Raport de Evaluare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Raport de Evaluare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 42 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

CAPITOLUL 1 - GENERALITATI 4
1.1. CERTIFICARE 4
1.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI 5
1.3. OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUARII 5
1.4. BAZELE EVALUARII SI PROCEDURA DE EVALUARE 5
1.5. CLAUZE DE NEPUBLICARE 6
1.6. RESPONSABILITATI FATA DE TERTI 6
1.7. DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE 6
CAPITOLUL 2 - ANALIZA DIAGNOSTIC 8
2.1. SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA S.C. “AUTOMATICA“ S.A. 8
2.2. DIAGNOSTIC JURIDIC 9
2.2.1. Actul de constituire si forma juridica 9
2.2.2. Statutul si contractul de societate 9
2.2.3. Capitalul social 12
2.2.4. Dreptul de proprietate 13
2.2.5. Salariati, drepturi sociale 14
2.2.6. Registrele si evidentele contabile 14
2.2.7. Situatia datoriilor si creantelor 14
2.2.8. Aspecte comerciale 15
2.2.9. Licente, emblema, marca de comert, brevete, etc. 15
2.2.10. Litigii 15
2.2.11. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului juridic 15
2.3. DIAGNOSTIC OPERATIONAL 16
2.3.1. Amplasamentul societatii, sucursale, filiale 16
2.3.2. Utilizarea suprafetelor, cai de acces si posibilitati de extindere 16
2.3.3. Mijloace fixe, dotare, utilizare, intretinere 17
2.3.4. Asigurare utilitati 18
2.3.5. Organizarea fluxului operational 18
2.3.6. Investitii 19
2.3.7. Calitatea produselor si serviciilor oferite 21
2.3.8. Necesitatea de restructurare si investitii 22
2.3.9. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului operational 22
2.4. DIAGNOSTIC COMERCIAL 23
2.4.1. Mediul 23
2.4.2. Produsele si serviciile societatii 23
2.4.3. Piata si clientii 25
2.4.4. Furnizorii 25
2.4.5. Concurenta 26
2.4.6. Organizarea activitatii comerciale 26
2.4.7 Politica de preturi 26
2.4.8. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului comercial 26
2.5 DIAGNOSTICUL DE ORGANIZARE, MANAGEMENT SI RESURSE UMANE 27
2.5.1 Organizarea societatii si structuri 27
2.5.2. Conducerea societatii 28
2.5.3. Personalul 30
2.5.4. Puncte tari si puncte slabe privind diagnosticul resurselor umane 30
2.6 ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA 31
2.6.1. Analiza financiar-patrimoniala 31
2.6.1.1 Analiza bilantului 31
2.6.2 Analiza rentabilitatii 34
2.6.3. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului economico-financiar 38
CAPITOLUL 3 - EVALUAREA SOCIETATII COMERCIALE 39
3.1. EVALUAREA BAZATA PE METODE DE RANDAMENT 39
3.1.1. Metoda fluxurilor financiare actualizate 39
3.1.1.1. Premise generale 39
3.1.1.2. Rata de actualizare 40
3.1.1.3. Durata previziunii 40
3.1.1.4. Valoarea reziduala 40
3.1.1.5. Determinarea valorii fluxurilor financiare de disponibilitati 41
SURSE DE INFORMARE 42

Extras din document

Capitolul 1 - GENERALITATI

1.1. Certificare

Prin prezenta certificam ca:

• Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte;

• Analizele, opiniile si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si conditiile descrise si se constituie ca analiza nepartinitoare;

• Remunerarea evaluatorului nu se face in functie de exprimarea unor valori prestabilite sau care ar favoriza dorinta clientului de obtinere a unor rezultate impuse sau de aparitia unor evenimente ulterioare;

• Acest raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obtinerii unor valori minime/maxime, solicitare venita din partea beneficiarului sau a altor persoane care au interese legate de beneficiar;

• In deplina cunostinta de cauza, analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate si in conformitate cu cerintele Standardelor ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) si cu cerintele “Codului deontologic al profesiei de evaluator” care este o anexa la Statutul ANEVAR;

• Certificam faptul ca utilizarea raportului de evaluare intocmit de noi poate fi insotita de verificarea lui in conformitate cu Standardul de verificare de rapoarte de evaluare, elaborat de ANEVAR;

• Nimeni altcineva nu a oferit asistenta profesionala semnificativa celor care semneaza acest raport;

• Prin prezenta certificam faptul ca suntem competenti sa efectuam acest raport de evaluare.

Evaluarea intreprinderii este procesul prin care se ajunge la o opinie sau la o estimare a valorii unei afaceri sau entitati economice sau a unei participatii la aceasta.

O intreprindere sau o entitate economica este orice entitate care desfasoara o activitate comerciala (face acte de comert), industriala, de servicii sau de investitii.

1.2. Prezentarea evaluatorului

Evaluatorul are fata de societatea comerciala „AUTOMATICA” SA pozitia de executant.

1.3. Scopul evaluarii intreprinderii si data evaluarii

Obiectul prezentei lucrari se refera la evaluarea societatii comerciale „AUTOMATICA” SA, persoana juridica romana cu capital privat.

Scopul prezentei lucrari este determinarea "valorii de piata" a unei actiuni in vederea vanzarii. Data calendaristica la care vor fi considerate valorile determinate este 6 mai 2014, iar data calendaristica a raportului de evaluare este 6 mai 2014.

1.4. Bazele evaluarii si procedura de evaluare

Baza evaluarii realizate in prezentul raport este "valoarea de piata in conditiile continuitatii activitatii prezente" asa cum este definita in standardele de evaluare. De asemenea mentionam si recomandarea standardelor europene referitoare la evaluarea societatilor comerciale, respectiv faptul ca ipoteza de plecare este estimarea valorii in conditii de exploatare normala a activelor societatii si in concordanta cu vocatia lor -deci societatea va fi abordata ca unitate specializata in domeniul activitatii de constructii metalice -confectie si montaj, aparataje electrice -constructie si montaj, vopsitorie, etc.

Etapele parcurse pentru determinarea valorii societatii, vor fi:

- documentarea pe baza unei liste de informatii solicitate la beneficiar;

- vizionarea in teren a cladirii, a mijloacelor fixe, gradul de dotare, activitatile specifice, organizare, stocuri, etc.;

- discutii purtate cu membrii conducerii societatii si alti salariati autorizati de conducerea societatii;

- analiza si interpretarea informatiilor culese, exclusiv in scopul propus si enuntat in subcapitolul anterior;

- elaborarea analizei diagnostic structurat pe cele cinci componente de baza :

- juridic;

- comercial;

- operational;

- organizare, management si resurse umane;

- economico - financiar;

-intocmirea scenariilor posibile de evolutie a societatii;

-determinarea unor intervale de valori aplicand metode din categoria celor patrimoniale si de randament. Procedura de evaluare este in conformitate cu standardele si recomandarile ANEVAR, si tine cont de specificul activitatii societatii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Evaluare.docx