Proiect diplomă - împăduriri forestiere

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 23196
Mărime: 873.00KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere

Cuprins

CAP.I. DESCRIEREA GENERALĂ A UNITĂŢII DE PRODUCŢIE 1

1. 1. Localizarea geografică şi situaţia administrativă 1

1. 2. Studiul condiţiilor staţionale 2

1. 2. 1. Condiţii geologice şi geomorfologice 2

1.2.2. Condiţii climatice 5

1.2.3 Condiţii edafice 10

1.2.4. Sinteze staţionale 13

1.3. Studiul vegetaţiei foretiere 17

1.3.1. Formaţii forestiere şi tipuri naturale fundamentale de pădure 17

1.3.2. Analiza structurii actuale a fondului forestier 21

CAP. II. FUNDAMENTAREA SOLUŢIILOR DE ÎMPĂDURIRE 25

2.1 Identificarea şi caracterizarea unităţilor de cultură forestieră 25

2.2. Situaţia actuală a terenurilor de împădurit 26

2.3. Necesitatea şi oportunitatea intervenţiei cu lucrări de împădurire 28

2.4. Eşalonarea intervenţiilor cu lucrări de regenerare artificială în cadrul u.c.f.-urilor 30

2.5. Analiza lucrărilor de împăduriri executate anterior în cuprinsul U.P.-ului 33

CAP. III. STABILIREA SOLUŢIILOR TEHNICE DE INSTALARE A CULTURILOR FORESTIERE 35

3.1. Consideraţii generale 35

3.2. Stabilirea intervenţiilor artificiale pe categorii (natură) de lucrări de împădurire 36

3.3 Alegerea speciilor pentru împădurire şi justificarea lor silvo-economică 40

3.4. Alcătuirea compoziţiilor de regenerare şi stabilirea compoziţiilor de împădurire 42

3.5. Metode şi procedee de împădurire 47

3.6. Scheme de împădurire 51

3.7. Pregătirea terenului şi a solului 58

3.8. Materialul de împădurire 63

3.9. Epoca de instalare a culturilor şi tehnica de execuţie 67

CAP. IV. URMĂRIREA, CONTROLUL ŞI ÎNGRIJIREA CULTURILOR 70

4.1. Urmărirea şi controlul lucrărilor de împădurire 70

4.2. Stabilire reţelei de puncte pentru amplasarea şi materializarea pe teren a suprafeţelor de control 72

4.3. Natura, scopul şi tehnica de aplicare a lucrărilor de îngrijire 75

4.4. Planificarea aplicării lucrărilor de îngrijire pe u.c.f.-uri în perioada de la instalarea culturilor până la atingerea reuşitei definitive 76

CAP. V. PLANIFICAREA ŞI EVALUAREA LUCRĂRILOR DE ÎMPĂDURIRE 79

5.1. Planificarea aplicării lucrărilor de împădurire (antemăsurătoarea) 79

5.2. Stabilirea necesarului de forţă de muncă 81

5.3. Devizul lucrărilor 83

5.4. Analiza eficienţei economice a lucrărilor proiectate 85

Extras din document

CAP.I. DESCRIEREA GENERALĂ A UNITĂŢII DE PRODUCŢIE

1. 1. Localizarea geografică şi situaţia administrativă

Unitatea de producţie U.P. II. Belchia este o parte componentă a Ocolului Silvic Gheorgheni din cadrul Direcţiei Silvice Miercurea-Ciuc.

Ocolul Silvic Gheorgheni se încadrează în marea unitate geografică a Carpaţilor Orientali, grupa mijlocie. Suprafaţa ocolului se întinde în Munţii Giurgeului, munţii Hăşmaşu Mare, versantul estic al munţii Gurghiului şi cuprinde o mare depresiune intramontană-depresiunea Giurgeului.

Peisajul geografic al Ocolului Silvic Gheorgheni este dominat de marea depresiune a Giurgeului drenată de râul Mureş, flancată de versantul estic al munţilor Gurghiu şi cel vestic al munţii Giurgeului, unde se află majoritatea suprafeţei păduroase a ocolului ( U.P. I, II, V, VI, VII). Extremitatea nord-estică a ocolului aparţine munţii Hăşmaşu Mare, unde sunt cuprinse cele mai atractive obiective turistice, de o rară frumuseţe (Lacu Roşu, Cheile Bicazului ) dar şi de un mare interes ştiinţific.Aici este cuprinsă o singură unitate de producţie ( U. P. VIII. Lacu Roşu ).

