Relatia Dezvoltare Rurala-Regionala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Relatia Dezvoltare Rurala-Regionala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1-Conceptul de politică de dezvoltare regională-dezvoltare rurala
2-Principiile de intervenţie financiară (prin Fondurile Structurale) în cadrul politicii de dezvoltare regională,respectiv dezvoltare rurala
3-Instrumentele postaderare
4-Bibliografie

Extras din document

1-Conceptul de politică de dezvoltare regională-dezvoltare rurala

Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în scopul asigurării unei dezvoltări socio-economice dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local.

Analizând în evoluţie corelaţia rural-agrar se constată o anumită mo¬dificare a acesteia. In societăţile preponderent agricole, ponderea cea mai ridicată a activităţilor în spaţiul rural o deţin activităţile agrare. Cu timpul, spaţiul rural s-a diversificat atât structural cât şi funcţional, în sensul că au apărut mai multe structuri şi activităţi neagrare. în prezent se vorbeşte tot mai mult de neoruralism şi de spaţii şi activităţii neorurale.

Spaţiul rural este un concept deosebit de complex fapt ce a generat o mare diversitate de păreri privind definirea, sfera de cuprindere şi componentele sale.

Pentru a înţelege complexitatea acestui concept este necesară definirea, chiar şi sumară a principalelor noţiuni specifice şi componentele sale, cum ar fi :

- Ruralul cuprinde toate activităţile care se desfăşoară în afara urbanului şi cuprinde trei componente esenţiale: comunităţile administrative constituite din membrii relativ puţin numeroşi şi care au relaţii mutuale; dispensarea pronunţată a populaţiei şi a serviciilor colective; rolul economic deosebit al agriculturii şi silviculturii.

Cu toate că, din punct de vedere economic, agricultura şi silvicultura deţin un loc important, sensul cuvântului “rural” este mai larg decât al celui agricol sau silvic, aici fiind cuprinse şi alte activităţi cum sunt: industria specifică ruralului; artizanatul, serviciile productive privind producţia agricolă şi neproductive care privesc populaţia rurală.

- Spaţiul rural este noţiune care, prin complexitatea sa a generat numeroase păreri, care diferă de la un autor la altul, dar în esenţă se ajunge aproape la aceleaşi concluzii.

După anumite păreri, se consideră că “spaţiul rural” poate fi definit în funcţie de noţiunile care îl caracterizează, el cuprinzând tot ceea ce nu este urban. Această definire generală creează, adesea, confuzii între noţiunea de rural şi noţiunea de agricol, ceea ce nu corespunde realităţii.

Spaţiul rural nu este un spaţiu concret şi eterogen. Eterogenitatea poate fi privită sub două aspecte: primul se referă la teren – topografie, subsol, sol şi microclimat; al doilea aspect se referă la demografie – densitate, polarizare de la mici aşezăminte la mari aglomerări urbane.

O definire mai completă a spaţiului rural apare prin luarea în considerare a următoarelor criterii de ordin: morfologic (număr de locuitori, densitate, tip de mediu), structural şi funcţional (tip de activităţi şi de relaţii).

Obiectivele politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:

•Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării echilibrate, prin recuperarea accelerată a întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;

•Corelarea politicilor şi activităţilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora;

•Stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, a celei transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economică şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun.

Fisiere in arhiva (1):

  • Relatia Dezvoltare Rurala-Regionala.doc