Analiza valorii receptate de consumator pentru esentele alimentare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza valorii receptate de consumator pentru esentele alimentare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: ouj

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Antreprenoriat

Cuprins

Introducere 2
1.Capitolul 1 Documentare tehnică
1.1. Descrierea generală a produsului 5
1.2. Condiţii de utilizare şi parametrii de funcţionare 8
1.3.Comportamentul consumatorului - abordare teoretică 13
2.Capitolul 2 Studiu empiric - Analiza produsului din perspectiva clientului
2.1. Observare secundară 16
2.2. Observare primară - interviu în profunzime 19
2.2.1.Selectarea eşantionului 20
2.2.2.Structura interviului 20
2.2.3.Relevanţa interviului 22
2.2.4.Prezentarea şi interpretarea rezultatelor 22
Bibliografie 26
Anexa nr.1 Ghid de interviu 27

Extras din document

Introducere

În cadrul prezentului proiect, propunem abordarea temei aromelor alimentare, ca urmare a considerentelor strâns relaţionate cu actualele condiţii de consum, precum şi de caracteristicile generale ale produselor de tip fast food, preferate tot mai mult de către consumatorii autohtoni, dar şi la nivel mondial.

Astfel, aromele alimentare, chiar dacă aparent utile şi inofensive având la prima vedere drept principal scop influenţarea într-o manieră pozitivă a gustului alimentelor, ceea ce putem aprecia că sprijină într-o oarecare măsură consumul în cadrul pieţei, acestea pot prezenta în acelaşi timp şi un pericol real pentru sănătatea consumatorilor. Încurajarea şi dezvoltarea alertă a consumului menţionată anterior, pentru produsele alimentare nenaturale, se poate constitui totodată într-un dezavantaj pentru sănătatea generală a populaţiei, ca urmare a faptului că acestea pot crea, conform unor studii în domeniu, o nevoie din ce în ce mai acută de consum şi chiar o dependenţă în acest sens.

Astfel, în cadrul prezentei lucrări propunem abordarea elementelor constitutive ale subiectului abordat, determinate de conturarea elementelor definitorii pentru conceptele implicate, împreună cu caracteristicile acestora, pentru ca ulterior în cadrul celei de-a doua secţiuni, să ne concentrăm asupra schiţării unui studiu de tip empiric, prin implementarea unui interviu asupra unui eşantion selectat, ale cărui rezultate vor fi adoptate spre interpretare în vederea creionării unor concluzii relevante şi pliabile situaţiei actuale pentru tema selectată.

Din punct de vedere al bibliografiei selectate, în cadrul prezentei lucrări se are în vedere selectarea informaţiilor utile din cadrul cercetărilor şi articolelor recente în domeniu, în vederea atingerii obiectivului propus, şi anume acela de a contura un cadru teoretic şi practic actual al situaţiei aromelor alimentare (producţie, consum, import, export, percepţia consumatorilor, previziuni, etc). Totodată, considerăm necesară prezentarea cât mai concretă a unor date cantitative reprezentative, pentru a putea contura o situaţie concretă, susţinută totodată de date efective, nu doar de elemente de ordin calitativ şi interpretări sau perspective personale asupra unor studii sau cercetări în domeniul selectat.

Finalul lucrării îşi propune trasarea unor idei succinte menite să caracterizeze situaţia actuală, ca urmare a elementelor prezentate în cadrul secţiunilor realizate, precum şi identificarea unor posibile tendinţe ulterioare, determinate de asemenea ca urmare a previziunilor realizate ca urmare a datelor de ordin calitativ şi cantitativ selectate.

CAPITOLUL 1 DOCUMENTARE TEHNICĂ

Prin intermediul prezentului capitol, propunem ilustrarea principalelor elemente de tip teoretic implicate de tema selectată, în vederea definirii principalelor concepte existente, precum şi a caracteristicilor acestora, alături de prezentarea succintă a cadrului legislativ existent în vigoare la momentul actual, menit să reglementeze situaţiile privind aromele şi aditivii alimentari.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza valorii receptate de consumator pentru esentele alimentare.docx

Bibliografie

Bibliografia consultată:
1.Cristea Andrei, Comportamentul Consumatorului, suport de curs pentru ID, București, 2010
2.Madar Anca, “Influența aditivilor alimentari asupra siguranței alimentelor”, curs digital Universitatea „Transilvania”, Brașov
3.Ordin nr.83-90 din 2002 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente şi sursele materiale pentru producerea lor, textul actului publicat în Monitorul oficial, nr.250-15 apr 2002.
4.Pizmaș Diana, Morariu Daniela,”Comportamentul consumatorului - dileme, realități, perspective-“ , Editura Bibliofor, Deva, 2001
5.Udrescu Mircea, Năstase Dan, “Studiul comportamentului consumatorului”, București, 2009
6.WHO, Food and Agriculture Organization of United Nations, “Codex Alimentarius Commission. Procedural manual”, 21 Edition, Roma, 2013
7.Zugravu Corina Aurelia, “Siguranța utilizăriii aditivilor în produsele alimentare. Ghid”, Programul Naţional de Monitorizare a Factorilor Determinanţi din Mediul de Viaţă şi Muncă, CNMRMC, București
Bibliografia consultată - surse online:
1.http://www.naturalmall.ro/aditivii_alimentari.pdf
2.http://vapersforum.ro
3.www.culinar.ro
4.www.tpu.ro
5.http://comunitate.desprecopii.com
6.https://searchnewsglobal.wordpress.com
7.http://www.sfatulmedicului.ro
8.http://www.cdep.ro
9.http://www.nielsen.com
10.http://www.eastfood.it/ro