Plan de afaceri pentru o instalatie de cogenerare pe biogaz

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Plan de afaceri pentru o instalatie de cogenerare pe biogaz.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 10 fisiere docx, pptx, png de 44 de pagini (in total).

Redactat in Republica Moldova

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Antreprenoriat

Cuprins

Sumar 3
1, Ideea de afaceri. 4
1.1, Misiune și viziune 4
2, Descrierea firmei 4
2.1, Administrația structura și personalul 5
2.2, Consumul de materii prime și materiale. Furnizorii 6
2.3, Mijloacele fixe/Investiția 7
2.4, Finanțarea 8
3, Procesul tehnologic 8
4, Piața și concurenții 12
5, Strategia întreprinderii 12
6, Calculul financiar 13
6.1, Vânzări preconizate 13
6.2, Costul de producere 14
6.3, Cheltueli administrative 15
6.4, Cheltueli de distribuție 16
6.5, Situația de profit și pierderi 17
6.6, Planul fluxului de numerar 17
Anexă 18

Extras din document

Compania “StarBioEnergy” este o intreprindere ce se ocupă cu prelucrarea deșeurilor biologice provenite de la ferma de porcine “I.M. Porco Bello S.R.L” din s.Cimișăni, r.Criuleni.

Produsul primar din prelucrării dejecțiilor animale și a resturilor de alimente este biogazul, acesta la răndul său este convertit în energie electrică și termică prin intermediul unui motor de cogenerare se obțin 450 kW de energie electric și 480 kW de energie termică. Energia electric este livrată în rețeaua de distribuție controlată de gigantul internațional “Gas Natural SDG, S.A.” - gasNatural fenosa. Întreaga capacitate de energie este procurată de fenosa grup la un preț reglementat de ANRE actualmente (anul 2016) de 1.73 lei/kWh. Ținând cont de politica energetic a Republicii Moldova conform căreia până în anul 2030 din resurse regenerabile trebuie acoperit 20% din consumul intern de energie și luând în calcul creșterea recent cu peste 35% la tarif, prețul de achiziționare va crește. Cei 480 kW de energie termică sunt consumați în instalația de uscarea materiei obținute în urma digestiei care este un ingrâșămint natural foarte eficient și care este comercializat pe piață la un preț minim de 2 lei/kg.

Piața energiei în Republica Moldova este una puțin concurențială, practic monopolizată, iar energia obținută din surse regenerabile este facilizată. Distribuitorii sunt obligați prin lege să achiziționeze această energie la prețul adoptat de ANRE ce ia în calcul certificatele verzi, deci prețul la energia verde este mai mare ca cel al energiei tradiționale. În țara noastră acest produs (energia electrică) este în afara riscului și a concurenței. Ce privește energia termică, ea va fi consumată în totalitate, pentru menținerea procesului de fermentare în reactor 15% , pentru încălzirea corpului administrativ pe timp de iarnă <5% și restu pentru uscarea materie rezultante din fermentare (îngrășământ). Îngrâșământul va fi împachetat și comercializat în piața internă, iar o parte va fi livrat producătorilor de furajere pentru ferma de porcine.

Personalul intreprinderii este format din Director, inginerul șef, doi muncitori ce vor asigura procesul de alimentare a reactorului cu materie primă, doi muncitori ce vor deservi uscătoria, ambalarea și depozitarea îngășământului și un șofer ce va transporta îngrâșământul.

Investiția totală nu va depăși 1.300.000 €, parte investiții de la ferma de porcine 30%, iar 70% din necesarul de finanțe va fi împrumutat. Producția anuală de energie va constitui 3.197.000 kWh , ceea ce va aduce un venit de peste 5.5 mln, lei anual în caz că este comercializată la un preț fix de 1.73 lei/kWh. Pe lângă aceasta se va produce 3.067.000 kg de îngrășăminte anual comercializat producătorilor de furajere ce deservesc ferma la un preț minim de 2 lei/kg, ce va aduce un venit de peste 6 mil, lei. Stația va funcționa 333 de zile în an, timp de minim 15 ani, iar investiția se va recupera în aproximativ 5 ani.

