Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Artă
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 22458
Mărime: 93.87KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angelina Rosca

Cuprins

Introducere . 4

Capitolul I Referinţe teoretice, principiile artaudine şi impactul lor asupra teatrului contemporan

1.1 Teatrul modern sub incidenţa profeţiilor artaudiene .8

1.2 Impactul teatrului oriental asupra teatrului propus de Antonin Artaud . 13

Capitolul II Arta scrierii scenice prin prisma teoriilor artaudiene

2.1 Polivalenţa cuvântului în teatrul contemporan.22

2.2 Reflectarea ideilor artaudiene în dramaturgia contemporană .29

Capitolul III Abordări regizorale în secolul XX la confluenţa ideilor artaudiene

3.1 Teatrul ambiental şi spaţiul .34

3.2 Rolul gestului şi a mişcării în Living Theatre.39

3.3 Teatru-dans, teatralizarea coregrafiei .43

3.4 Viaţa sunetului reprezentată scenic în Trilogia Antică .48

3.5 Teatrul documentar .53

3.6 Prezenţa fenomenului cruzimii în scena teatrală din Rep. Moldova .60

Concluzii.66

Note şi Comentarii .68

Bibliografie.71

Extras din document

Introducere

În epoca de descumpănire în care trăim, epoca încărcată de blasfeme şi de fosforescenţele unei renegări infinite, în care toate valorile, atât artistice cât şi morale, par să fie absorbite de adâncurile unui hău pe care nici o altă epocă a spiritului nu l-a putut bănui măcar am avut slăbiciunea să cred că puteam face un teatru, că aş putea cel puţin să pornesc această încercare de a reda viaţă valorii universal dispreţuite a teatrului, dar prostia unora, ticăloşia mârşavă a celorlalţi m-au convins de inutilitatea strădaniilor mele.

ANTONIN ARTAUD

Am insistat în a aduce aceste cuvinte, aici, chiar la începutul incursiunii mele în această lume mirifică a artei teatrale, deoarece Opera lui Antonin Artaud a fost cea care m-a determinat şi mi-a “destăinuit” ideea unui teatru ce nu trebuie să fie psihologic, ci unul plastic şi fizic, ideea că teatrul nu este o artă a reprezentării literare, ci ar trebui să se bazeze pe un limbaj al expresiei corporale, gestuală şi vocală.

Secolul XX- începutul sec. XXI a cunoscut în istoria sa efectivă o perioadă plină de revolte şi războaie, de cataclisme naturale şi militare care şi-au pus amprenta mai întâi asupra caracterului uman. Acele sentimente de neputinţă care izvorau din înfrângerile şi traumele profunde lăsate de aceste evenimente şi-au aflat echivalentul şi în artă, inclusiv în teatru.

Teatrul cruzimii este acel teatru care alege subiectele şi temele în ton cu agitaţia şi neliniştile caracteristice epocii noastre. El s-a creat în corpul rănit al artistului care fiind lovit fizic în viaţa personală, încearcă să emane emoţional şi artistic toate sentimentele, frustrările, decepţiile. De asemenea, el va strecura în om nu numai faţa, ci şi reversul spiritului; sau realitatea imaginaţiei şi a viselor va apărea pe picior de egalitate cu viaţa. Alegerea temei este motivată de pregnanţa cu care, în domeniul artei spectacolului teatral, schimbul de mijloace de expresie artistică, amestecurile dintre genuri s-au produs în perioada postbelică prin prisma principiilor artaudiene. Astfel, tema tezei porneşte tocmai de la aceste premise, de a vedea modul în care teoriile şi referinţele critice ale lui Artaud se regăsesc în teatrul contemporan.

Deşi acest tip de expresie în arta teatrală este considerată ca fiind unul exhibiţionist, convulsiv sau dezgustător, actualitatea cercetării reiese tocmai din acest fapt, reflectând angoasele şi frustrările, preocupările artistului epocii moderne.

