Proiectarea unui Program de Sortare a Mesajelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiectarea unui Program de Sortare a Mesajelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 29 fisiere doc, exe de 69 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Ungur

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

1.1 Date ictorice

Sistemele de calculatoare pentru prima dată au fost folosite ca mediu de legătură între oameni de la mijlocul anilor 70. Una din primele reţele de aşa tip a fost reţeaua ARPA. În timpul acesta Hitz şi Turoff au început experimentele sale pe cercetarea posibilităţilor legăturii cu ajutorul calculatoarelor, dintre oameni pe baza Sistemlor Informaţionale de schimb (EIES), au pevenit sistemele contemporane de prelucrare a mesajelor de tipul DIALCOM, GEOMAIL, KOMEX, UNIX MAIL, USENET şi sisteme de calculatoare pentru teleconferinţe de tipul BLEND COM, FORUM ş. a.

Meritul sistemelor date în comparaţie cu sistemele de poştă tradiţionale au fost găsite foarte repede, mai ales în domeniile de cercetare. Destul de repede sa văzut, că sistemele de calculatoare pentru schimbul de informaţie textuală dintre oameni, trebuie să asigure legătura utilizatorilor nu numai în înăuntru reţeşei locale, dar şi să coopereze cu alte sistemede prelucrare a mesajelor. Primele experienţe au arătat, că pentru sisteme individuale aceasta problemă se rezolvă cu ajutorul encluzelor . Dar mulţimea de sisteme de prelucrare cerea crearea unui număr mare de encluze. O altă rezolvare a problemei constă în elaborarea standartelor universale penrtu sistamele de prelucrare a mesajelor. Lucrările în direcţia dată au fost începute în 1979 de către Federaţia Internaţională de Prelucrare a Informaţiei (IFIP).

Aceste lucrări au fost susţinute de MCCTT şi paralel de Organizaţia Internaţională de Standartizare (OSI). În 1984 în Cartea Roşie MCCTT a prezentat prima versiune de standarte pe sistemele de schimb de informaţie dintre oameni, care a fost numit sisteme de prelucrare a mesajelor - Recomandările MCCTT seriei X.400. În 1988 versiunea mai extinsă a Recomandărilor X.400 a fost publicată în Cartea Albastră MCCTT, ca un standart comun MCCTT şi OSI. Scopul de bază a recomandărilor din seria dată a fost determinarea conceptelor, arhitecturii, protocoalelor şi serviciilor de transportare a mesajelor textuale dintre sisteme independente cu diferite tehnologii de transmiterea şi distribuirea mesajelor. Sistemele de prelucrare a mesajelor (SPM) au avut o răspîndire largă, începînd din momentul apariţiei primei ediţiei Recomandărilor MCCT X.400. Multe sisteme au fost unite cu sistemele - X.400. Folosirea SPM - X.400 ca sisteme de folosinţă comună considerabil a lărgit posibilităţile nu sistemelor - X.400, cea ce la îndul său, au adus la creşterea numărului utilizatorilor. Sistemele de transportarea mesajelor dintre oameni cu ajutorul calculatoarelor foarte des sunt numite sisteme de poştă electronică.

În poşta electronică serviciul de transportare are de afacere cu fişierile prelucrate de calculator, dar nu cu hîrtie, transpostată cu ajutorul metodelor fizice (maşina, trenul, avion, ş. a.) cum se face în sistemele clasice de poştă. Luîn în consideraţie faptul dat, defenim poşta electronică ca un serviciu poştal, în care livrarea mesajelşor se face prin metode electronice cu ajutorul calculatoarelor. Analiza purtării utilizatorului arată, că ei văd diferenţa dintre poşta electronică şi poşta tradiţională nu numai în faptul dat. Utilizatorii se uită la poşta electronică ca la un serviciu nou de legătură, care trebui să garanteze o calitate înaltă deservirii, decît poşta obişnuită. În timpul de faţă în lume activează un număr mare de sisteme de poştă electronică, care se bazează cum pe recomandările MCCTT X.400, aşa şi pe alte protocoale, din numărul cărora cea mai mare răspîndire au primit protocoalele, descrise în documentul RFC 822 (reţelei ARPA, Internet).

1.2 Proprietăţile de bază a sistemelor de prelucrare a mesajelor

Una din deosebirele cele mai importante ale mulţimii de sesteme SPM este legătura asincronă dintre oameni. Aceasta deosebire asigură un rînd de prevelegii. În primul rînd, legătura asincronă nu cere prezenţa participantului. Aceasta în deosebi este important în legătura dintre utilizatori, care se află în diferite zone de ore, cînd legătura telefonică este inposibilă sau incomodă. În al doilea rînd, din punct de vadere tehnic transmitereaq asincronă permite folosirea principiul comutării mesajelor (CM). Meritul metodei CM – un grad înalt de folosirea resurselor. Aceste calităţi permit asigurarea funcţionării sistemei SPM pe deplin. Dar neajunsurile CM tot îs aşa de mari. Aici trebuie să menţionăm posibilitatea reţineri considerabile.

Altă deosebire SPM este posibilitatea legăturii efective bilaterale (I:I) şi plurilaterale (I:N),(N:N). Transmiterea mesajelor concomitent la mai mulţi destinatari este asigurată cu ajutorul mecanizmelor speciale de formare adreselor pe plic sau la serviciul de repartizarea foilor. A treia deosebire importantă a sistemei SPM este una din cele mai importante componente a sistemului de automatizare a intreprinderilor, care asigură schimb cu mesaje, generate, prelucrate şi arhivate cu ajutorul sistemelor elementar.

În comparaţie cu sistema clasică de legătură poştală poşta electronică pe baza sistemei SPM posedă cu următoarele privilegii, cum ar fi viteza înaltă de destinare, posibilitatea automatizării procesului de prelucrare a documentelor în intreprinderi. Dar totuşi apar un şir de probleme, care terbuie rezolvate, dacă poşta electronică substituie poşta obişnuită. În primul rînd probleme protecţia informaţiei. Rezolvarea problemei este destul de gea.

Fisiere in arhiva (29):

 • ANE
  • ADNOTARE.DOC
  • ANEX3.DOC
  • ANEXA2.DOC
  • ANEXA3.DOC
  • ANEXA6.DOC
  • ANEXA71.DOC
  • ANEXA_1.DOC
  • ANEXA_2.DOC
  • ANEXA_3.DOC
  • ANEXA_4.DOC
  • ANEXA_5.DOC
  • ANEXA_CONNACC.DOC
  • ANNOTATION.DOC
  • AVIZ.DOC
  • BIBI1.DOC
  • CONCL1.DOC
  • CUPR23.DOC
  • CUPRMARE.DOC
  • GRAF.DOC
  • INTR1.DOC
 • CAPITOLELE
  • CAP11.DOC
  • CAP21.DOC
  • CAP31.DOC
  • CAP41.DOC
  • CAP51.DOC
  • CAP61.DOC
  • CAP71.DOC
  • CAP81.DOC
 • DIPLOMA
  • DIPLOMA.EXE