Proiect de lectie - Economie

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect de lectie - Economie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Data:25.04.2014

Propunător:

Clasa: a X-a

Școala: Colegiul Economic ”Ion Ghica”

Aria curriculară: Om și societate

Disciplina:Comunicare profesională

Subiectul lecției: Tehnici promoționale Promovarea propriei imagini

Tipul lecției: Recapitulare şi sistematizare a cunoștințelor

Competențe specifice:

 A. Cognitive

Pe parcursul și la sfârșitul orei elevii vor fi capabili:

OC1 -să cunoască diferența dintre promovarea imaginii proprii și imaginii firmei;

OC2 -să enumere componentele promovării proprii;

OC3 -să prezinte definiția imaginii de sine;

OC4 -să explice ce înțeleg ei prin codul de etică;

OC5 -să exemplifice situații din viața reală în care este identificată importanța eticii afacerilor;

OC6 -să schițeze un cod de etică așa cum îl concep ei în cadrul unei firme;

 B. Motrice

Elevii:

OM1 -să-și consolideze deprinderile de a utiliza corect termenul de;

OM2 -să coreleze anumite concepte realizând un echilibru între teorie și practică;

C. Afective

Elevii:

OA1 -vor manifesta interes,curiozitate pentru tema propusă;

OA2 -vor aprecia importanța utilizării în practică a limbajului nonverbal ;

Metode folosite: jocul de rol,observația,conversația,comparația,descoperirea, brainstorming,problematizarea.

Mijloace de învățământ: lucrul cu tabla,lucrul cu manualul,carte de specialitate,mijloace moderne laptop/proiector,alte materiale fizice.. Strategia didactică: deductivă, algoritmică.

Timp de lucru:50 minute Organizarea activității: frontal,individual

Desfășurarea lecției

Etapele lecției Competențe

Operaționale Continutul lectiei Procedee

Mijloace Timp

Activitatea profesorului Activitatea elevilor

I. Moment organizato-ric

* Asigură condițiile necesare desfășurării orei : pregătește materialele care vor fi folosite.

Elevii sunt așezați pentru începerea activității. * Răspund cerințelor profesorului. 2 min

II. Captarea și orientarea atenției *Recitarea și postarea unui citat de Henderson Britt(antreprenor englez)-„A face afaceri fără a le promova, este ca și cum ai face cu ochiul unei fete pe întuneric.Tu vei ști ce faci, dar nimeni altul nu va afla acest lucru”.

*Ascultă și fac legătura cu conținutul capitolului anterior. Conversația

Laptop/ proiector 5 min

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de lectie - Economie.doc