Reabilitarea Drumului National 1C pe Sectorul Dej-Baia Mare, intre Km 61+500 si Km 147+900

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Reabilitarea Drumului National 1C pe Sectorul Dej-Baia Mare, intre Km 61+500 si Km 147+900.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 57 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Cap I. Descrierea zonei și a situaţiei actuale
Cap II. Lucrări proiectate
Cap III. Determinarea traficului de lucru pentru dimensionarea structurii rutiere
Cap IV. Dimensionarea structurii rutiere pentru reabilitare
Cap V. Calcule hidraulice pentru proiectarea lucrărilor hidrotehnice

Extras din document

ASPECTE GENERALE PRIVIND REABILITAREA DRUMULUI NAŢIONAL 1C PE SECTORUL DEJ-BAIA MARE, ÎNTRE KM 61+500 ŞI KM 147+900

Amplasamentul:

DN1 este drumul naţional din România, care face legătura între București și nord-vestul țării, iar DN1C este o ramificaţie a acestuia, care leagă orașul Cluj-Napoca de granița nord-vestică a țării, trecând frontiera în Ucraina pe la Hamleu.

DN1C trece prin orașele Gherla, Dej, Baia Mare și Seini.

Sectorul din DN1C care face obiectul acestui proiect se află situat între km 61+500-147+900 și străbate teritoriul a 3 judeţe:

Judeţul Cluj, km 61+500 – 76+860, L=15,36 km

Judeţul Sălaj, km 76+860 – 109+000, L=32,14 km

Judeţul Maramureș, km 109+000 – 147+990, L=48,99 km.

Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii

investiţiei

DN 1C este una din cele mai importante legături între Cluj și graniţa cu Ucraina.

Acest drum face parte din reţeaua de drumuri deschise circulaţiei internaţional și este clasificat ca drum european E 58.

In conform cu prevederilor HG nr 28/2008, prin definiţie, Lucrări de reabilitare sunt orice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă şi exploatare ale construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege

Necesitatea reabilitarii sectorului de drum prezentat

Este susţinută de studiile de fezabilitate și face parte din ansamblul de lucrări cuprinse în Programul de reabilitare a DN 1 și a ramificaţiilor acestuia.

Proiectul tratează lucrările pentru reabilitarea, asigurând condiţii mai bune pentru circulaţie şi îmbunătăţind factorii de mediu în lungul traseului care măsoară o lungime de 86.4 km.

Realizarea acestui obiectiv prezintă avantaje:

tehnice;

economice;

sociale;

Întrucât se reduc

timpii de parcurs;

costurile de exploatare a vehiculelor;

poluarea prin eliminarea circulaţiei lente și a întreruperilor datorită faptului ca laţimea platformei este mai mare;

sporeşte gradul de confort al populaţiei pentru ca se diminuează poluarea mediului în interiorul localităţilor (noxe mai putine, zgomot mai mic) şi nu în ultimul rând ajută la accelerarea dezvoltării socio-economice a zonei, ca urmare a capacităţii unui drum cu elemente geometrice superioare celui existent).

Importanţa construcţiei

Categoria de importanţa a construcţiei este categoria C, adică construcţie de importanţa normală.

Încadrarea se face conform:

Legii nr.10/95, privind calitatea în construcţii;

Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor, aprobat prin HG nr. 766/1997, pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

Laţimea platformei existente variază între 8 m și 9 m.

In urma reabilitarii, este necesar:

să se realizeze benzi suplimentare pentru vehicule lente;

să se amplaseze dispozitive de siguranţa pentru circulaţia rutieră;

să se execute sisteme de colectare și evacuarea a apelor de suprafaţă

Ceea ce înseamnă extinderea platformei drumului la 10 m, în unele

zone, deci sunt necesare expropieri.

Suprafaţa estimată a terenului ocupat permanent de drumul naţional

reabilitat este de 164.4 ha din care:

160.4 ha, suprafaţa ocupată în prezent de drum și aflat în proprietatea CNADNR SA;

4 ha expropieri definitive.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reabilitarea Drumului National 1C pe Sectorul Dej-Baia Mare, intre Km 61+500 si Km 147+900.ppt

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE IMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI SPECIALIZAREA: IMBUNATĂŢIRI FUNCIARE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