Raport de Evaluare al unei Proprietati Imobiliare - Apartament

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Raport de Evaluare al unei Proprietati Imobiliare - Apartament.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Capitolul I – Introducere .5
1.1 Scopul evaluării.5
1.2 Date generale despre client .5
1.3 Certificarea evaluatorului .5
1.4 Rezumatul faptelor principale şi concluziile importante .6
Capitolul II – Premisele evaluării .8
2.1 Baza de evaluare. Tipul valorii estimate . .8
2.2 Data estimării valorii .8
2.3 Moneda raportului .8
2.4 Standardele aplicate .8
2.5 Procedura de evaluare .8
2.6 Clauza de nepublicare .9
2.7 Responsabilitatea față de terți .10
2.8 Inspecția proprietății .10
2.9 Riscul evaluării .10
2.10 Ipoteze şi condiţii limitative .10
2.10.1 Ipoteze .10
2.10.2 Condiţii limitative.11
Capitolul III – Prezentarea datelor .13
3.1 Aspecte social-economice. Zonarea.Date geografice .13
3.2 Analiza pieţei imobiliare .14
3.3 Identificarea proprietăţii .16
3.4 Situaţia juridică a proprietăţii .16
3.5 Descrierea construcţiei . 16
Capitolul IV – Analiza privind cea mai bună utilizare a proprietăţii .18
Capitolul V – Evaluarea imobilului .22
5.1 Abordarea prin comparație .22
5.2 Abordare prin venit – metoda capitalizării veniturilor .26
5.3 Abordarea prin costuri .30
Capitolul VI – Reconcilierea valorilor. Opinia evaluatorului .32

Extras din document

Capitolul I – Introducere

1.1 Scopul evaluării

Scopul acestui raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă a proprietăţii imobiliare în vederea vânzării imobilului. Pentru orice alt scop decât cel declarat mai sus, proprietatea imobliară poate avea o valoare diferită.

1.2 Date generale despre client

La data evaluării, proprietatea imobiliară, situată în oraşul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 101, bl.C5, sc.A, et.1, ap.4, judeţul Botoșani, se află în proprietatea Cătălinei Roman, dreptul de proprietate fiind complet.

Conform Extrasului de Carte Funciară, nr. 5887 asupra proprietăţii nu grevează în nici un fel de sarcini şi nu s-au constituit garanţii bancare sau ipoteci, care să limiteze dreptul de proprietate.

În cazul vânzării, dreptul de proprietate poate fi transferat integral. Toate aceste informaţii au fost considerate credibile şi corecte, neverficând autencitatea actelor deţinute.

1.3 Certificarea evaluatorului

Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte. Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate la ipotezele şi condiţiile limitative şi se constituie ca analize nepărtinitoare.

Evaluatorul nu are nici un interes actual sau de în prorprietatea ce face obiectul acestui raport şi nu este părtinitor făţă de vreuna din părţile implicate. Remunerarea evaluatorului nu se face în funcţie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorinţa clientului de obţinere a unui rezultat dorit sau de apariţia unui eveniment ulterior.

În deplină cunoştinţă de cauză, analizele, opiniile şi concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerinţele Standardelor A.N.E.V.A.R şi a Standardelor Internaţionale sau Europene şi cu condiţiile “Codului Deontologic al Profesiei de avaluator”.

Evaluatorul certifică faptul că utilizarea raportului de evaluare întocmit de el poate fi însoţit de verificarea lui în conformitate cu Standardele A.N.E.V.A.R, IVS1, GN1, SEV 808.Valorile estimate de către evaluator sunt valabile la data prezentă în raport.

Toate investigaţiile şi analizele necesare, inclusiv inspecţia proprietăţii sunt făcute personal de evaluator. Nici o persoană cu excepţia celor specificate în raport nu a acordat asistenţă profesională în elaborarea raportului.

La evaluarea apartamentului a participat o echipă de evaluatori format din :

- Expert evaluator general: Simionescu Adriana

- Expert evaluator tehnic: Iftime Daniel

- Expert evaluator de proprietăţi imobiliare: Lungu Marius

1.4 Rezumatul faptelor principale şi concluziile importante

Prezentul raport a fost întocmit în urma solicitării doamnei Roman Cătălina, domiciliat în oraşul Botoșani, Judeţul Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr 5., bl.A1, sc.D, et.2, ap.11.

Obiectul evaluării îl constituie proprietatea imobiliară (apartament) situată în oraşul Botoșani, Judeţul Botoșani, Str. Calea Națională nr 101, bl.C5, sc.A, et.1, ap.4, proprietatea Cătălinei Roman.

Proprietatea imobiliară se compune din :

- sufragerie, suprafaţa de 17,20 mp;

- dormitor 1, suprafaţa de 9,67 mp;

- dormitor 2, suprafaţa de 12,16 mp;

- bucătărie, suprafaţa de 6,50 mp;

- baie, suprafaţa de 4,50 mp;

- cămară, suprafaţa de 1,40 mp;

- debara, suprafaţa de 1,10 mp;

- hol 1, suprafaţa de 2,25 mp + 1,10 mp;

- hol 2, suprafaţa de 2,70 mp + 1.10 mp;

- hol 3, suprafaţa de 1,60 mp ;

- balcon , suprafaţa de 2,80 mp.

În prezentul raport, evaluatorul va estima valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare folosind metoda comparaţiei directe, valoarea de piaţă estimată pe baza capitalizării venitului și prin metoda costului.

Bunul imobil (apartament) se constituie din 3 camere, având o suprafaţă totală de 64,08 mp şi o suprafaţă utilă de 61,38 mp, de aici valoarea apartamentului la data de 08.01.2015 este de 40.000 euro, evaluat la cursul de schimb valuator actual 1 euro=4,4316 RON, echivalentul în lei de 177.264 RON .

Documentele necesare:

-titlu de proprietate nr. 12598 din 21.05.2009

-contract de vânzare-cumpărare nr. 1986/2009

-decizia nr. 1530 din 12.04.2009

-releveu

-extras de carte funciară nr. 5887

-fişă tehnică de calcul, aprilie 2009.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Evaluare al unei Proprietati Imobiliare - Apartament.doc

Bibliografie

1. http://ro.wikipedia.org/wiki/Botoșani
2. ”Suport de curs estimațiuni rurale” -accesat pe pagina web http://www.scribd.com/doc/251639243/Suport-de-Curs-Estimatiuni-Rurale-Anul-IV-IEA#scribd
3. ”GHID METODOLOGIC DE EVALUARE” – accesat pe pagina web http://nou.anevar.ro/sites/default/files/page-files/gme_630.pdf
4. „Evaluarea imobiliara” – accesat pe pagina web http://www.consulting4you.ro/evaluarea-imobiliara.asp