Proiectele din domeniul Asigurări

Rolul reglementării și dereglementării pe piața asigurărilor în plan mondial și în țara noastră

Capitolul 1 - Evoluția istorică a reglementării și dereglementării asigurărilor În asigurări, procesul de reglementare a avut, o dezvoltare mai înceată ca în alte domenii de activitate. Reglementarea asigurărilor s-a conturat abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Din anumite motive, reasigurarea a fost... citește mai departe

18 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul financiar operativ curent exercitat în bănci

Introducere În acest proiect se va prezenta exercitarea controlului operativ curent în societățile bancare. În primul capitol este conturată noțiunea de control financiar operativ curent în bănci, organizarea și exercitarea acestuia, la grupele operative, serviciile de contabilitate și la serviciul casierie. În... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Portofoliu de practică în Asigurări - studiu INTEGRA Broker

1. Prezentarea societății de intermediere în asigurări În acest capitol este prezentată societatea brokerului și a companiei de brokeraj sub franciza căruia aceasta operează. 1.1 Scurt istoric Societatea se numește CRY VIP SRL, Cod Unic de Înregistrare 18532540 și a fost înființată în 2006. Codul CAEN este 6622... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ privind sistemul de consultanță agricolă din România și Spania

Introducere România România este o țară situată în S-E Europei Centrale și are graniță în: N - Ucraina; S - Bulgaria; NE și E - Republica Moldova; E - Ucraina; SE - Marea Neagră; NV - Ungaria; SV - Serbia. Suprafața este de 238.397 Km². Populația este de 19,41 milioane locuitori. Clima este temperată... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Asiguararea culturilor agricole

INTRODUCERE Agricultura este sectorul dominant de muncă din Moldova.În rezultatul reformelor de privatizare întreprinse în deceniul trecut, circa 85% din familiile din Moldova dețin în prezent terenuri agricole.Agricultura este ramura primordială de activitate a întregii populații. Pornind de la acestă premisă,... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurarea bunurilor persoanelor juridice și fizice

Introducere Asigurarea este un mijloc de protecție împotriva pierderilor financiare. Este o formă de gestionare a riscurilor, utilizată în principal pentru a se asigura împotriva riscului unei pierderi contingente sau incerte. O entitate care oferă asigurare este cunoscută ca asigurător, societate de asigurare,... citește mai departe

27 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Țipuri de riscuri și acoperirea acestora prin intermediul asigurărilor

Capitolul I RISC SI ASIGURARE 1.1.Notiuni generale Societatea contemporana este confruntata permanent cu o extraordinara diversitate de riscuri: riscuri naturale ,riscuri profesionale ,riscuri ce afecteaza sanatatea ,riscuri de deterioreaza mediul inconjurator, toate acestea avand un impact negativ asupra... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar

1. Definirea termenilor După Laurențiu Mihai asigurarea “este un mijloc de protecție împotriva pierderilor financiare. Este o formă de gestionare a riscurilor, utilizată în principal pentru a se asigura împotriva riscului unei pierderi”. Pe scurt, asigurarea protejează oamenii de riscurile ce se pot ivi în viață,... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Produse contemporane în asigurări non-viață

1. Despre asigurări Definiția care pune accent pe latura financiară a asigurărilor, în forma cea mai simplă, dar și cea mai frecvent întâlnită în practică, constă în protecția financiară pentru pierderi cauzate de o gamă largă si variată de riscuri. Asigurarea are la bază un consimțământ, numit contract, încheiat... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza facultativă medicală

INTRODUCERE Asigurările sunt considerate atât ca ramură creatoare de valoare adăugată, ramură creatoare de locuri de muncă, ramura participantă la oferta de capital de pe piața financiară, cât și factor de reducere a incertitudinii economice și mijloc de reluare a activității vremelnic întrerupte. Impactul... citește mai departe

37 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Inovație de proces pe piața asigurărilor în România

Capitoulu 1. Studiu comparativ ai indicatorilor inovării în țările europene 1. Marketing and organizational innovations Acest indicator reprezintă numărul de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care au introdus cel puțin o nouă inovație organizațională sau inovație de marketing. O inovație organizațională... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea activității unei societăți de asigurare. studiu de caz German Romanian Assurance SA

1. Prezentarea societății de asigurare German Romanian Assurance SA 1.1. Scurt istoric GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A. - GERROMA este o societate de asigurare româno-germana cu capital integral privat. Înființată în anul 1995 ca societate cu raspundere limitată, și-a început activitatea în semestrul I al anului... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modelul liberal de securitate socială în Statele Unite ale Americii

