Utilizarea Elementelor Decorative la Proiectarea Modelelor de Bluza Sport pentru Adolescenti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Utilizarea Elementelor Decorative la Proiectarea Modelelor de Bluza Sport pentru Adolescenti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 43 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Matei Ionela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

Argument
CAPITOLUL 1.PROCESUL DE CREAŢIE-DOMENIU AL STRATEGIEI DE MARKETING
1.1. Creaţie– concept pag.4
1.2. Marketing, studiul pieţei şi creativitate pag.4
1.3. Rolul designului în creaţie pag.6
CAPITOLUL 2. INFLUIENŢA MATERIEI PRIME ASUPRA VALORII DE INTREBUIŢARE A PRODUSULUI
2.1. Materii prime de bază pag.8
2.2. Materii prime auxiliare pag.12
CAPITOLUL 3. ELEMENTELE DECORATIVE PENTRU MODELELE DE BLUZĂ SPORT
3.1.Culorile, buzunarele, nasturii, fermoarele pag.13
3.2.Prezentarea modelelor şi descrierea bluzelor sport pentru adolescenţi pag.15
CAPITOLUL 4. PRODUSUL ETALON
4.1 Produsul etalon-element al documentaţiei tehnice pag.25
4.2.Construcţia tiparelor pag.26
4.3.Realizarea şabloanelor pag.32
CONCLUZII pag.35
BIBLIOGRAFIE pag.41

Extras din document

ARGUMENT

Îmbrăcămintea in sens larg reprezintă un obiect de larg consum care se îmbracă pe corp. Îmbrăcămintea ocupă în rândul celorlalte bunuri de larg consum, un loc special, deoarece ea reflectă cel mai prompt neîncetata evoluţie a civilizaţiei materiale şi spirituale a societaţii contemporane

Permanenta evolutie a civilizaţiei societaţii contemporane a determinat o varietate de produse şi modele care sa satisfacă cerinţele omului in funcţie de necesitate. Produsul de îmbrăcăminte (ca orice produs tehnologic) se realizează într-o succesiune de faze în care, ca obiect al muncii, cumulează o multitudine de caracteristici de calitate, rezulzate din cerintele purtătorilor.

Îmbrăcămintea este un articol vestimentar, folosit pentru a proteja corpul împotriva intemperiilor si in scop estetic. Calitatea produselor de îmbrăcăminte devite tot mai mult factorul hotărâtor, un mijloc important de concurentă şi un indicator esenţial de apreciere a întregii activităţi desfăsurate la un moment dat de producător. În activitatea de pregătire tehnică a producţiei, proiectarea materiilor prime, materialelor şi modelelor este o etapă ce înglobează un complex de lucrări pe două laturi: una creativă, alta tehnică finalizată cu obţinerea elementelor documentaţiei tehnice necesare introducerii în fabricaţie a noului produs.

Creşterea eficienţei în activitatea de pregatire tehnică a fabricaţiei necesită abordarea ştiinţifică a procesului de proiectare în care se implică intuiţia, experienţa, gustul estetic al creatorului.Fiecare obiect de imbracaminte este alcatuit din detalii si subdetalii, componente numite detalii principale si detalii secundare.

Diversificarea sortimentala si ridicarea calităţii produselor de îmbrăcăminte se impune in deplina concordanta cu exigentele crescânde ale populaţiei ca urmare a creşterii nivelului de trai, de cultura si civilizaţie, in aceste condiţii ale economiei de piaţa atât industria de confecţii, cooperativele meşteşugăreşti cat si casele de moda se confrunta cu sarcini sporite pentru asigurarea continuităţii producţiei si livrarea la timp a acesteia. !n complexul de parametri care definesc calitatea produsului, un rol deosebit îl joaca asigurarea unei corespondente înalte a produsului cu corpul purtătorului, în condiţii de utilizare raţionala a materiilor prime si a celor mai perfecţionate tehnologii.

Construcţia produsului de îmbrăcăminte este o activitate de mare complexitate, hotărâtoare pentru calitate de ansamblu a produsului, astfel ca perfecţionarea acestui domeniu constituie un permanent obiectiv de specialitate.

Calitatea îmbrăcămintei, prin corespondenta dimensionala si a formei cu cele ale purtătorului este in mare măsura determinata si de construcţia detaliilor de baza. In consecinţa elaborarea documentaţie! tehnice ca faza a procesului de fabricaţie a unui produs de îmbrăcăminte este etapa hotărâtoare pentru calitatea acestuia.

Dezvoltarea viitoare a industriei de confecţii este strict dependenta de perfecţionarea sectorului de proiectare a produselor, «•dor in care, pe plan mondial, s-au înregistrat in ultimii ani schimbări de conţinut care vizează transformarea activităţii de proiectare intr-un proces dirijat, asistat de calculator. Având in vedere ca in prezenta lucrare un capitol important este tranformarea tiparului de baza al tricoului pentru adolescenţi in modele, se impune prezentarea in cele ce urmează si a unor aspecte legate de factorul "moda".

Noţiunea de "moda", caracterizează un fenomen care corespunde gustului unei epoci; acest fenomen este generai de dezvoltarea sociala, tehnica, economica si culturala societăţii; exprimandu-se in modul cei mai pregnant in îmbrăcămintea oamenilor.

Ceea ce se percepe ca fiind "de moda" depinde intr-o măsura pronunţata de influentele morale, etice, de utilizare si obişnuinţa, de elementele specifice culturale, istorice, tradiţionale. Odată cu dezvoltarea forţelor de producţie, moda a devenit un domeniu al claselor privilegiate din punct de vedere economic. Pe aceasta cale, prin îmbrăcăminte s-a exprimat poziţia sociala a unui om: sclav, ţăran, feudal, fabricant.

În actuala forma a societăţii, se menţine o distanţare a straturilor superioare prin preturi extrem de ridicate afluent îmbrăcămintei de „Houte Conture" executate cu eleganta, fineţe si caracter exclusiv. Moda a evoluat dintodeauna in parallei si in strânsa legătura cu noile curente si stiluri ale artei universale, este o realitate care s-a confirmat ciclic de-a lungul istoriei sale.

Fiecare perioada de influente a modei are durata mai mare sau mai mica in funcţie de factorii care au impuso in viata societăţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Utilizarea Elementelor Decorative la Proiectarea Modelelor de Bluza Sport pentru Adolescenti.doc

Alte informatii

Facultatea de Textile