Tehnici si Modalitati de Lucru in Activitatile Practice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Tehnici si Modalitati de Lucru in Activitatile Practice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 35 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Arte Plastice

Extras din document

Aceasta se poate realiza de la fragedă vârstă datorită faptului că :

preşcolarul dispune de un potenţial creativ susţinut în manifestarea

pregnantă a trebuinţelor de cunoaştere, de autoafirmare şi independenţă,

de relaţii cu ceilalţi ( copii şi adulţi ) , stimularea acestora conduc la

întreţinerea şi potenţarea manifestărilor creative , într- un tot unitar , al

acestuia.

GRĂDINIŢA -,, FACULTATE A COPILĂRIEI ’’ CONTRIBUIE LA :

lărgirea experienţei cognitive ;

apariţia şi dezvoltarea unor deprinderi şi priceperi ;

diversificarea trăirilor afective;

dezvoltarea imaginaţiei ;

dezvoltarea competenţei şi performanţei lingvistice;

apariţia limbajului intern ;

constituirea formelor voluntare ale unor procese psihice ;

manifestarea unei atitudini cognitive ;

PE BAZA REALITĂŢII ÎNCONJURĂTOARE , COPILUL ÎŞI CREAZĂ UN UNIVERS IMAGINAR CARE ÎI SATISFACE NEVOIA DE ORDINE ,ARMONIE , FRUMUSEŢE ŞI COERENŢĂ .

ACŢIUNILE CU OBIECTELE ÎI OFERĂ COPILULUI INFORMAŢII MAI MULTE ŞI MAI EXACTE DESPRE LUMEA ÎNCONJURĂTOARE .

TREBUINŢELE DE MIŞCARE , DE AFECŢIUNE , DE INDEPENDENŢĂ STAU LA BAZA DEZVOLTĂRII MOTRICITĂŢII .

RELAŢIA DINTRE GÂNDIRE ŞI LIMBAJ FAVOREAZĂ DEZVOLTAREA GÂNDIRII ŞI FLUIDITATEA EXPRIMĂRII .

SUB INFLUENŢA MEDIULUI SOCIO;- CULTURAL ŞI ARTISTIC ACHIZIŢIILE PSIHICE COPILUL ESTE CAPABIL SĂ : OPEREZE CU OBIECTELE / LUCRURILE ; SĂ LE DESCOMPUNĂ ; SĂ LE ORGANIZEZE ÎN STRUCTURI ; SĂ CONTRUIASCĂ SAU CREEZEDIFERITE IMAGINI ALE UNOR OBIECTE , LUCRU SAU FENOMENE .

ACHIZIŢIILE DIN PLANUL MOTRICITĂŢII DETERMINĂ MODIFICĂRI ÎN PLANUL

CUNOAŞTERII ŞI ÎN CEL AL AUTONOMIEI .

ESTE PERIOADA FORMĂRII INIŢIALE A PERSONALITĂŢII .

ACTIVITĂŢILE PRACTICE :

Cultivă interesul şi dragostea copilului pentru munca fizică.

Educă o atitudine pozitivă de respect faţă de produsele obţinute.

Favorizează o intensă exersare senzorio- motrică .

Solicită toate procesele psihice în proiectarea , efectuarea şi

evaluarea lucrărilor proprii sau ale altor copii .

Angajează pe ,,micul meşter’’ la realizarea celor mai simple acte şi tehnici şi modalităţi , formându - şi reprezentări : de formă , de mărime , de culoare , de spaţiu şi la mişcări precise .

Contribuie la exersarea muşchilor mici ai palmelor, la formarea preciziei în mânuire şi a acuităţii vizuale şi la dezvoltarea creativităţii, a capacităţii de abstractizare , a sociabilităţii copilului .

Se dau o multitudine de soluţii de a crea un obiect / lucru care să-l satisfacă curiozitatea în toată puterea sa .

Oferă largi posibilităţi pentru fixarea, sistematizarea şi aplicarea în practică a cunoştinţelor însuşite .

Intergrează copilul , în mod treptat , în întregul spectrul de valori, pentru a asimila valorile civilizaţiei , ale tehnicii şi tehnologiilor .

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnici si Modalitati de Lucru in Activitatile Practice.ppt