Uzarea masinilor si instalatiilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Uzarea masinilor si instalatiilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 62 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Alte Domenii

Cuprins

1. Uzarea și tipurile de uzuri ce apar în funcționarea utilajelor și instalațiilor .. 3
1.1 Uzarea si inflenta ei asupra duratei de functionare a masinilor, utilajelor si instalatiilor 3
1.2. Etapele fenomenului de uzare . 4
2. Lubrifianții folosiți la ungerea sistemelor tehnice . 5
2.1 Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lubrifiantii 5
2.2 Alegerea lubrifiantilor ...6
2.3 Tipuri de lubrifianti .7
2.4. Avantajele si dezavantajele diferitelor categorii de lubrifianti .7
2.5 Aditivi pentru uleiuri ...8
2.6 Proprietatile lubrifiantilor ...9
2.7 Unsori consistente ... 13
3. Coordonarea lucrărilor de ungere a sistemelor tehnice . 17
3.1 Aspecte generale . 17
3.2 Organizarea rationala a activității de ungere . 18
3 .3 Sisteme de ungere ...19
3.3 .1 Sisteme de ungere semiautomate .. 20
3.3.2 Sisteme de ungere automate ..22
4 . Metode de ungere 23
4.1 Ungerea cu unsoare consistenta ... 23
4.2 Ungerea cu ulei 26
4.2.1 Ungerea individuală 26
4.2.2 Ungerea prin barbotare ..29
4.2.3 Ungerea individuală în baie de ulei cu element intermediar 29
4.2.4 Ungerea cu perniță de pâslă 30
4.2.5 Ungerea centralizată fără presiune ..30
4.2.6 Sistemele de ungere continuă sub presiune ..30
4.2.7 Ungerea cu ceață de ulei ...31
5. Verificarea executarii lucrarilor de ungere 32
5.1 Instalații de ungere .33
6. Accesorii componente ale instalațiilor de ungere ..35
6.1. Pompele de ulei 35
6 2. Supapele de siguranță 36
6.3. Sorburi ..37
6. 4. Filtrele de ulei ..38
6.5. Radiatorul de ulei 41
6.6 Ungerea diferitelor organe de mașini și mecanismelor 42
7. Ungerea motoarelor. Sistemul de ungere al motoarelor 45
8. Norme de de sanatatea si securitatea muncii la intretinerea masinilor sl utilajelor

Extras din document

ARGUMENT

Oricat de ingrijit ar fi prelucrate suprafetele de contact a doua piese aflate in miscare relativa una fata de cealalta, la nivelul acestor suprafete apar forte de frecare.

Dupa cum intre suprafetele in miscare exista sau nu substante de ungere, frecarea poate fi:

- uscata;

- semifluida;

- fluida.

In mod normal, la functionarea de regim a masinilor si utilajelor se pro duce frecarea fluida. Frecarea fluida se poate mentine cand intre suprafete se realizeaza deplasari cu viteze mari, suprafetele sunt supuse unei apasari mij locii si sunt alimentate in mod continuu cu lubrifianti.

Frecarea semifluida poate sa apara ca urmare a unei ungeri defectuoase sau insuficiente, precum si la pornirea si oprirea masinii cand, datorita vitezei prea mici, nu se poate introduce stratul de ulei necesar intre cele doua supra fete in miscare relativa.

La stationarea masinii, din cauza sarcinii de pe arbore, lubrifiantul este indepartat dintre cele doua suprafete ale fusului si ale cuzinetului ,contactul facandu-se direct pe varful asperitatilor suprafetelor respective, ramanind o cantitate foarte mica de lubrifiant in golurile dintre asperitati. Astfel, la pornire, ungerea va fi incompleta, semifluida sau chiar uscata, daca masina a stationat un timp indelungat.

La viteze de rotatie mici, arborele incepe sa transporte sub el lubrifiant, care, avand forma de pana si o oarecare presiune, incepe sa-l ridice; in acest caz, ungerea va fi semifluida. La cresterea turatiei,centrul fusului se apropie de cel al cuzinetului, pentru a coincide cu el la turatie foarte mare.In acest ultim caz teoretic, grosimea peliculei de lubri fiant devine constanta pe intreaga periferie a fusului.

