Sectie Finisare Tesaturi Mixte

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Sectie Finisare Tesaturi Mixte.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 180 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof. Mihuta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

- Tema de proiectare
Capitolul I - Memoriu tehnic
Capitolul II - Proiectarea procesului tehnologic
II.1. Norma internă
II.2. Materia primă. Fibre bumbac. Fibre poliesterice
II.3. Elaborarea şi prezentarea procesului tehnologic
II.3.1. Variantele fluxului tehnologic
II.3.2. Justificarea fluxului tehnologic optim
II.4. Proiectarea fazelor procesului tehnologic
II. 4.1. Pregătit partizi
II. 4.2. Pârilirea
II. 4.3. Descleierea
II. 4.4. Spălarea
II. 4.5. Tratamentul alcalin la cald
II. 4.6. Albirea
II. 4.7. Stoarcerea, Uscarea
II. 4.8. Mercerizarea
II. 4.9. Imprimarea cu pigmenţi
II. 4.10. Apretarea
II. 4.11. Calandrarea
II. 4.12. Control-metrat
II. 4.13. Ajustat
Capitolul III. - Utilaje petnru prelucrarea articolului ales
III.1. Maşina de pârlit
III.2. Rama Bruckner
III.3. Fulardul
Capitolul IV. - Bilanţul de materiale
IV.1. Calculul necesarului de materie primă
IV.2. Calculul necesarului de utilaje
IV. 3. Calculul necesarului de substanţe chimice, coloranţi şi auxiliari
IV.3.1. Calculul necesarului de substanţe folosite la descleiere
IV.3.2. Calculul necesarului de substanţe folosit la spălare
IV.3.3. Calculul necesarului de substanţe folosit la tratament alcalin
IV.3.4. Calculul necesarului de substanţă folosit la albirea cu hipoclorit de Na
IV.3.5. Calculul necesarului de substanţe folosit la mercerizare
IV.3.6. Calculul necesarului de substanţe folosit la apretare
IV.4. Calculul consumului de pigmenţi şi pastelor de imprimare
Capitolul V. - Calculul suprafeţelor de depozitare
V.1. Calculul magaziei de materie primă
V.2. Calculul magaziei de produs finit
V.3. Calculul suprafeţelor necesare pentru magazia de substanţe chimice, coloranţi şi auxiliari
Capitolul VI. - Controlul tehnic de calitate
VI.1. Controlul fabricaţiei
VI.2. Laboratorul de secţie
Capitolul VIL Automatizarea utilajelor
VII 1. Maşina de pârlit - Comanda reţelei de gaz
VII.2. Rama Bruckner
VII.3. Fulardul
Capitolul VIII. - Ape reziduale. Utilităţi. Apa tehnologică
Capitolul IX. - Instalaţia de canalizare
Capitolul X. - Instalaţia de iluminare
Capitolul XI. - Instalaţia de încălzire şi ventilaţie
Capitolul XII. - Amplasament şi plan general
XII.1. Aplasarea obiectivului în plan teritorial
XII.2. Palnul general al întreprinderii
XII.3. Amplasarea utilajelor în secţie - atelier
Capitolul XIII. - Norme de protecţia muncii şi paza contra incendiilor
XIII.1. Norme de protecţia muncii
XIII.2. Sarcini privind prevenirea şi stingerea incendiilor
Bibliografie
Partea grafică

Extras din document

CAPITOLUL I

MEMORIU TEHNIC

Orientarea industriei textile spre produse care să corespundă cerinţelor cumpărătorilor sub aspect estetic, igienic, al proprietăţilor de confort, rezistenţă la spălare, uscare, călcare şi economice, adică preţ scăzut, a determinat elaborarea de tehnologii noi, pentru obţinerea de produse cu calităţi din ce în ce mai bune.

Obiectul acestei lucrări în constituie proiectarea unei secţii de finisare a ţesăturilor mixte tip bumbac din amestec de poliester/bumbac (23/77) pentru care am ales articolul "Nicoară", cu capacitate de producţie de 45.000 ml/zi, lăţime de 90 cm, cu destinaţie cămăşi.

In urma tratamentului de finisare chimică, ţesăturile mixte din amestec de poliester/bumbac primesc un aspect plăcut, tuşeu moale, capacitate de revenire din sifonare, calităţi igienice şi de confort. Pentru aceasta, a fost stabilit un flux tehnologic de finisare care să ducă la obţinerea de ţesături ce satisfac cerinţele beneficiarilor.

Pentru a justifica alegerea fluxului tehnologic, operaţiile din flux şi parametrii de conducere a acestora s-a studiat materia primă, structura şi proprietăţile acesteia, şi a fost făcută o prezentare a comportării materiei prime de-a lungul fazelor tehnologice.

