Tabla Electronica

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Tabla Electronica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Arta

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I. Definirea proiectului 4
Capitolul II. Analiza unor produse similare existente 5
II.A. Criterii de studiu comparativ şi critic 5
Capitolul III. Descrierea proiectului
III.1. Urmărind obiectivele propuse 16
III.2. Prezentarea componentelor 18
III.3. Dimensiuni şi proporţii 19
III.4. Caracteristici de finisare 21
Capitolul IV. Rezolvarea problemelor de design 22
IV. 1. Posibilităţi de modulare 22
IV.2. Proporţii optime 23
IV.3. Sisteme de îmbinare şi prindere 24
IV.4. Accesorii 26
Capitolul V. Mijloace şi costuri de fabricaţie 26
V.1. Utilaje şi maşini unelte necesare în procesul de fabricaţie 26
V.2 Costuri de execuţie 26
Capitolul VI. Strategii de marketing 27
Concluzii 30
Bibliografie 31

Extras din document

Introducere

De ce echipament didactic – tabla de scris universală?

Începând cu perioada revoluţiei industriale, treptat individului i s-au oferit tot mai din abundenţă alternative de convieţuire înt-un cadru tot mai tehnologizat cu valenţe pozitive dar şi negative, atras fiind de medii ce l-au determinat la o înstrăinare de habitatul natural rezultand diminuarea conexiunii şi interdependenţei cu natura,tehnologia generând oraşe de un univers sintetic total străin de peisajul primordial natural terestru.

Cu viteză uimitoare asistăm la înlocuirea ce poate produce de la dezbateri ce se doresc constructive până la semnale de alarmă angoasante, a modalităţii de transmitere a informaţiei de la textul şi imaginile imprimate pe hârtie la suportul electronic, de la peniţă la tastatură. Astfel descoperim necesitatea dezvoltării unor factori şi mecanime care să genereze şi să alimenteze preţuirea şi interesul pentru natură şi consevarea unor mijloace tradiţionale. Modalitatea de învăţare şi memorare a scrisului şi cititului la vârstele cele mai fragede nu se poate face fără folosirea unui suport tradiţional care să fie o strânsă legătură dintre dezvoltarea capacităţilor motrice cu cea a memoriei vizuale. Imaginaţia şi creativitatea pe care le preţuim atât de mult la individul uman vor avea astfel de câştigat. Profesorii de desen şi perspectivă se alarmează de folosirea tot mai frecventă a mijlocelor computerizate de generare a imaginii, isistând asupra caracterului primordial al manualutăţii. În mod evident acest ,,personal touch,, nu poate fi lăsat să dispară. Astfel în mediul tradiţional destinat învăţării şi procesului didactic suportul transmiterii informaţiei şi demonstraţiei trebuie să rămână cel tradiţional. Este de neconceput o sală de clasă fără elementul ei de mobilier central şi anume tabla de scris. Evident că ea mai este folosită şi pentru desen , demonstraţii schematice sau alte activităţi dar uzual este folosit termenul ,, tabla de scris,, din acest motiv folosindu-l şi pentru acest proiect.

Prin urmare conceptul de ,,tablă de scris,, rămâne, ceea ce nu înseamnă că nu poate fi îmbunătăţit. Aceasta este provocarea lansată de prezentul proiect.

Capitolul I.

Definirea proiectului

Acest proiect de echipament didactic ,,tabla de scris,, oferă un substanţial răspuns la problemele enunţate anterior ţinta fiind conservarea în mediile didactice destinate învăţământului a modalităţilor tradiţionale de transmitere şi demonstraţie a informaţiei.

Un interes permanent tebuie să găsim pentru dotarea şi pregătirea instituţiilor de învăţământ de unde astfel de echipamente nu ar avea voie să lipsească. Tabla de scris este astfel doar o componentă a acestor echipamente dar de prezenţa , funcţionalitatea şi necesitatea căreia nu ne îndoim, fiind un ajutor indispensabil în procesul educativ. Şcolile sunt amplasamente cu o intensă uzură zilnică. Tablele şcolare, mai mult ca oricare altă dotare didactică, reprezintă un punct central de folosinţă în timpul orelor de curs, prin urmare apectul fiabilităţii şi mentenanţei fiind importantă şi de avut în vedere. Pentru un astfel de proiect un punct de plecare este identificarea tipurilor de table în funcţie de gradul şi tipul de specializare, a posibilităţilor şi a locurilor de amplasare. La fel de importante sunt şi identificarea accesoriilor şi a domeniilor şi câmpurilor de folosire a acestora. Se vor lua în considerare şi aspectele cromatice agreate şi stimulante pentru psihicul uman dar şi cele adresate simţului tactil sau chiar auditiv-silenţiozitate.

Proiectul se adresează tuturor celor interesaţi de acest domeniu didactic, de folosirea mijloacelor de predare şi învăţare începând cu nivelul preşcolar până la cel universitar.

Capitolul II.

Analiza unor produse similare existente

Observând oferta actuală a sectorului de activitate destinat producerii echipamentelor şi materialelor didactice găsim diferite opţiuni care încearcă mai mult sau mai puţin să răspndă problemelor enunţate anterior şi le vom completa în cele ce urmează.

II. A. Criterii de studiu comparativ şi critic

A. Tabla trebuie să aibă un grad de fiabilitate şi mentenanţă care să justifice importanţa dotării sălilor de curs cu astfel de echipamente.

B. Posibilităţile de modulare în funcţie de domeniul de folosire. Identificarea domeniilor de folosire şi eventualelor accesorii necesare pentru desfăşurarea procesului didactic. Tipuri de table.

C. Aspecte cromatice, tactile şi auditive. Proporţii optime.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tabla Electronica.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ORADEA FACULTATE DE ARTE VIZUALE ARTE PLASTICE, DECORATIVE ŞI DESIGN PROGRAMUL DE STUDIU – DESIGN FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT – ZI