Strategia întreprinderii este dependent de strategia de creștere a fermei de porcine, luând în considerație parteneriatul convenabil ambelor firme și absența altor surse sigure de materie primă. Extinderea se va face la fiecate 10 mii de porcine, proiectul inițial este calculat pentru 30-40 mii de porcine. O altă persepectivă de dezvoltare sunt crearea unor noi proiecte în acest domeniu în parteneriat cu alte ferme zootehnice și sau fitotehnice pe baza proiectului de la Cimișăni, experiența acumulată va piermite acest lucru și va minimaliza cheltuelile.

1.Ideea de afaceri.

Încă din antichitate oamenii au observant că deșeurile animale se descompun emanând căldură și gaz, pe teritoriul Moldovei i se spunea “gaz de baltă”, principiul a fost dezvoltat și pentru prima dată aplicat de francezul Jean Pain. Ideea afacerii este un concept inovator în Republica Moldova, primul proiect de acest tip a fost pilotul de la Colonița finanțat 100% din fonduri europene, cu o capacitate totală de 75 kW în care s-a investit 470 000€, acest proiect a arătat punctele slabe și cele tari a domeniului dat. Un al doilea proiect în acest domeniu este cel de la Drochia unde compania Sudzuker a investit 7.5 mln € pentru o capacitate de 2.4 MW. Comparativ cu aceste proiecte, actualul are o capacitate de 450 kW la o investiție de aproximativ 1.2 mln €. Noi am aplicat tehnologiile existente și le-am adaptat la condițiile actuale ce include lichidarea mirosului neplăcut din jurul fermei de porcine și scutirea unor munci neproductive de inhumare a deșeurilor animaliere. Aceasta nu doar lichidează problemele de mai sus ci valorifică o sursă de energie verde, asigurând /susținând politica energiei regenerabile, oferind o oarecare independență energetică și respective o sursă suplimentară de venit.

1.1.Misiune și viziune

Întreprinderea este un salubrizator al fermei de porcine și va garanta acest lucru pe parcursul existenței sale. Parteneriatul va asigura profit suplimentar tuturor partenerilor de afacere și va oferi în viitor posibilitatea extinderii acestei ramuri.

Succesul afacerii este garantat de necesitățile întreprinderii primare de a scâpa de deșeuri și miros, de politica republicii de a susține producătorii de energie regenerabilă și valorificarea resurselor existente pe teritoriul țării, existența proiectelor asemănătoare în domeniu și prezența specialiștilor energeticieni, tehnologi și biologi pe teritorul țării. Deasemeni la finanțare vor contribui aleași părți cointeresate: statul și ferma de porcine (în cea mai mare parte) și banca.

Lipsa concurenței și realizarea totală a energiei electrice face ca afacearea să excludă riscurile, iar profitul suplimentar de la îngrâșământ poate accelera procesul de recuperare a investiției și oferă un impuls agriculturii asigurând un preț acesibil la îngrâșământ.

2.Descrierea firmei

- Denumirea firmei: StarBioEnergy

- Forma organizatorico-juridică: Societate cu răspundere limitată.

- Obiective:

-Produs primar: energie electrică

-Produs secundar: îngrășământ, după necesități este posibilă livrarea gazului și a agentului termic.

- Capital propriu în asociație cu partenerul 30%

- Adresa juridică: r.Criuleni, s.Cimișăni, str. Dacia 10.

Întreprinderea prezintă în sine o companie energetic ce oferă un serviciu atât firmei ce livrează material primă cât și statului. S.B.E este un producător în principal de energie electrică și îngrâșământ natural, dar după necesitâți se poate adapta la livrâri de gaze și câldură.

Partenerii sunt: ferma “Porco bello” în asociație cu un inginer energetician care va realiza și conduce afacerea.

Procesul de producere este asigurat de noile tehnologii în domeniu care în ultimii ani și-au majorat randamentele și asigură până la 95% valorificarea deșeurilor în biogaz și 84%

Fisiere in arhiva (10):

  • credit.png
  • finantarea.png
  • profit.png
  • sold.png
  • venit celtueli.png
  • plan partea 3.docx
  • plan partea 2.docx
  • Plan partea 1.docx
  • plan de afaceri.pptx
  • anexa 1 credit.docx