Proiect Diploma - Impaduriri Forestiere

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect Diploma - Impaduriri Forestiere.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 89 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

CAP.I. DESCRIEREA GENERALĂ A UNITĂŢII DE PRODUCŢIE 1
1. 1. Localizarea geografică şi situaţia administrativă 1
1. 2. Studiul condiţiilor staţionale 2
1. 2. 1. Condiţii geologice şi geomorfologice 2
1.2.2. Condiţii climatice 5
1.2.3 Condiţii edafice 10
1.2.4. Sinteze staţionale 13
1.3. Studiul vegetaţiei foretiere 17
1.3.1. Formaţii forestiere şi tipuri naturale fundamentale de pădure 17
1.3.2. Analiza structurii actuale a fondului forestier 21
CAP. II. FUNDAMENTAREA SOLUŢIILOR DE ÎMPĂDURIRE 25
2.1 Identificarea şi caracterizarea unităţilor de cultură forestieră 25
2.2. Situaţia actuală a terenurilor de împădurit 26
2.3. Necesitatea şi oportunitatea intervenţiei cu lucrări de împădurire 28
2.4. Eşalonarea intervenţiilor cu lucrări de regenerare artificială în cadrul u.c.f.-urilor 30
2.5. Analiza lucrărilor de împăduriri executate anterior în cuprinsul U.P.-ului 33
CAP. III. STABILIREA SOLUŢIILOR TEHNICE DE INSTALARE A CULTURILOR FORESTIERE 35
3.1. Consideraţii generale 35
3.2. Stabilirea intervenţiilor artificiale pe categorii (natură) de lucrări de împădurire 36
3.3 Alegerea speciilor pentru împădurire şi justificarea lor silvo-economică 40
3.4. Alcătuirea compoziţiilor de regenerare şi stabilirea compoziţiilor de împădurire 42
3.5. Metode şi procedee de împădurire 47
3.6. Scheme de împădurire 51
3.7. Pregătirea terenului şi a solului 58
3.8. Materialul de împădurire 63
3.9. Epoca de instalare a culturilor şi tehnica de execuţie 67
CAP. IV. URMĂRIREA, CONTROLUL ŞI ÎNGRIJIREA CULTURILOR 70
4.1. Urmărirea şi controlul lucrărilor de împădurire 70
4.2. Stabilire reţelei de puncte pentru amplasarea şi materializarea pe teren a suprafeţelor de control 72
4.3. Natura, scopul şi tehnica de aplicare a lucrărilor de îngrijire 75
4.4. Planificarea aplicării lucrărilor de îngrijire pe u.c.f.-uri în perioada de la instalarea culturilor până la atingerea reuşitei definitive 76
CAP. V. PLANIFICAREA ŞI EVALUAREA LUCRĂRILOR DE ÎMPĂDURIRE 79
5.1. Planificarea aplicării lucrărilor de împădurire (antemăsurătoarea) 79
5.2. Stabilirea necesarului de forţă de muncă 81
5.3. Devizul lucrărilor 83
5.4. Analiza eficienţei economice a lucrărilor proiectate 85

Extras din document

CAP.I. DESCRIEREA GENERALĂ A UNITĂŢII DE PRODUCŢIE

1. 1. Localizarea geografică şi situaţia administrativă

Unitatea de producţie U.P. II. Belchia este o parte componentă a Ocolului Silvic Gheorgheni din cadrul Direcţiei Silvice Miercurea-Ciuc.

Ocolul Silvic Gheorgheni se încadrează în marea unitate geografică a Carpaţilor Orientali, grupa mijlocie. Suprafaţa ocolului se întinde în Munţii Giurgeului, munţii Hăşmaşu Mare, versantul estic al munţii Gurghiului şi cuprinde o mare depresiune intramontană-depresiunea Giurgeului.

Peisajul geografic al Ocolului Silvic Gheorgheni este dominat de marea depresiune a Giurgeului drenată de râul Mureş, flancată de versantul estic al munţilor Gurghiu şi cel vestic al munţii Giurgeului, unde se află majoritatea suprafeţei păduroase a ocolului ( U.P. I, II, V, VI, VII). Extremitatea nord-estică a ocolului aparţine munţii Hăşmaşu Mare, unde sunt cuprinse cele mai atractive obiective turistice, de o rară frumuseţe (Lacu Roşu, Cheile Bicazului ) dar şi de un mare interes ştiinţific.Aici este cuprinsă o singură unitate de producţie ( U. P. VIII. Lacu Roşu ).

Unitatea de producţie pentru care se eliberează acest proiect, U.P. II. Belchia este situată exclusiv în Munţii Giurgeului, în bazinul părâului Belchia, afluent de dreapta a râului Mureş în cursul său superior, pe teritoriul oraşului Gheorgheni, judeţul Harghita.

Vecinătăţiile U.P. –ului sunt date în următorul tabel: Tabelul 1

Puncte cardinale Vecinetăţi Limite Hotare

N U.P.I Ditrău naturale Culmea Cetăţii

O.S. Tulgheş naturale

Culmea Tătarului

Culmea Seii

E U.P.VIII Lacu-Roşu naturale

Culmea Păngăraţi

O.S. Miercurea Ciuc naturale

Culmea Biscuţică

Culmea Mediaş

Culmea Borzanca

S O.S Izvorul Mureşului

naturale

artificială

naturală Culmea Capelei, Culmea Pietrei Ascuţite

Drumul Judeţean V. Strâmbă-Suseni

Râul Mureş

U.P. V Ciuman naturală Râul Mureş

V U.P. I. Ditrău artificială

naturală Drumul Judeţean Gheorgheni-Borzont

Culmea Cetăţii

Suprafaţa totală a unităţii de producţie U.P. II. Belchia este de 4219,1 ha din care sunt împădurite 4166,6 ha. Procentul de împădurire a U.P. –ului este de 98, 75 %. Această suprafaţă împădurită este împărţită în 286 parcele şi 745 subparcele, ce determină o întindere medie a parcelei de 14, 8 ha şi a subparcelei de 5, 7 ha.

În cadrul U.P. –ului avem un număr mare de arborete cuprinse în Grupa I Funcţională însumând în total 567, 7 ha. Aceste arborete sunt destinate protecţiei solului (368, 6 ha), pentru recreere (195, 4 ha) şi rezervaţii de seminţe (12, 7 ha).

Întreaga unitate de producţie este situată în etajul montan de molidişuri (FM3), staţiunile cele mai răspândite fiind cele de bonitate mijlocie, tipul de pădure cel mai răspândit fiind Molidişul cu Oxalis acetosella pe soluri schelete (60 %).

Toate pădurile din acest U.P. au fost gospodărite de Ocolul Silvic Gheorgheni până la aplicarea legilor privitoare la retrocedarea lor către proprietari. După retrocedarea pădurilor către composesorate şi persoane fizice acestea sunt gospodărite de Ocolul Silvic Gheorgheni şi de Ocolul Silvic Particular din Gheorgheni. Pădurile gospodărite de Ocolul Silvic Gheorgheni sunt reprezentate de pădurile statului şi pădurile acelor proprietari care au contract cu ocolul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Diploma - Impaduriri Forestiere.doc

Alte informatii

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere