Proiect didactic inspectie gradul I

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect didactic inspectie gradul I.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof,inv.primar

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Arte Plastice

Extras din document

PROIECT DE LECȚIE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Boldești-Scăeni

DATA: 24.05.2019

CLASA: pregătitoare C

PROPUNĂTOR:

ARIA CURRICULARĂ: Arte si Tehnologii

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice

DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare

UNITATEA TEMATICĂ:”Împărăția verii”

SUBIECTUL LECȚIEI: ”Puișorul” - obiecte decorative

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată (CLR, DP, MM)

TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și deprinderi

SCOPUL LECȚIEI:formarea deprinderii de a realiza compoziții practice/decorative pe o temă dată, folosind tehnici și instrumente diferite de lucru;

COMPETENȚE SPECIFICE:

Arte vizuale și abilități practice:

1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;

2.3. Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/construcții simple, pe baza interesului direct;

2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple;

2.5. Exprimarea utilității obiectelor realizate prin efort propriu;

Comunicare în limba română:

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar;

Dezvoltare personală:

2.1. Recunoașterea emoțiilor de bază în situații simple, familiare;

Muzică și mișcare:

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1- să denumească materialele care vor fi folosite în realizarea produselor;

O2- să decupeze după contur elementele date;

O3- să aplice elementele decupate pe suportul oferit;

O4- să utilizeze în mod corespunzător instrumentele și materialele de lucru;

RESURSE:

I. Metodologice:

Strategii didactice:

a) Metode și procedee: explicația, conversația, instructajul, demonstrația,exercițiul, lucrarea practică, brainstorming-ul;

b) Mijloace de învățământ:

- modelul învățătoarei (produsul-model), laptop, cântec cu text audio;farfurii din carton, carton colorat, foarfece, lipici, elemente conturate pe hârtie glasată, hârtie creponată (opțional);

c) Forme de organizare: activitate frontală, individuală;

II.Temporale:

- 45 de minute (35 minute activități de învățare + 10 minute activități recreative);

III.Umane:

- 21 de elevi;

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect didactic inspectie gradul I.docx

Bibliografie

1. Dragomir, M. C., Arte vizuale și abilități practice. Instrument de predare integrată a artelor plastice și a lucrului manual (Propunere de curriculă extinsă pentru clasa pregătitoare și clasa I), București, 2014.
2. *** Programa școlară pentru clasa pregătitoare, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013.