Capitolul 1: Prezentarea generică a conceptului 1.1. Definirea securității sociale Deși termenul de securitate socială a fost utilizat pentru prima dată în istorie în anul 1935, în Statele Unite ale Americii, acesta a fost confirmat ca realitate juridică prin Declarația Universală a Drepturilor Omului abia în 1948... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente conceptuale și evoluții ale asigurărilor de bunuri și persoane în context internațional

Introducere Asigurările au luat naștere odată cu conștientizarea pericolelor care ne pândesc la fiecare pas. Astfel, aceste instrumente vin în ajutorul persoanelor fizice și juridice atunci când anumite evenimente cu conotații negative au loc în viața lor. De la persoane individuale, grupuri sau chiar firme sau... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Implicații ale directivelor europene în domeniul asigurărilor non-viață

1. Introducere Activitatea de asigurare este acea prestație, care desemnează, în principal oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare și reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres și de recuperare, precum și investirea sau fructificarea fondurilor... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Frauda în asigurări și implicațiile economico-sociale ale acesteia

Introducere Asigurarea a fost și va rămâne în continuare una dintre cele mai actuale teme de cercetare, întrucât omul continuă să fie înconjurat de evenimente și situații care îi provoacă neliniste și neîncredere. Astfel, nemaiținând cont de evenimente, calamități, și de dezvoltarea științei și tehnicii care face... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente tehnice ale asigurărilor cuprinse în contractele de asigurări

Capitolul 1. Asigurarea Capitolul 1.1. Conceptualizare Viața omului presupune atât momente constructiviste, cât și momente de risc care impun involuție sau distrugere. Astfel, omul are nevoie de protecție, fie una personală, fie din extern, adică necesitând coordonarea, cooperarea și asigurarea protecției prin... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contract de asigurare

Argument Orice persoană este predispusă unor pericole care îi pot schimba cursul vieții. Acest lucru trebuie să ne determine să prevenim aceste riscuri și amenintări din viața noastră cu ajutorul asigurărilor. Orice persoană are nevoie de siguranță, protecție, independență, dar foarte important, are nevoie de o... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici de promovare

I. ARGUMENT Am ales ,, Tehnici moderne de promovare” ca tema pentru aceasta lucrare pentru ca este un subiect de actualitate. Suntem în situația în care, în ultimul deceniu, marketingul a devenit obiect de studiu în toate facultățile economice, dar și în cele tehnice și chiar artistice. Mare parte din teoria... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurări de viață în contracte de creditare - comparație BCR - BRD

Introducere O asigurare de viață atașată unui credit are rolul de a oferi protecție debitorului și familiei acestuia, cât și băncii căreia îi oferă garanții suplimentare în eventualitatea producerii unui eveniment neprevăzut. În cazul asigurărilor de viață care sunt atașate creditelor, spre deosebire ce... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Implicații ale contractării asigurărilor de bunuri facultative pentru persoanele fizice și juridice

Generalități Trăim într-o lume volatilă și incertă, totul în jurul nostru se schimbă rapid, iar noi nu mai suntem capabili să anticipăm schimbarea. Însă putem să ne asigurăm ziua de mâine. CUM? Simplu. Apelăm la o asigurare. Însă aici apare o întrebare puțin mai interesantă. De care? Dat fiind un domeniul vast,care... citește mai departe

19 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente tehnice ale asigurărilor cuprinse în contractele de asigurări

I. Abordări teoretice ale elementelor tehnice în asigurări 1. Conceptul de asigurare. Asigurarea reprezintă o activitate economico-socială, care le permite atât persoanelor fizice, cât și juridice, cu o aversiune față de risc, să poată transfera riscurile la care sunt supuse către societăți specializate în domeniul... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul autorității de supraveghere financiară în reglementarea pieței asigurărilor din România

I. INTRODUCERE În condițiile unei societăți atât de dinamice cum este cea modernă, orice activitate umană, prevăzută a se desfășura într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, este incertă; această incertitudine ne determină să fim preventivi și să ne asigurăm. Apariția asigurărilor a determinat dezvoltarea... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reasigurarea

INTRODUCERE Un aspect esențial în viața și evoluția omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor, teama combinată cu precauție și înțelepciunea cu siguranța unui lucru împlinit. Un mijloc eficient de protejare a bunurilor și a persoanelor, care dovedește un grad mare de înțelegere a... citește mai departe

35 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Implicații ale contractării asigurărilor de răspundere (obligatorii și facultative) asupra persoanelor fizice și juridice

Introducere Scopul acestei lucrări este analiza implicatiilor contractării asigurărilor de răspundere(obligatorii si facultative) asupra persoanelor fizice si juridice. Subiectul menționat va cuprinde in următoarele pagini, informații referitoare la tipurile de asigurări și elementele structurale specifice... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview