programului

Aria eligibilă a proiectului de cooperare transfrontalieră include judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Telorman, Giurgiu, Călăraşi şi Constanţa din România, precum şi distrctele Vidin, Vratsa, Montana,Veliko Târnovo, Plevna, Razgrad, Ruse, Dobrich şi Silistra din Bulgaria.

Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria cuprinde o zonă de 71930 km2 şi o populaţie de peste cinci milioane de locuitori. Aria eligibilă este caracterizată prin probleme tipice zonelor de frontieră. Prezenţa graniţei limiteză schimburile economice, sociale, culturale, afectează managementul comun şi eficient al teritoriului şi duce la creşterea gradului de marginalizare şi izolare faţă de centrele economice importante.

Principalele probleme în această zonă sunt:

• Accesul dificil, din cauza lipsei de puncte de trecere a frontierei; există un singur pod pentru traficul rutier şi feroviar la Giurgiu-Ruse, şapte feriboturi şi două puncte de trecere în apropierea Marii Negre;

• Lipsa unor facilităţi care să atragă investitorii;

• Activităţi predominant agricole, în special în regiunile din România;

• Slaba dezvoltare a sectorului IMM, cu un nivel scazut al dezvoltării tehnologice, al pregătirii profesionale şi al finanţării;

• Inundaţii frecvente;

• Probleme de navigaţie pe Dunăre, în perioadele de secetă;

• Managementul slab al resurselor naturale, al biodiversităţii şi al protecţiei naturii;

• Poluarea cu reziduuri industriale a căilor navigabile;

• Migraţia ridicată în rândul forţei de muncă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria.docx

Alte informatii

Prezentat la Centrul de Studii Europene 2013 de Vieriu Ieronim