Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila

Proiect
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 4253
Mărime: 49.25KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

CapI. Identificarea beneficiarului proiectului

1.1 Misiunea, obiectivele şi strategia informatională a firmei

1.2 Scurtă descriere a organizării firmei. Descrierea activităţii în cadrul compartimentului “controlul tehnic al calităţii”

1.3 Rolul jucat de sistemul informaţional în cadrul firmei

1.4 Necesitatea reproiectarii sistemului informaţional

Cap.II Determinarea cerinţelor informaţionale ale noului sistem

2.1 Diagnosticarea sistemului informaţional existent în cadrul compartimentului examinat

2.1.1 Culegerea informaţiilor despre sistemul informaţional existent

2.1.2 Construirea diagramei de relaţii a compartimentului în situaţia actuală

2.1.3 Analiza critică a situaţiei existente

2.1.4 Propuneri de îmbunatăţire a structurii, funcţionării şi controlului sistemului informaţional.

2.2 Alegerea variantei optime de proiectare a sistemului informaţional

Cap. III Proiectarea noului sistem informaţional

3.1. Definirea principalelor centre de decizie ale domeniului.

3.2. Stabilirea deciziilor specifice fiecărui centru de decizie .

3.3. Stabilirea listei informaţiilor finale, pe baza cărora se iau deciziile, cu specificarea surselor, beneficiarilor, periodicităţii.

3.4.Eliminarea informaţiilor ce se repetă, şI a disfuncţionalităţilor stabilite în analiza diagnostic.

3.5 Stabilirea informaţiilor primare ce stau la baza informaţiilor finale, eliminînd disfuncţionalităţile semnalate.

3.6.Stabilirea prelucrărilor la care sunt supuse informaţiile primare, eliminînd disfuncţionalităţile semnalate.

3.7.Stabilirea circuitelor informaţionale, eliminînd disfuncţionalităţile semnalate.

3.8.Stabilirea suporţilor de informaţii, eliminînd disfuncţionalităţile semnalate.

3.9. Stabilirea fişierelor în funcţie de natura informaţiilor de stocat, eliminînd disfuncţionalităţile semnalate.

Cap. IV Implementarea noului sistem informaţional

4.1 Stabilirea etapelor de implementare

Extras din document

Cap. I Identificarea beneficiarului proiectului

1.1 Misiunea, obiectivele şi strategia informaţională a firmei

Misiunea companiei

Furnizarea continuă de produse de înaltă calitate conform cerinţelor clienţilor în timp optim (cerinţe reglementate şi aplicabile) atat pe piaţa interna cat şi pe cea externă şi mărirea satisfacţiei clienţilor.

Obiective:

- Creşterea capaciţăţii de producţie

- Creşterea nivelului calitativ şi al dotarii laboratoarelor la nivel European

- Creşterea cifrei de afaceri

- Completarea gamei de produse în funcţie de cererea clienţilor

- Modernizarea utilajelor

- Îmbunătăţirea nivelului salarial al personalului

- Îmbunătăţirea calităţii produselor

1.2 Scurtă descriere a organizării firmei

Descrierea activităţii în cadrul compartimentului “CTC”

1.2.1Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr.273 Vaslui

Telefon: 0235.313420

0235.311362

Fax: 0235.361469

1.2.2Mod de constituire: prin HG nr. 1296 din 13/12/1990 îşi încetează activitatea "întreprinderea TEXTILA Vaslui" al cărei activ şi pasiv este preluat de S.C. "VASTEX " S.A. Vaslui - persoană juridică română, sub formă de societate pe acţiuni ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

1.2.3. Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J37/12/04.02.1991

1.2.4 Cod fiscal: R826569

1.2.5 Cod sirues: 370793401

1.2.6. Capital social:

Capitalul social actual este de 2639092,5 lei reprezentând 1055637 acţiuni în valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

1.2.7. Structura acţionariatului:

Acţionari Nr. acţiuni % din capitalul social

S.C. CASTRUM CORPORATION SRL Negreşti Oaş 737.669 69,879

S.I.F. Moldova 145.399 13,770

PPM 172.569 16,351

TOTAL 1.055.637

1.2.8Obiectul de activitate

PRODUCŢIE

- pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip bumbac

- pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip in ,cânepă şi iută

- ţesături tip bumbac

- ţesături tip in - cânepă - iută

- finisarea materialelor textile

- fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia

îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp )

- fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii

- recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile

- recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabil

COMERŢ

- comerţ intermediar cu produse diverse

- comerţ cu ridicata al produselor textile

- comerţ cu amănuntul al produselor textile

- comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei

- alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate

- comerţ cu amănuntul prin standuri în pieţe

- alte tipuri de comerţ cu amănuntul care nu se efectuează

Preview document

Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 1
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 2
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 3
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 4
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 5
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 6
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 7
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 8
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 9
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 10
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 11
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 12
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 13
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 14
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 15
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 16
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 17
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 18
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 19
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 20
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 21
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 22
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 23
Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Informational intr-o Fabrica Textila.doc

Alții au mai descărcat și

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Ai nevoie de altceva?