Studiu de Fezabilitate al unei Statii de Imbuteliere GPL

Imagine preview
(8/10 din 11 voturi)

Acest proiect trateaza Studiu de Fezabilitate al unei Statii de Imbuteliere GPL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 14 fisiere doc de 123 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf.Dr.Ing.Nicolae Viorel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

INTRODUCERE 3
1. PREZENTAREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC A
STATIEI DE ÎMBUTELIERE GPL 4
1.1 GPL caracteristici, proprietati 4
1.2 Utilitati 5
1.3 Structura Statiei de îmbuteliere GPL 6
2. ANALIZA UTILAJELOR SPECIFICE STATIEI DE
ÎMBUTELIERE GPL 12
2.1 Recipiente de depozitare GPL 12
2.2 Pompe si compresoare de GPL 13
2.3 Utilajele din hala de îmbuteliere 13
2.4 Utilaje, instalatii anexe 19
2.5 Sistemul de paletizare 21
2.6 Elemente de automatizare si sisteme de protectie 22
2.7 Conducte de GPL 24
3. PRODUCTIA SI PIATA GAZELOR PETROLIERE LICHEFIATE 26
3.1 Cererea si livrarile de gaze petroliere lichefiate 26
3.2 Piata internationala 31
3.3 Piata interna 33
3.4 Evolutia prognozata a pietei gazelor lichefiate 36
4. STUDIU DE FEZABILITATE AL STATIEI DE ÎMBUTELIERE GPL 38
4.1 Fluxul tehnologic al statiei de îmbuteliere GPL 38
4.2 Analiza economica a investitiei prin metoda “cash-flow” 40
4.3 Profitabilitatea firmei 50
5. PROIECTAREA MECANICA A REZERVORULUI CILINDRIC ORIZONTAL DIN CADRUL STATIEI 54
5.1 Alegerea pe criterii tehnico-economice a materialelor 54
5.2 Determinarea caracteristicilor mecanice ale materialelor 57
5.3 Stabilirea coeficientului de rezistenta al îmbinarilor sudate 58
5.4 Calculul de rezistenta al principalelor elemente supuse actiunii
presiunii interioare 60
5.5 Calculul de consolidare al racordului gurii de vizitare(GV) 63
5.6 Alegerea sistemului de rezemare 66
5.7 Conditii generale privind executia, montajul si probele
recipientelor de depozitare GPL 70
6. CALCULUL DE DIMENSIONARE SI VERIFICARE A
ELEMENTELOR DE CONDUCTA PE LINIA DE ALIMENTARE
A CARUSELULUI CU GPL 72
6.1 Analiza constructiv functionala a principalelor tipuri de conducte 72
6.2 Calculul elementelor cilindrice simple supuse la presiune interioara
Proiectarea mecanica a conductei ce alimenteaza caruselul 74
6.3 Întocmirea documentatiei de montaj si legaturi conducte pentru
linia de alimentare a caruselului cu GPL 84
7. PRESCRIPTII TEHNICE DE EXECUTIE, MONTAJ SI PROBE 86
7.1 Recipientele de depozitare 86
7.2 Statia de îmbuteliere 88
7.3 Rampa pentru descarcare GPL 88
7.4 Pompe si compresoare de descarcare GPL 88
7.5 Retele de conducte 89
7.6 Depozite de butelii 91
7.7 Cai de acces, deservire tehnologica si interventii 91
7.8 Instalatii de automatizare 92
7.9 Instalatii electrice 92
7.10 Instalatii de utilitati si canalizare 94
7.11 Executarea sapaturilor 96
7.12 Încercarea de presiune a conductelor 96
7.13 Protectii anticorozive 96
8. OPTIMIZAREA RETELEI DE DISTRIBUTIE SI SUSTINEREA POST VÂNZARE A PRODUSELOR 98
8.1 Produsul-concepere, pret de comercializare 98
8.2 Cercetare si dezvoltare 98
8.3 Vânzarea 100
8.4 Optimizarea retelei de distributie 100
8.5 Lotul optim de vânzare 103
8.6 Sustinerea post vânzare a produselor 105
8.7 Prognoza firmei pe urmatorii ani 105
NORME DE TEHNICA SECURITATII SI PSI CE TREBUIE RESPECTATE ÎN STTIA DE ÎMBUTELIERE 107
CONCLUZII 115

Extras din document

Dezvoltarea impetuoasa a industriei chimice si petrochimice, diversificarea si cresterea parametrilor functionali în procesele de fabricatie, temperaturi coborâte si presiuni ridicate si medii corozive, abrazive, nocive si explozive, care au impus folosirea de utilaje tehnologice si conducte din oteluri speciale, a condus implicit la cresterea complexitatii problemelor în activitatea de montaj instalatii.

Aparatura statica utilizata în instalatiile tehnologice din rafinariile de petrol si combinatele petrochimice trebuie sa permita functionarea corecta, sigura si pe timp îndelungat a acestor instalatii, în conditiile realizarii parametrilor optimi a proceselor tehnologice de prelucrare.

Satisfacerea acestor multiple deziderate presupune, printre altele, proiectarea rationala a aparaturii statice, astfel încât sa fie respectate doua conditii de baza: conditiile de ordin tehnologic si conditiile de ordin economic. Proiectarea aparaturii statice tinând seama de conditiile de baza de mai sus va conduce la realizarea unor aparate de buna calitate ce corespund cerintelor din desenele de executie si îndeplinesc conditiile tehnice la volumul cerut de productie, fiind realizata cu baza materiala de care se dispune, în conditiile unui pret de cost minim (cheltuiala minima de munca sociala).

Prezentul proiect, având ca tema „Studiu de fezabilitate privind realizarea unei statii de îmbuteliere GPL, cu proiectarea mecanica a unui utilaj semnificativ”, este conceput ca o lucrare ampla care sa reflecte cunostintele acumulate în timpul facultatii, atât la disciplinele tehnice (Desen tehnic, Rezistenta materialelor, Organe de masini, Proiectare asistata de calculator, Utilaj petrolier si petrochimic, Fabricarea utilajului petrolier si petrochimic) cât si la cele economice(Economie generala, Management, Management-ul micilor afaceri, Marketing, Logistica, Proiectarea si organizarea întreprinderii).

Proiectul este structurat pe 8 capitole unde, cunostintele tehnice (pentru calculele de dimensionare si verificare a unui recipient cilindric orizontal si dimensionarea unei conducte semnificative din cadrul statiei) si cele economice (pentru realizarea studiului de fezabilitate si proiectarea firmei SC GAZROM SRL) au fost îmbinate cu extrase din documentatia de specialitate din cadrul Statiei de îmbuteliere GPL Negoiesti si bazele de date de la IPIP Ploiesti si UPETROM-1MAI Ploiesti.

Prin vastitatea domeniului tematic abordat si modul de tratare al problemelor propuse sunt convins ca prezenta lucrare de diploma va constitui rezultatul muncii mele si nivelul de cunostinte acumulate pe parcursul a cinci ani de facultate, dar si un îndrumar de proiectare mecanica si economica pentru generatiile viitoare de studenti.

În speranta ca lucrarea va prezenta interes si va reusi sa raspunda la întrebarile celor ce o vor folosi, multumesc anticipat tuturor acelora care m-au ajutat cu sfaturi si materiale didactice sa realizez aceasta lucrare de diploma.

1. PREZENTAREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC A STATIEI DE ÎMBUTELIERE GPL

Prezentul proiect, având ca tema „Studiu de fezabilitate al unei statii de îmbuteliere GPL cu proiectarea mecanica a unui utilaj semnificativ”, are ca obiectiv prezentarea realizarii din punct de vedere mecanic a unei asemenea investitii.

Obiectul de activitate al unei statii de îmbuteliere GPL îl constituie îmbutelierea GPL în buteliile de tip casnic cu capacitatea de 26 litri, încarcate cu 12,5 kg GPL conform [4].

Statia de îmbuteliere care face obiectul prezentului proiect va fi dimensionata si proiectata conform normelor legale în vigoare, echivalente cu reglementarile folosite pe plan mondial, care asigura functionarea în conditii normale de siguranta a echipamentelor componente si a întregii instalatii, cu un coeficient de risc acceptat în elaborarea normativelor obligatorii de proiectare.

1.1 GPL caracteristici, proprietati

Materia prima folosita, GPL este definita prin STAS 66 – 78, astfel:

Tabelul 1.1 Caracteristicile GPL-ului

- Compozitia chimica a GPL – ului în % greutate:

C3 (saturate si nesaturate)

C4 (saturate si nesaturate)

C5 (saturate si nesaturate)

maxim

minim

maxim

12

87

1

- Presiunea de vapori absoluta (bar)

la 700 C

la 500 C

la 100 C

maxim

maxim

minim

11

7,5

2

- Continutul total de sulf (mg / m3) maxim 500

- Continutul de sulf mercaptanic (mg / m3) minim 50

- Puterea calorifica inferioara (kcal / m3)

(kJ / m3) minim

minim 27.000

112.860

- Densitatea – lichid (g / cm3)

- gaz (g / l) minim

minim 0,565

2,55

- Continutul de apa lipsa

- CMA (mg / m2) 1.500

Gazul petrolier lichefiat (GPL) este un amestec de hidrocarburi gazoase în care predomina fractia C4, adus în stare lichefiata în recipienti sub presiune; se obtine în procesul de stabilizare a gazolinei si prin prelucrarea primara sau distructiva a titeiului si derivatelor sale, cu prelucrari ulterioare. Presiunea de vapori a GPL este cuprinsa în limitele temperaturilor – 200 C… + 500 C si nu depaseste presiunea de vapori a propanului (18 bar la + 500 C).

Acest produs poate trece usor din stare lichida în stare gazoasa si poate fi folosit drept combustibil pentru uz industrial si neindustrial.

GPL-urile pure sunt incolore si inodore; din motive de securitate se odorizeaza în special cu etil mercaptan, care are un miros specific, patrunzator.

În stare de vapori, GPL-ul este mai greu decât aerul, de aceea se poate raspândi la sol sau dreneaza spre locurile cu nivel mai coborât.

In stare lichida, GPL-ul este mai usor decât apa. Daca este prezenta, aceasta se va separa pe fundul recipientului.

Vaporizarea rapida a GPL produce pe suprafata recipientelor sau conductelor prin efectul de racire asupra aerului înconjurator, condensarea sau înghetarea vaporilor de apa din atmosfera, care poate provoca degeraturi în contact cu pielea.

GPL în stare lichida sau gazoasa este usor toxic, iar inhalarea vaporilor în concentratie mare, produce efecte de somnolenta.

Un recipient, care a fost folosit pentru depozitare de GPL si a fost apoi golit, constituie un pericol potential prin prezenta în acesta a hidrocarburilor în stare gazoasa. In acest caz, presiunea interna din recipient este aproximativ egala cu presiunea atmosferica, iar la deschiderea robinetelor recipientului, aerul patrunde în acesta si formeaza amestec exploziv.

Din motive de securitate, GPL-ul este depozitat numai în recipiente de presiune verificate si autorizate înainte de a fi utilizate.

Fisiere in arhiva (14):

 • Studiu de Fezabilitate al unei Statii de Imbuteliere GPL
  • ANEXA4.doc
  • ANEXE.doc
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • CAP VIII final.doc
  • cap1+2 final.doc
  • CapIII final.doc
  • capIV final.doc
  • CapV final.doc
  • CapVI final.doc
  • CapVII final.doc
  • Concluzii.doc
  • INTRODUCERE.doc
  • norme.doc
  • primelepag.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “PETROL-GAZE” PLOIESTI FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA SI ELECTRICA SPECIALIZAREA INGINERIE ECONOMICA ÎN DOMENIUL MECANIC