Utilaj Petrolier

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Utilaj Petrolier.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere pdf, mpp de 95 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Liviu Toader

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Cap. I

Analiza constructiv-funcţională a princioalelor tipuri de rezervoare

atmosferice utilizate la depozitarea produselor petroliere

Rezervoarele sunt costrucţii metalice care se folosesc la depozitarea

fluidelor(materii rime, semifabricate sau produse fnite).

Depozitarea materiei prime de bază, a celorlalte materiale care vin din afara

unităţii şi a produsului finit este inevitabilă şi necesită spaţii de depoztare care se asigură

cu ajutorul rezervoarelor.

Aceste depozite sunt amplasate de preferinţă la periferia ântreprinderii în afara

platformelor instalaţiilor, însă în apropierea căii ferate. Depozitele se prevăd cu drumuri

de acces şi în apropiere se amplasează rampa de expediere a produselor.

Parcurile de rezervoare au legături prin conducte cu secţiile tehnologice precum şi cu

rampa de expediere.

Industria petrolieră şi petrochimică deţine în prezent o capacitate de depozitare foarte

mare. Sub aspect valoric, rezervoarele de depozitare reprezintă circa 5 % di investiţiile

sectorului de rafinării şi petrochimie. Sub aspectu volumui de metal, alături de reţelele de

conducte, rezervoarele constituie, de asemenea, un procent destul de important (

8…12%).

În cadrul unei anumite variante de depozitare, alegerea tipului corespunzător de rezervor se

face în funcţie de mai mulţi factori, dintre care cei mai importanţi sunt următorii:

-condiţiile de lucru impuse şi condiţiile climatice;

-caracteristicile constructive ale rezervoarelor de diferite tipuri;

-indicatorii tehnico-economici ai proiectării, construcţiei, montajului şi exploatării

(întreţinerii) rezervoarelor;

Din punctul de vedere al condiţiilor de lucru, rezervoarele trebuie să corespundă

următoarelor cerinţe;

- să fie impermeabile şi etanşe în raport cu produsul depozitat;

- să nu se aprindă, să fie durabile şi puţin sau de loc sensibile la acţiunea chimică,

electrochimică sau mecanică a produsului depozitat;

- să permită o uşoară curăţare de depuneri, precipitări sau decantări;

- să fie prevăzut cu echipamentul necesar, coreapunzător atât umplerii (încărcării), cât şi

golirii (descărcării) lor;

- să asigure o perfectă securitate a depozitării produsului;

- să fie eoonomice în exploatare şi usor de deservit, supravegheat, controlat etc.

Având în vedere caracteristicile constructive, rezervoarele trebuie să corespundă

următoarelor cerinţe:

- soluţiile constructive adoptate şi formele rezervoarelor să fie simple, iar în cazul

rezervoarelor cilindrice verticale, să asigure posibilitatea montării şi funcţionării corecte a

capacelor plutitoare, ecranelor plutitoare etc.;

- capacitatea lor de depozitare să fie optimă;

- construcţia rezervoarelor să permită executarea şi montarea rapidă a tuturor elementelor

lor componente, iar dimensiunile semifabricatelor să se înscrie în limitele gabaritelor transportabile

pe drumuri, şosele auto, autostrăzi, calea ferată etc.;

- dimensiunile rezervoarelor şi ale elementelor lor componente să fie tipizate;

Coman Mădălin Proiect Utilaj Petrochimic

3

- să fie folosite, la maximum şi în mod efectiv, caracteristicile mecanice ale materialelor de

construcţie, făra a diminua capacitatea portantă a rezervorului, asigurându-se, astfel, un consum

specific de metal minim.

Indicatorii tehnico-economici ce se pot menţiona, în cazul rezervoarelor sunt:

- costul rezervorului propriu-zis;

- costul instalaţiilor anexe ale parcului de rezervoare (instalaţiile de protecţie, prevenire

şi combatere a incendiilor; conducte tehnologice; conducte de apă şi canalizare; conducte de

încălzire etc.), bineînţeles, raportal la fiecare rezervor în parte;

- consumul de metal (în special sub formă de tablă şi profiluri);

- consumul de beton şi de beton armat;

- volumul lucrărilor de construcţie etc.

Clasificarea rezervoarelor

Construcţia de rezervoare, de diferite tipuri, forme şi dimensiuni, s-a dezvoltat, pe plan

mondial, în concordanţă cu cerinţele activităţii industriale în diferite domenii, în pas cu tehnica

modernă.

S-a ajuns, astfel, să se dispună de o mare varietate de soluţii constructive de rezervoare.

Clasificarea lor se poate face după numeroase criterii, urmând a se trata numai criteriile de

clasificare determinante.

a) După poziţia faţă de suprafaţa solului, se deosebesc:

-rezervoarele de suprafaţă (rezervoarele supraterane), din categoria cărora fac parte

rezervoarele montate direct pe sol sau deasupra solului (supraînălţate), precum şi rezervoarele

îngropate pe mai puţin de jumătate din înălţimea lor;

-rezervoarele semiîngropate, din categoria cărora fac parte rezervoarele îngropate pe mai

mult de jumătate din înălţimea lor, fară ca nivelul maxim al produsului depozitat să depăşească

înălţimea de 2 m faţă de suprafaţa solului;

-rezervoarele îngropate, din categoria cărora fac parte rezervoarele în care nivelul maxim

posibil al produsului depozitat se află cu 0,2 m sub nivelul solului.

b) După forma geometrica:

- rezervoare cilindrice verticale (fig. 1.1) sau orizontale (fig. 1.2)

-rezervoare sferice (fig. 1.3);

-rezervoare sferoidale (fig. 1.4);

-rezervoare torosferoidale ;

-rezervoare paralelipipedice;

-rezervoare de formă specială (fig. 1.6);

c) După capacitatea de depozitare:

-rezervoare de capacitate mică, până la 100 m3, cu capac conic susţinut de o construcţie

metalică uşoară;

-rezervoare de capacitate mijlocie şi mare, între 100 m3 şi 50000 m3, cu capac plat pe

construcţie metalică cu forme - pentru 100 ... 1000 m3, cu capac conic pe grinzi şi stâlpi de

susţinere - pentru 1000 ... 5000 m3 şi cu capac bombat, cu capac în formă de umbrelă sau cu

capac plat pe stâlpi - pentru 30000 ... 50000 m3;

-rezervoare de capacitate foarte mare, de peste 50000 m3;

d) După natura materialelor din care se execută:

-rezervoare metalice, cuprinzând rezervoarele sudate şi nituite, cilindrice verticale sau

orizontale, sferice, sferoidale şi sub forme şi construcţii speciale.

Fisiere in arhiva (2):

  • UP PROIECT4.pdf
  • Utilaj petrochimic- drum critic222.mpp

Alte informatii

UNIVERSITAEA “PETROL-GAZE” PLOIEŞTI Facultatea: I.M.E. Specializarea: I.E.D.M. Catedra: U.P.P Disciplina: Utilaj Petrochimic