Refuzul categoric în a susţine un astfel de teatru vine exact din frica de a fi sinceri cu noi înşine, din neacceptarea acestei realităţi în spaţiul scenic. Astfel scopul principal constă exact din dorinţa de a crea o altă imagine decât cea idilică oferită în mod ostentativ de tot felul de „produse” artistice. Totuşi realitatea este mult mai dură decât încercăm să ne amăgim prin imagini prefabricate, iar şocul creat de acele scene ale cruzimii şi violenţei propuse nu fac decât să ne arate o altă reflecţie a eului nostru.

Domeniul de activitate o reprezintă arta teatrală, iar subdomeniul – principiile artaudiene reflectate în producţiile scenice.

Scopul şi sarcinile acestei lucrări porneşte de la dorinţa de a „depista” principiile artaudiene, de a analiza specificul, rolul lor şi modul în care s-au regăsit în arta teatrală, şi anume:

• principiul funcţionalităţii cuvântulului în arta teatrală;

• principiul limbajului metafizic reflectat în spaţiul scenic;

• principiul interferenţelor culturii teatrale orientale cu cele occidentale şi efectele pe care le presupune acestea asupra artei spectacolului;

• principiul revitalizării mitului şi reîntoarcerea la origini;

• principiul fizicalităţii limbajului scenic

Abordarea subiectului în discuţie este relatată pe parcursul a trei capitole, fiecare din acestea conţinând şi subcapitole.

Preview document

Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 1
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 2
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 3
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 4
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 5
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 6
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 7
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 8
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 9
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 10
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 11
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 12
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 13
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 14
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 15
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 16
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 17
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 18
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 19
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 20
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 21
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 22
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 23
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 24
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 25
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 26
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 27
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 28
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 29
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 30
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 31
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 32
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 33
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 34
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 35
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 36
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 37
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 38
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 39
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 40
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 41
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 42
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 43
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 44
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 45
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 46
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 47
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 48
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 49
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 50
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 51
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 52
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 53
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 54
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 55
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 56
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 57
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 58
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 59
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 60
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 61
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 62
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 63
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 64
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 65
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 66
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 67
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 68
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 69
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 70
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 71
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 72
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 73
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 74
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 75
Principii Artaudiene în Arta Spectacolului în Teatrul Contemporan - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Principii Artaudiene in Arta Spectacolului in Teatrul Contemporan.doc

Alții au mai descărcat și

Integrarea cromatică în procesul de restaurare

Restaurarea este procesul prin care un obiect mai vechi este adus prin anumite tehnici la parametrii initiali.Prin restaurare se intelege aducerea...

Decalog

1. Abandonati orice preconceptie, voi ce intrati aici! Suntem supusi unei interminabile pleiade de idei preconcepute în materie de orice. Vasali...

Conservarea și Restaurarea Bunurilor Culturale în Secoulul XX

Păstrarea bunurilor culturale constituie o obligaţie pentru toţi specialiştii care lucrează în muzee, aceştia având obligaţia să prelungească viaţa...

Relația dramaturg-regizor

I. Câteva repere istorice în evoluţia raportului dramaturg – regizor Esteticieni, dramaturgi, regizori au dezbătut controversatul primat în arta...

Icoana Maicii Domnului din Vladimir

Icoana Maicii Domnului de la Vladimir „Singur numele Nascatoarei, Maica Domnului, cuprinde in sine intreaga taina a economiei mantuirii”, spune...

Poarta tradițională romanescă - funcție, simboluri

Cât de importante sunt în concepţia tradiţională a românilor intrările în casă, în gospodărie, în locurile de cult, se vede din toate semnele cu...

Graffiti

Graffiti este un tip de însemnare facut în mod deliberat de oameni pe suprafete atât publice cât si private. Poate aparea ca arta, desene sau...

Monolog - La Telefon

Este un monolog vorbit in intregime la telefon. Intră în scenă şi găseşte un telefon mobil pe jos. Îl ridică, îl cercetează, se uită în jur. Îl...

Ai nevoie de altceva?