In conditiile frecarii fluide se realizeaza:

- micsorarea uzarii suprafetelor de frecare;

- reducerea consumului de energie prin frecare;

- marirea sarcinilor admisibile;

- marirea sigurantei in functionare;

- economie de lubrifianti.

Lucrarea este structurata in 8 capitole si bibliografie, dupa cum urmeaza:

- Capitolul.1 Uzarea și tipurile de uzuri ce apar în funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor ;

- Capitolul 2 Lubrifianții folosiți la ungerea sistemelor tehnice;

- Capitolul 3 Coordonarea lucrărilor de ungere a sistemelor tehnice;

- Capitolul 4. Metode de ungere;

- Capitolul 5 Verificarea executarii lucrarilor de ungere

- Capitolul 6 Accesorii componente ale instalațiilor de ungere

- Capitolul 7 Ungerea motoarelor, sistemul de ungere al motoarelor

- Capitolul 8 Norme de de sanatatea si securitatea muncii la intretinerea

masinilor

1.UZAREA ȘI TIPURILE DE UZURI CE APAR ÎN FUNCȚIONAREA UTILAJELOR ȘI INSTALAȚIILOR

1.1 UZAREA SI INFLENTA EI ASUPRA DURATEI DE FUNCTIONARE A MASINILOR, UTILAJELOR SI INSTALATIILOR

Oricât de îngrijit ar fi prelucrate suprafețele de contact a două piese aflate în mișcare relativă una față de cealaltă, la nivelul acestor suprafețe apar forțe de frecare. După cum între suprafețele în mișcare există sau nu substanțe de ungere, frecarea poate fi: uscată, semifluidă și fluidă.

În mod normal, la funcționarea de regim a mașinilor și a utilajelor se produce frecarea fluida, frecare ce se poate menține când : între suprafețe se realizează deplasări cu viteze mari, suprafețele sunt supuse unei apăsări mijlocii și sunt alimentate în mod continuu cu lubrifianți.

Frecarea semifluida poate să apară ca urmare a ungerii defectuoase sau insuficiente, precum și la pornirea și oprirea motorului când, datorită vitezei prea mici, nu se poate introduce stratul de ulei necesar între cele două suprafețe în mișcare relativă.

La staționarea mașinii, din cauza sarcinii de pe arbore, lubrifiantul este îndepărtat dintre cele două suprafețe ale fusului și ale cuzinetului, contactul făcându-se direct pe vârful asperităților suprafețelor respective, rămânând o cantitate foarte mică de lubrifiant în golurile dintre asperități. Astfel, la pornire, ungerea va fi incompletă, semifluidă sau chiar uscată, dacă sistemul tehnic a staționat o perioadă îndelungată de timp.

Fisiere in arhiva (1):

  • Uzarea masinilor si instalatiilor.doc

Bibliografie

1. Conf. dr. ing. ION GHEORGHE, ing. ION PARASCHIV, ing. NECULAI HUZUM, ing. și MIHAI VOICU, ing. GABRIEL RANTZ - Mașini și utilaje industriale, Editura Didactică Pedagogică, București, 1985
2. Dr. ing. M. ROMANȚĂ, ing. ION NICULESCU - Îndrumător pentru ungerea mașinilor și utilajelor, Editura Tehnică, București, 1971
3. Dr. doc. Ing. G.A. RĂDULESCU, ing. I. PETRE - Uleiuri și ungerea autovehiculelor, Editura Tehnică, București, 1973
4. Dr. doc. Ing. G.A. RĂDULESCU, dr. ing. I. PETRE - Combustibili, uleiuri și exploatarea autovehiculelor, Editura Tehnică, București, 1986
5. Revista Tehnică și tehnologie 2/2008 ISSN:14538423
6. N. POPESCU, - Materiale pentru construcții de mașini, Editura Didactică și Pedagogică, București 1995
7. Gh. Frățilă, ș.a. - Automobile, cunoaștere, întreținere și reparare, Manual pentru școli profesionale, Editura didactică și pedagogică RA - București, 1995.