Activitatea Companiei de Asigurari Donaris Group

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Activitatea Companiei de Asigurari Donaris Group.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Introducere. .
1 . SCURT ISTORIC. .
2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A COMPANIEI.
3. STRATEGIA DONARIS Group.
3.1 Misiunea DONARIS GROUP.
3.2 Obiectivele Strategice de Dezvoltare ale companiei.
4. PRODUSE ȘI SERVICII.
4.1 Produse de asigurări .
4.2 Produse de reasigurări.
5. PRIME BRUTE SUBSCRISE ȘI DESPĂGUBIRI.
Concluzii și sugestii.
Surse bibliografice.

Extras din document

Introducere

Trăim într-o lume nesigură, în care diferite evenimente întâmplătoare pot afecta iremediabil activitatea unui individ sau a unei companii. Lumea a fost nesigură de la începuturile sale, nu este numai o caracteristică a zilei de azi, iar oamenii s-au arătat preocupaţi de prevenirea pagubelor sau măcar de micşorarea acestora încă din cele mai vechi timpuri.

Nici cu dezvoltarea excepţională a tehnologiei, omenirea nu poate să ţină sub control fenomenele naturale. Cutremurule, furtunule, erupţiile vulcanice pot fi într-o oarecare măsură anticipate sau monitorizate, dar nicidecum controlate. Accidente se întâmplă la tot pasul, iar jafurile, furturile şi tâlhăria ţin de natura umană. Riscurile vor exista întotdeauna, riscuri privind sănătatea oamenilor, riscul privind bunurile lor, riscuri ce decurg din activitatea lor profesională, riscuri privind mărfurile şi activele companiilor. Societatea şi-a dezvoltat în ultimii zece ani simţul proprietăţii, iar marile companii de asigurări au intrat masiv pe piaţă, simţind potenţialul unei cereri în formare.

În particular, compania de asigurări-reasigurări DONARIS Group are drept scop să permită asigurătorilor să-şi conducă operaţiunile comerciale parţial degajaţi de consecinţele unei eventuale pierderi, respectiv avarieri ale mijloacelor de transport sau ale bunurilor transportate. Pe de altă parte, societatea de asigurare participă activ pe piaţa financiară, joacă un important rol în concentrarea ofertei de capital.

Scopul şi obiectivele studiului efectuat constau în studierea mai aprofundată a activității companiei de asigurare-reasigurare Donaris Group, sintetizarea experienţei în domeniile acumulate de aceasta în Republica Moldova, abordarea principiilor teoretice şi metodologice ale companiei DONARIS Group.

Sarcinile ce reies din scopul propus sunt multiple: examinarea şi studierea generală a literaturii în domeniul pieţei de asigurări şi al rolului asigurărilor ca şi categorie economică; mai apoi culegerea informației despre compania DONARIS Group, precum și diagnosticul și tendințele activității acestei companii.

Scopul cercetării a determinat structura acestei lucrări, care constă din introducere, 5 capitole, concluzii, bibliografie selectivă.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării îl constituie lucrările ştiinţifice ale economiilor din ţară în domeniul asigurărilor. Metodele principale de cercetare sunt: comparaţia, deducţia, , metodele analitice, grupările statistice, abordarea sistemică.

Baza informaţională este formată din: actele normative şi datele economice furnizate de Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asigurările care funcţionează pe lîngă Ministerul de Finanţe al Republica Moldova; dările de seamă ale companiiei de asigurare DONARIS Group, precum şi datele Comisiei Naționale a Pieței Financiare a Republicii Moldova.

1. SCURT ISTORIC

Fundamentul actualei societăţi de asigurări-reasigurări DONARIS GROUP a fost pus în anul 1998. Pornind de la zero, compania s-a poziţionat repede în fruntea ierarhiei societăţilor de asigurări. Creşterea stabilă şi dinamică a volumului de afaceri contractate a favorizat dezvoltarea DONARIS GROUP, aceasta poziţionându-se, după numai trei ani de existenţă, în topul primilor cinci celor mai importanţi asigurători locali. Dezvoltarea infrastructurii companiei - crearea şi diversificarea propriei oferte de produse, atragerea specialiştilor profesionişti locali din domeniul asigurărilor, crearea şi extinderea reţelei teritoriale – a fost realizată exclusiv prin autofinanţare. În ciuda costurilor ridicate pe care lansarea şi dezvoltarea unei societăţi de asigurări le impune, DONARIS GROUP a generat într-un timp record rezultate pozitive pentru acţionarii săi. De la bun început, DONARIS GROUP a mizat atât pe dezvoltarea relaţiilor cu clienţi ce desfăşurau activităţi în domeniile industrial si comercial, cât şi pe promovarea vânzărilor cu amănuntul, reuşind să creeze adevărate parteneriate pe termen lung cu asiguraţii, spre beneficiul ambelor părţi implicate.

Actualmente, DONARIS GROUP dispune de una dintre cele mai extinse reţele de oficii, reprezentanţe şi sectoare de pe piaţa asigurărilor din R. Moldova. Numărul de unităţi teritoriale prin intermediul cărora DONARIS GROUP îşi desfăşoară activitatea în tară numără 44 de sedii, prezența companiei fiind consemnată în 35 de localităţi din ţară.

DONARIS GROUP astăzi s-a poziţionat ferm în topul primelor 5 companii de asigurări locale având pentru anul 2008 încasări totale de MDL49.542.956,0. Garant pentru succesul şi stabilitatea DONARIS GROUP este echilibrul păstrat, în permanenţă, între ritmul de creştere, siguranţa financiară si profitabilitate. Pe întreaga perioada a ultimilor zece ani, DONARIS GROUP a avut o creşterea medie a afacerilor în pas cu ritmul de creştere a pieţei. În acelaşi interval de timp, compania a dovedit, de asemenea, capacitatea de a derula în mod constant o activitate profitabilă. Diversificarea progresiva a gamei de produse în concordanţă cu nevoile clienţilor şi adaptarea lor la tendinţele cererii au reprezentat elemente de strategie ce au avut, de asemenea, o contribuţie importantă la accelerarea dezvoltării afacerilor DONARIS Group. Astăzi portofoliul companiei are o structura echilibrată, incluzând practic toate tipurile de produse din gama asigurărilor, capabile să acopere întreg spectrul de solicitări venite din partea clienţilor locali. Compania se bazează pe experienţă, profesionalism și devotament către o deservire impecabilă şi scara naţională la care activăm în tendinţa de a soluţiona nevoile grupului vast de clienţi, ce se compune din persoane individuale, familii, afaceri mici şi medii, companii mari, instituţii de stat, non-guvernamentale şi misiuni diplomatice internaţionale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Activitatea Companiei de Asigurari Donaris Group.docx

Alte informatii

MINISTERUL EDUCAŢIEI şi TINERETULUI al REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA Facultatea Științe Economice Catedra Finanțe și Bănci