Surse regenerabile de energie - Energia eoliană

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3523
Mărime: 1.98MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Filip Cârlea
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti

Cuprins

1. ENERGIA ELECTRICĂ PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 3

1.1. Resursele hidroenergetice 5

1.1.1. Proiecte de valorificare a resurselor hidroenergetice 5

1.2. Resursele de energie eoliană 5

1.2.1. Proiecte de valorificare a resurselor de energie eoliană 5

1.3. Energia solară 6

1.4. Independenta energetică 6

2. Energia eoliană 7

2.1. Avantaje ale energiei eoliene 8

2.2. Dezavantaje ale energiei eoliene 9

2.3. Recomandări 10

2.4. Beneficiile energiei eoliene 10

3. Energia eoliană în România 11

3.1. Tipuri de turbine eoliene 11

4. Concluzii 13

Bibliografie 14

Extras din document

1. Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie

Sursele regenerabile de energie se referă la forme de energie rezultate din procese naturale regenerabile, la care ciclul de producere are loc în perioade de timp comparabile cu perioadele lor de consum. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice și a căldurii geotermale pot fi captate utilizând diferite procedee. Sursele de energie neregenerabile includ energia nucleară precum și energia generată prin arderea combustibililor fosili, așa cum ar fi țițeiul, cărbunele și gazele naturale. Dintre sursele regenerabile de energie se pot enumera: energia eoliană, energia solară, energia apei, energia hidraulică, energia mareelor, energia geotermica, energie derivată din biomasă: biodiesel, bioetanol, biogas etc. (Fig. 1)

Fig. 1. Surse regenerabile de energie, tehnologii și aplicații

Sursa: Curtea de Conturi Europeană

Energia din surse regenerabile este energia produsă din surse nefosile sau regenerabile care, se refac în mod natural. Atât producția, cât și consumul de energie din surse regenerabile sunt în creștere în UE, dar este necesară continuarea eforturilor pentru îndeplinirea obiectivelor UE privind energia din surse regenerabile, și anume ca ponderea acestui tip de energie în consumul final să ajungă la 20% până în 2020 și la cel puțin 27% până în 2030 (v. fig. 2). De asemenea, creșterea utilizării energiei din surse regenerabile ar putea reduce dependența UE de combustibilii fosili și de importurile de energie, contribuind astfel la securitatea aprovizionării sale cu energie. Sunt disponibile mai multe programe de finanțare naționale și ale UE pentru a încuraja producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, o astfel de sursă din partea UE fiind Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Fig. 2. Ponderea energiei din surse regenerabile

Sursa: Eurostat - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_ energy_statistics #Wind_power_becomes_the_most_important_renewable_source_of_electricity

În 2015, 26,7% din energia primară produsă în UE a provenit din surse regenerabile (v. fig. 3) Producția de energie din surse regenerabile a crescut de la aproximativ 120 Mtep în 2005, la 205 Mtep în 2015 (creștere de 71%), în timp ce producția de energie primară din majoritatea celorlalte surse a scăzut în aceeași perioadă, atât în termeni absoluți, cât și în termeni relativi.

Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea curentului electric, apei calde, etc. Regiunea de Nord-Vest a României dispune de resurse de energie regenerabilă identificabile la nivel local, în funcție de specificul fiecărei zone.

Fig. 3. Producția de energie primară în UE-28, în 2015

Sursa: Eurostat - (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_ and_imports și http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Renewable_energy_ statistics)

Bibliografie

1.https://www.ttonline.ro/revista/eficienta-energetica/energia-eoliana-o-promisiune-pentru-viitor 2.https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Renewable_energy_statistics#Wind_power_becomes_the_most_important_renewable_source_of_electricity

3. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_RO.pdf

4. http://www.greensource.ro/avantaje&dezavantaje.html

5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_eolian%C4%83

Preview document

Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 1
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 2
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 3
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 4
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 5
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 6
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 7
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 8
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 9
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 10
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 11
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 12
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 13
Surse regenerabile de energie - Energia eoliană - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Surse regenerabile de energie - Energia eoliana.docx

Alții au mai descărcat și

Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat

Capitolul 1 Energiile regenerabile – surse alternative de energie 1.1. Generalităţi Dintotdeauna s-a căutat înlocuirea sau mai exact suplinirea...

Centrale și Turbine Eoliene

Notiuni generale despre energia eoliana Vantul este miscarea aerului datorata maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt...

Depozitarea, tratarea și reciclarea deșeurilor și materialelor

Să se proiecteze o instalaţie complexă de valorificare / neutralizare ( cu operaţiuni de reciclare a diferitelor componente, incinerare, compostare...

Cărbunii

CAP.1 CĂRBUNII Cărbunele este o rocă sedimentară caustobiolitică, ce provine din incarbonizarea resturilor vegetale. Procesul de transformare se...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei

CAPITOLUL 1. POTENTIALUL TEHNIC SI ECONOMIC AMENAJABIL AL SURSELOR REGENERABILE IN ROMANIA 1.1 ASPECTE LEGISLATIVE IN DOMENIUL SURSELOR...

Politica in Domeniul Energiei

PARTEA 1 1. NECESITATEA POLITICII ENERGETICE. CONSIDERATII GENERALE Energia reprezinta un factor essential in asigurarea competitivitatii...

Panouri Fotovoltaice

Suna putin cam ciudat, dar ele exista si se refera la acele turbine eoliene cu impact minim asupra mediului dpdv vizual ce sunt plasate pe...

Studiul Masinii Asincrone Trifazate cu Rotor in Scurtcircuit ca Generator Trifazat Conectat La Reteaua Nationala

Capitolul I Introducere Conceput şi construit în 1889 de M. Dolivo-Dobrovolski, motorul asincron trifazat, a cărui funcţionare se bazează pe...

Energii Alternative

Energii alternative Energia alternativă este un termen folosit pentru unele surse de energie şi tehnologii de stocare a energiei. În general el...

Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare

Introducere Actualitatea temei. Combustibilul fosil va continua sa joace rolul cel mai important ca sursa de energie. Rezervele mondiale de...

Surse alternative sau neconvenționale ale energiei

1.Introducere În ultimul secol, folosirea energiei din combustibili fosili (petrol, gaz, cabuni: prin ardere), a avut efecte dezastruoase asupra...

Ai nevoie de altceva?