Analiza Companiei de Asigurari Asstera Group

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Companiei de Asigurari Asstera Group.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tugulschi Anatol

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

INTRODUCERE
APARITIA ASIGURARILOR
I. ANALIZA PIEŢEI ASIGURĂRILOR A REPUBLICII MOLDOVA IN DINAMICĂ PE PERIOADA ANILOR 2007-2011
II. SCURT ISTORIC AL COMPANIEI DE ASIGURĂRI,
CONCEPTE TEORETICE PRIVIND TIPURILE DE ASIGURĂRI PRACTICATE DE ”Asterra Group”, POZIŢIA SI PONDEREA PE PIAŢA ASIGURĂRILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
CONCLUZII SI RECOMANDARI
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei.Asigurările reprezintă un sector peren al economiei naţionale al cărei influenţă se simte atît in protecţia in faţa riscurilor cît şi ca furnizor de fonduri pentru pieţele financiare.

Asigurarea este definită ca fiind operaţia financiară ce decurge dintr-un contract de asigurare sau dintr-o obligaţie prevăzută de lege, prin care asigurătorul se obligă ca în schimbul unei sume primite periodic să despăgubească pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar putea suferi în urma unor întâmplări independente de voinţa lui.Un alt concept, asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi împotriva diverselor riscuri şi este realizată de către societăţi specializate, în calitate de asigurători.Totodată asigurarea reprezintă o operaţiune economico-financiară prin care partea denumită asigurător despăgubeşte, în cazul producerii unui eveniment nefast, partea denumită asigurat, printr-o sumă de bani ( îndemnizaţia de asigurare sau suma asigurată). Asigurarea are la bază principiul mutualităţii, potrivit căruia fiecare asigurat contribuie cu o sumă (primă de asigurare) relativ modestă la crearea fondului de asigurare din care sunt acoperite daunele suferite.

Funcţiile asigurărilor:

1.Funcţia de repartiţie se manifestă în primul rând prin procesul de formare a fondului de asigurare pe seama primei suportate de persoanele fizice şi juridice cuprinse în asigurare.

2. Funcţia de control urmăreşte modul în care se încasează primele de asigurare şi alte venituri ale organizaţiei de asigurare, cum se efectuează plăţile cu titlu de indemnizaţie de asigurare, cheltuielile de prevenire a riscurilor, etc.Asigurarea se manifestă ca ramură prestatoare de servicii în momentul în care o societate comercială de asigurare, în schimbul primelor încasate de la persoanele fizice sau juridice, oferă acestora un serviciu şi anume obligaţia de a prelua asupra sa efectele negative ale producerii unui anumit eveniment sau complex de evenimente.

Elementele asigurărilor:

1. Asigurătorul este persoana juridică, societate de asigurări, care în schimbul primei de asigurare de la asigurat îsi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor sau serviciilor asigurate;

2. Asiguratul este persoana fizică sau juridică ce se asigură împotriva unor evenimente ce pot apărea în viaţa sa, care îşi asigură bunurile împotriva unor calamităţi naturale sau care se asgiruă pentru prejudiciul pe care îl poate produce unor terţe persoane;

3. Beneficiarul asigurării este persoana care are dreptul să încaseze despăgubirea sau suma asigurată, fără ca aceasta să fie parte la contractul de asigurare;

4. Contractantul asigurării este element specific asigurărilor facultative şi reprezintă persoana fizică sau juridică care poate încheia o asigurare, fără însă ca aceasta să obţină calitatea de asigurat;

5. Contractul de asigurare este actul juridic prin care se reglementează raporturile juridice dintre părţile contractante. Este format dintr-un ansamblu de documente cuprinzând:

-cererea de asigurare;

-poliţa de asigurare;

-condiţiile contractuale pentru asigurarea de bază şi pentru clauzele suplimentare ataşate.

6. Riscul asigurat este evenimentul care odată produs, datorită efectelor sale, obligă pe asigurător să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării, despăgubirea sau suma asigurată;

7. Evaluarea în vederea asigurării este element specific asigurărilor de bunuri;

8. Suma asigurată este parte din valoarea de asigurare pentru care asigurătorul îşi asumă răspunderea în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat asigurarea;

9. Norma de asigurare reprezintă suma asigurată, stabilită prin lege, pe unitatea de obiect asigurat, ea fiind întâlnită numai în cazul asigurărilor de bunuri obligatorii;

10. Prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită pe care asiguratul o plăteşte asigurătorului, pentru ca acesa să-şi poată constitui fondul de asigurare necesar achitării despagubirilor;

11. Durata asigurării reprezintă perioada de timp în care rămân valabile raporturile de asigurare între asigurător şi asigurat aşa cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare;

12. Paguba (sau dauna) reprezintă pierderea valorică la un bun asigurat ca urmare a producerii fenomenului împotriva căruia s-a încheiat asigurarea;Autoasigurarea – este o metodă de creare autonomă, descentralizată şi independentă a unor fonduri de rezervă de către persoanele fizice şi juridice.Asigurarea propriu zisă- este diferită de autoasigurare, deoarece presupune existenţa comunităţii de risc şi mutualitatea în compensarea, daunelor, a prejudiciilor şi răspunderii faţă de terţele persoane care au suferit prejudicii.Coasigurarea- care acoperă situaţiile în care, dat fiind valoarea bunurilor asigurabile precum şi numărul lor, riscurile vizate fiind greu de sumat de către o singură societate de asigurări, asigurătorul încheie contractul de asigurare cu mai multe sicietăţi, care participă la acoperire fiecare în cotă-parte, pentru aceiaşi perioadă.

Scopul cercetării.Analiza problemelor şi proceselor ce influenţează dezvoltarea pieţei.

Sarcinile studiului.De a reda imaginea reala a companiei de asigurări Asterra Group pe piaţa asigurarilor din Republica Moldova.

Obiectul investigat.Economie,finanţe,asigurări şi reasigurări.

Subiectul cercetării.Compania de asigurări Asterra Group.

Metodologia cercetării. Studiu monografic,analiza economico-financiara,calcule automatizate.

Baza informaţională.Date statistice,asigurare.md,cnpf.md,asterra.md.

CITAT

"New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor...

fara asigurari, n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta sa lucreze la o asemenea inaltime, riscand sa faca un plonjon mortal si sa-si lase familia in mizerie; fara asigurari, nici un capitalist nu ar investi milioane pentru a construi astfel de cladiri, pe care un singur muc de tigara le-ar putea transforma in scrum; fara asigurari, nimeni nu ar circula cu automobilul pe strazi.

Chiar cu un Ford, un bun sofer este constient de faptul ca in fiecare clipa risca sa dea peste un pieton."

Henry FORD

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Companiei de Asigurari Asstera Group.docx

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA CATEDRA “FINANŢE ŞI ASIGURĂRI”