Proiectare Tehnologica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiectare Tehnologica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Capitolul І : Memoriu tehnic şi justificativ 6
Capitolul II:Semifabricate din piele si produse finite
II.1.Semifabricate din piele 7
II.2.Produse finite 9
Capitolul III : Materia primã şi auxiliari chimici
III. 1.Materia primã 13
III.2.Auxiliarii chimici 13
Capitolul IV : Tehnologia de prelucrare
IV.1. Profil de fabricaţie şi greutăţi intermediare 16
IV.2. Lista proceselor tehnologice 18
IV.3. Fluxurile tehnologice 19
IV.4. Procesele tehnologice 22
IV.5. Fişele proceselor tehnologice 25
IV.6.Consumuri totale şi specific de auxiliari 28
IV.7.Consumuri specifice de utilitãţi 37
Capitolul V: Utilaje
V.1.Lista utilajelor 39
V.2.Adoptarea utilajelor 40
Capitolul VI: Protecţia mediului 43
Capitolul VII: Norme de protecţia muncii şi PSI 48
Capitolul VIII: Calculul preţului de cost al produsului finit
Bibliografie

Extras din document

Capitolul І. Memoriu tehnic şi justificativ

Acest proiect are scopul elaborarii etapelor de proiectare a unei unităţi ce prelucrează piei de bovine pentru feţe încălţăminte.Proiectul cuprinde 5 capitole.

În primul capitol, are loc prezentarea succintă a proiectului,este enuntata tema proiectului si datele necesare conceperii acestuia.

Ỉn capitolul II „Semifabricate din piele si produse finite” am prezentat succint pe baza stasurilor.definitii.conditii,generalitati.Aceste date ne vor ajuta pentru intelegerea mai aprofundata a categoriilor de piele si proprietatilor fizico mecanice.

În capitolul III, “Auxiliari chimici şi utilităţi” am realizat Lista auxiliarilor chimici şi am descris proprietăţile fizico-chimice şi cele tehnologice ale auxiliarilor. Tot în acest capitol am realizat Consumuri totale şi specifice de auxiliari care constă în completarea unui tabel cu toţi auxiliarii de la etapa anterioară, calculând în funcţie de oferta lor, preţurile consumurilor specifice exprimate în euro. În ultima etapă din acest capitol Consumuri totale şi specifice de utilităţi s-a realizat un tabel cu consumul de utilităţi (apă industrială, energie electrică) pentru fiecare sortiment de piele, am facut aceste calculi aici deoarece imi era mult mai uşor sa leg in acest capitol ideile despre consumurile şi a utilitãţilor dar si a auxiliarilor folosiţi.Normal aceasta parte din capitol trebuia fãcutã la capitolul IV dar am vrut sa fie legate de auxiliary,ulterior mutant acest capitol pentru a fi in planul cuprinsului.

Ỉn capitolul IV“Tehnologia de prelucrare” am parcurs cinci etape : Profil de fabricaţie şi greutăţi intermediare explicând prin adaugarea unor tabele (calculul indicilor de consum, profilul de fabricaţie şi greutăţile intermediare pentru sortimentul de pieleNAPPA.

Lista proceselor tehnologice descrie procesele care au loc pentru fiecare sortiment de piele şi anume : înmuiere – cenuşărire, tăbăcire şi operaţii mecanice după tăbăcire. Următoarea etapă a acestui capitol Fluxurile tehnologice prezintă înşiruirea operaţiilor care au loc în fiecare proces, astfel avem trei fluxuri tehnologice. Ultimele etape din acest capitol sunt: Procesele tehnologice (trei la număr) în care este descrisă fiecare operaţie din fluxul tehnologic în ceea ce priveşte modul de control şi observaţiile pentru fiecare operaţie şi Fişele proceselor tehnologice în care sunt descrise fazele operaţiilor, cu durata acestora, precum şi consumul de energie şi apă industrială pentru fiecare proces în parte.

In capitolul V ,“Utilaje” s-a realizat un tabel Lista utilajelor cu caracteristicile tehnice principale ale utilajelor, împreună cu firma producătoare de la care provin utilajele utilizate în procesul de operaţii preliminare. Tot aici are loc şi Adoptarea butoaielor de înmuiere – cenuşărire si Adoptarea butoaielor de tãbãcire.

In capitolul VI “Protectia mediului”am transpus ideile generale ale efectului poluant intalnit in tabacarii,a produselor chimice poluante pentru mediu si o schema care contine un plan ideal de tratare a apelor uzate din tabacarii.

Ỉn capitolul VII “ Protectia muncii şi norme de PSI” am enumerate si oferite cateva idei despre normele generale de protectia muncii,elemente de protectia muncii si norme din care am invatat riscurile aduse unui loc de muncã in tabacatie.

Tema de proiectare

Proiectarea atelierelor de operaţii preliminare şi tãbãcire unei unitãţi de prelucrare piei, cu o capacitate de producţie 15 t/zi din piei bovine igiene, conservate prin sãrare, de tip 20 kg în vedera obţinerii sortimentului de piele finită nappa grosime 1,2-1,4 mm.

Capitolul II

Semifabricate din piele si produse finite

II.1. Semifabricate din piele

Acest subcapitol se redacteaza pe baza unor norme interne.

Piei WET-BLUE: N.I. 14938-88

II.2.Produse finite

II.2.1.Definirea gamei sortimentale:

STAS-6305-89: Nappa:piele cu moliciune accentuatã obţinutã din piele bovine.

II.2.2.Conditii tehnice generale de calitate de ȋntocmeşte pe baza standardului SR 1619-1995

Generalitãţi:

Prezanta norma interna se referã la pieile bovine tãbãcite ȋn crom,provenite din piei bovine brute tip 20,25,30,inacdrate astfel conform STAS-82,livrate sub formã de wet-blue.

Clasificare:

Categoria de grosime Grosimi

B peste 1 panã la 1,5

C peste 1,5 panã la 2

D peste 2 panã la 2,5

E peste 2,5 panã la 3

Tabel.1. Clasificarea pieilor tabãcite ȋn crom dupã grosime

Dupã natura şi numãrul defectelor,pieile bovine tãbãcite ȋn crom şi livrate ca wet-blue se sorteazã ȋn 3 clase de calitate:

-calitatea I,

-calitatea II,

-calitatea III,

Aspect:

Pieile bovine tãbãcite ȋn crom,ȋmpachetate ȋn stare umedã in saci de polietilenã,trebuie sã prezinte o culoare uniforma pe ȋntreaga suprafaţã a feţei,partea carnoasa trebuie sã fie complet curãţatã de orice aderente hipodermice,marginile şi portiunile de picioare trebuie sã fie corect ştuţuite,iar umiditatea uniformã pe intraga suprafaţa şi volum al pielii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectare Tehnologica.docx