Fiecare operaţie din flux ca: pârlirea, descleierea, albirea şi spălare necesare pentru a conferi mterialului un aspecct plăcut, curat şi o hidrofîlie necesară atât pătrunderii pastelor de imprimat şi a substanţelor utilizate în finisarea superioară, cât şi pentru purtarea materialului.

Utilajele pentru efectuarea operaţiilor de pregătire-albire s-au ales astfel încât să asigure aplicarea corectă a tehnologiei propuse cu menajarea maximă a fibrelor.

Din magazia de ţesătură crudă după un control de recepţie, materialul este transportat în atelierul de pregătit partizi unde se rolează pe maşina de rolat în partizi. Prin această operaţie se urmăreşte formarea de partizi cât mai unitare, eliminarea defectelor, petelor sau corpurilor străine rămase accidental din operaţiile anterioare de formare a ţesăturii. Urmează ca ţesătura să fie supusă primei operaţii, pârlirea, realizată pe maşina de pârlit cu flacără tip PAREX. Urmează impregnarea cu soluţia de descleiere din cada fulardului de impregnare cu soluţia de descleiere. După cele trei ore de depozitare, materialul este spălat pe maşina de spălat continuu în lăţime "Textima".

Tratamentul alcalin la cald şi albirea se realizează într-o singură fază pe instalaţia "Pad-roll".

Urmează uscarea, care se realizează pe rama de întins-uscat-termofîxat tip Bruckner şi apoi termofixarea.

Mercerizarea se realizează pe maşina de mercerizat cu valţuri. Baia de mercerizare conţine: 200 g/l NaOH, 15 g/l Timerol A. In cadrul operaţiei de mercerizare se face o clătire la 40°C, urmată de neutralizare la 40°C cu 5 ml/l H2SO4. După neutralizare, materialul trece prin alte trei căzi ale maşinii care conţin apă la temperaturi de 40,60,20°C. După uscare, materialul trece la imprimare, care este o imprimare directă cu pigmeţi, ce se realizează pe maşina modernă de imprimare cu şabloane rotative, ce asigură precizie şi productivitate ridicată.

Faza următoare din fluxul tehnologic este apretarea, care este o apretare neşifonabilă şi se realizează pe rama de întins-uscat-termofîxat Bruckner.

Prin calandrarea care urmează se obţine o netezime şi un luciu al suprafeţei ţesăturii, precum şi un tuşeu mai compact. De la calandrare, materialul trece la rampele de control final, apoi la maşina de metrat, apoi la ajustat. Bucăţile se etichetează şi se ambalează, după care sunt depozitate în magazia de ţesătură finită din cadrul secţiei, de unde din cinci în cinci zile va fi transferată în magazia de ţesătură finită a întreprinderii.

Produsele chimice utilizate pentru finisare s-au ales astfel încât să confere materialului textil proprietăţi superioare şi prin calitatea produsului finit să se obţină beneficiul necesar fiecărei întreprinderi.

Proiectul mai cuprinde calculele referitoare la necesarul de materie primă, auxiliar/ calculul depozitelor şi magaziilor de materie primă, materie finită, substanţe chimice, utilaje: consumul de apă, abur şi energie.

Fiecare hală este prevăzută cu instalaţie de condiţionare şi ventilaţie.

Controlul parametrilor materialului şi al rezistenţelor imprimărilor, a corectitudinii efectuării operaţiilor, se desfăşoară în cadrul laboratorului de secţie.

De asemenea, trebuie asigurată şi calitatea apei necesare, pe categorii de utilizare (apă potabilă, apă industrială, apă pentru stingerea incendiilor) şi în funcţie de sursa de alimentare cu apă (puţuri proprii, râuri, reţea orăşenească).

Epurarea apelor reziduale asigură caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească apa uzată pentru a nu polua mediul înconjurător. In acest sens se efectuează o epurare obişnuită bazată pe decolorarea apelor uzate, deoarece substanţele folosite în tratamentele de finisare sunt biodegradabile şi nu sunt toxice.

Ca sursă de alimentare cu apă, servesc puţuri proprii, existând şi o staţie de dedurizare, iar pentru alimentarea cu aburi, întreprinderea este dotată cu centrală proprie. Sursa de alimentare cu energie este sistemul electric judeţean.

Deversarea apelor reziduale se face în sistemul de canalizare după ce a avut loc epurarea în staţia de epurare a întreprinderii.

Toate aparatele şi maşinile sunt prevăzute cu dispozitive de protecţie, conform normelor de tehnica securităţii muncii.

Regimul de lucru al secţiei este de două schimburi.

Proiectul mai cuprinde şi partea desenată cu planşe de:

- planul general de situaţie;

- amplasarea utilajelor în secţie;

- schemelor principalelor utilaje.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sectie Finisare Tesaturi Mixte.doc

Alte informatii

Să se proiecteze o secţie de finisare pentru ţesături mixte prin amestec de poliester/bumbac (23%/77%), imprimate, cu capacitate de producţie de 45.000 ml/zi.