Management strategic Petrom

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Management strategic Petrom.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 34 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Antreprenoriat

Cuprins

Introducere
Capitolul I Evaluarea mediului extern de afaceri
1.1 Analiza PEST.2
1.2 Aprecierea atractivităţii ramurii. Modelul lui M.Porter de interdependenţă a 5 forţe în ramură.3
1.3 Utilizarea metodei Pareto (metoda ABC) pentru aprecierea puterii de negociere a furnizorilor şi clienţilor.6
1.4 Modelul DuPont.9
Capitolul II Direcţiei strategice de dezvoltare a FSC "Petrom-Moldova" J.S.C
2.1 Prezentarea întreprinderii FSC "Petrom-Moldova" J.S.C.14
2.2.Viziunea, misiunea si valorile funamentale ale ICS "Petrom-Moldova" SA.15
2.3. Analiza a indicatorilor economico-financiari pe intervalul 2009-2012.16
2.4. Obiective strategice ale Petrom.19
2.5.Analiza SWOT.21
2.6. Mediul extern.24
2.7. Importatorii de produse petroliere.27
2.8. Implemantarea strategiei.30
2.9. Analiza rezistentelor posibile si metode de depasire a lor.31
Concluzie

Extras din document

Capitolul I Evaluarea mediului extern de afaceri

Introducere

Înainte de toate, pentru a putea desfăşura o activitate eficientă orice firmă trebuie să-şi organizeze activitatea. Organizarea activităţii firmei este deosebit de important a se efectua după principii ştiinţifice pentru că ea atrage după sine un întreg arsenal de fenomene şi procese specifice cu implicaţii majore asupra rezultatului final.

Funcţionarea presupune o structură organizatorică (managerială) şi o organigramă care se impun a fi respectate deoarece altfel se instalează anarhia şi nu se pot realiza obiectivele propuse. Structura organizatorică reprezintă împărţirea pe compartimente a activităţii firmei la care se adaugă responsabilităţile determinate de specificul domeniului. Organigrama firmei prezintă în mod schematic structura managerială a firmei sau posturile şi competenţele acestora . Aşadar organizarea unei societăţi este punctul de plecare în desfăşurarea obiectului de activitate al firmei indiferent de forma de proprietate, capital social, domeniu de activitate.

În mediul economic actual se impun termeni de competiţie tot mai drastici în mod critic de capacitatea de a se diferenţia de concurenţă printr-o preocupare continuă şi consecventă atât pentru creşterea gradului de prosperitate a organizaţiei şi a tuturor factorilor cheie implicaţi în activitatea acesteia.

Fiind organizată ca o societate integrată pe verticală, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei petroliere, PETROM are în componenţa s pe lângă sucursale de exploatare şi exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi, ale fostei Regii Autonome a Petrolului, pe structura căreia s-a constituit, sucursale de prelucrare a ţiţeiului, sucursale pentru transportul produselor petroliere, sucursale de distribuire ale acestor produse, atât en-gros, sucursale de servicii, precum şi sucursale de cercetare.

1.1. Analiza PEST

Analiza PEST este un instrument util pentru a înțelege dezvoltarea sau declinul unei piețe, care permite implicit definirea poziției potențialului și direcției unei afaceri.

a) factori politici:

- legislatia în vigoare

- politica de reglementare stabilită de ANRE

- stabilitate guvernamentală

- politica Guvernamentală

- schimbări în mediul politic

- lobby pe piața internă / grupuri de presiune

- taxe și impozite

- protectia consumatorului

b) factori economici

- situația economiei naționale

- ciclurile economice

- conjunctura economică internațională

- fiscalitate

- fluctuaţia cursului de schimb al monedei nationale în raport cu principalele valute

- situatia industrei de profil (în expansiune)

- structura pieţei specifice

- puterea de cumpărare internă (a populaţiei)

- comportamentul utiliyatorlior finali

- dimensiunile şi formele de manifestare ale economiei subterane

- sistemul de impozite şi taxe

- probleme ale comerțului internațional și ale fluxurilor de capital

c) factori socio-culturali

- imagine legată de brand, companie și tehnologiile utilizate

- opinii din mass-media

- atitudini și opinii ale consumatorilor

- publicitate

- aspecte de etică

- acces la rețele de comercializare

- schimnbări legislative care afectează factorii sociali

- obiceiuri

- caracteristici demografice: distribuţia geografică şi densitatea populatiei, vârsta, nivelul de educaţie

- speranţa de viaţă a populaţiei

- simboluri ale statutului social

- stilul de viaţă

- rata de creştere a populaţiei

d) factori tehnologici

- dezvoltarea tehnologiei competitive

- potențial de inovare

- viteza transferului de tehnologie

- disponibilitatea materiilor prime

- reţelele de transport

- nivelul de specializare a forţei de muncă

- protecţia mărcii

- infrastructura de telecomunicaţii

- accesul la Internet

1.2. Aprecierea atractivităţii ramurii. Modelul lui M.Porter de interdependenţă a 5 forţe în ramură.

Modelul lui Michael Porter este un model de diagnosticare strategică a domeniului de activitate în care operează o firmă. Acest model definește cinci forme ce determină intensitatea competițională, ce duce la determinarea atractivității pieței, în acest context aceasta este echivalentul profitabilității. Cele cinci forțe includ trei forțe din cadrul competițieie orizontale:

-amenințarea produselor de substituire

-amenințartea intrărilor noilor competitori

-amenințarea firmelor competitoare existente în cadrul sectorului de activitate

și două forțe din cadrul competiției vericale:

-capacitatea de negociere a furnizorilor

-capacitatea de negociere a clienților

Fisiere in arhiva (1):

  • Management strategic Petrom.docx