Unitatea de producţie pentru care se eliberează acest proiect, U.P. II. Belchia este situată exclusiv în Munţii Giurgeului, în bazinul părâului Belchia, afluent de dreapta a râului Mureş în cursul său superior, pe teritoriul oraşului Gheorgheni, judeţul Harghita.

Vecinătăţiile U.P. –ului sunt date în următorul tabel: Tabelul 1

Puncte cardinale Vecinetăţi Limite Hotare

N U.P.I Ditrău naturale Culmea Cetăţii

O.S. Tulgheş naturale

Culmea Tătarului

Culmea Seii

E U.P.VIII Lacu-Roşu naturale

Culmea Păngăraţi

O.S. Miercurea Ciuc naturale

Culmea Biscuţică

Culmea Mediaş

Culmea Borzanca

S O.S Izvorul Mureşului

naturale

artificială

naturală Culmea Capelei, Culmea Pietrei Ascuţite

Drumul Judeţean V. Strâmbă-Suseni

Râul Mureş

U.P. V Ciuman naturală Râul Mureş

V U.P. I. Ditrău artificială

naturală Drumul Judeţean Gheorgheni-Borzont

Culmea Cetăţii

Suprafaţa totală a unităţii de producţie U.P. II. Belchia este de 4219,1 ha din care sunt împădurite 4166,6 ha. Procentul de împădurire a U.P. –ului este de 98, 75 %. Această suprafaţă împădurită este împărţită în 286 parcele şi 745 subparcele, ce determină o întindere medie a parcelei de 14, 8 ha şi a subparcelei de 5, 7 ha.

În cadrul U.P. –ului avem un număr mare de arborete cuprinse în Grupa I Funcţională însumând în total 567, 7 ha. Aceste arborete sunt destinate protecţiei solului (368, 6 ha), pentru recreere (195, 4 ha) şi rezervaţii de seminţe (12, 7 ha).

Întreaga unitate de producţie este situată în etajul montan de molidişuri (FM3), staţiunile cele mai răspândite fiind cele de bonitate mijlocie, tipul de pădure cel mai răspândit fiind Molidişul cu Oxalis acetosella pe soluri schelete (60 %).

Toate pădurile din acest U.P. au fost gospodărite de Ocolul Silvic Gheorgheni până la aplicarea legilor privitoare la retrocedarea lor către proprietari. După retrocedarea pădurilor către composesorate şi persoane fizice acestea sunt gospodărite de Ocolul Silvic Gheorgheni şi de Ocolul Silvic Particular din Gheorgheni. Pădurile gospodărite de Ocolul Silvic Gheorgheni sunt reprezentate de pădurile statului şi pădurile acelor proprietari care au contract cu ocolul.

Preview document

Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 1
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 2
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 3
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 4
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 5
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 6
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 7
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 8
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 9
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 10
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 11
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 12
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 13
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 14
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 15
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 16
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 17
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 18
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 19
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 20
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 21
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 22
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 23
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 24
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 25
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 26
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 27
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 28
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 29
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 30
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 31
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 32
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 33
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 34
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 35
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 36
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 37
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 38
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 39
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 40
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 41
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 42
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 43
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 44
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 45
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 46
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 47
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 48
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 49
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 50
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 51
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 52
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 53
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 54
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 55
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 56
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 57
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 58
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 59
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 60
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 61
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 62
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 63
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 64
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 65
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 66
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 67
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 68
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 69
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 70
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 71
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 72
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 73
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 74
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 75
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 76
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 77
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 78
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 79
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 80
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 81
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 82
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 83
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 84
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 85
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 86
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 87
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 88
Proiect diplomă - împăduriri forestiere - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Proiect Diploma - Impaduriri Forestiere.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de fezabilitate fabrică de mobilă

1. Înfiinţaţi o firmă şi puneţi în evidenţă motivul alegerii domeniului de activitate, statutul care stă la bază. Odată cu mobila aducem şi...

Proiect diplomă - utilaje forestiere

CAPITOLUL I DATE PRIVIND LOCUL CERCETARILOR 1.1 Situatia teritorial administrativa Cercetarile privind modul de refacere a unui drum forestier...

Stabilirea Soluției Optime de Alimentare cu Energie Electrică al unui Consumator Industrial

Tema de proiect Stabilirea solutiei optime de alimentare cu energie electrica a unui consumator industrial. Se consideră două variante de...

Împăduriri

FUNDAMENTAREA SOLUŢIILOR DE ÎMPĂDURIRE 2.1. Identificarea şi caracterizarea unităţilor de cultură forestieră Identificarea suprafeţelor de...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?