Analiza facultativă medicală

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 10404
Mărime: 211.63KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Colța Angela
Materie: Asigurări și Reasigurări
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

Introducere ...3 Capitolul 1

1.1 Scurt istoric despre apariția și necesitatea asigurărilor facultative medicale .4

1.2 Destinația asigurării facultative de asigurări medicale 5

1.3 Delimitările asigurărilor obligatorii de asistență medicală de cea facultativă 6

1.4 Elementele asigurării facultative de asistență medicală ...7

1.5 Asigurarea cheltuielilor de tratament medical în perioada aflării temporare peste hotare ..11

Capitolul 2

2.1 Analiza în dinamică a ponderii primelor de asigurare subscrise 14

2.2 Analiza în dinamică a ponderii despăgubirilor de asigurare achitate 19

Capitolul 3

3.1 Asigurarea Medicală Facultativă în Marea Britanie ...24

3.2 Asigurarea Medicală Facultativă în Federația Rusă pentru cetățenii străini .28

3.3 Problemele cu care se confruntă societățile de asigurări din Republica Moldova .29

3.4 Asigurarile - al patrulea cel mai afectat sector, la nivel global, in contextul pandemiei de COVID-19 ...30

3.5 Asigurarea în caz de COVID-19 în Republica Moldova 33

Concluzie ...34

Bbibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Asigurările sunt considerate atât ca ramură creatoare de valoare adăugată, ramură creatoare de locuri de muncă, ramura participantă la oferta de capital de pe piața financiară, cât și factor de reducere a incertitudinii economice și mijloc de reluare a activității vremelnic întrerupte.

Impactul asigurărilor asupra economiei naționale este determinat nu numai de faptul că acestea pun la dispoziția autorităților publice, a societăților comerciale de producție și a băncilor un volum mare de resurse financiare, ci și că ele participă la un proces de intermediere financiară nemonetară cu efecte pozitive asupra stabilității monedei naționale. Resursele bănești atrase în circuitul economic prin intermediul societăților de asigurare sunt reciclate de acestea și orientate fie pentru sporirea capitalului productiv al societăților comerciale direct sau prin mijlocirea băncilor, fie pentru acoperirea deficitului bugetar, la nivelul administrației centrale de stat sau al celei locale. În ambele cazuri, fluxurile de resurse financiare care pornesc de la societățile de asigurare către diverși beneficiari nu sporesc masa monetară în circulație ci numai o redistribuire: în primul caz, căpătând o destinație productivă, resursele provenind de la societățile de asigurare contribuie la consolidarea echilibrului monetar iar în cel de-al doilea caz evită apelul la emisiunea monetară pentru finanțarea deficitului bugetar.

Medicina este un lux costisitor în întreaga lume. În practica mondială sunt răspândite trei tipuri de instituții a ocrotirii sănătății: de asigurări; private; de stat.

În diferite țări - în diferite proporții și în diferite forme. În toate țările, statul ia asupra sa principala grijă în ceea ce privește ocrotirea sănătății: cel mai scump tratament, maladiile grave (bolile oncologice, neurochirurgia, cardiochirurgia) etc. Fiecare cetățean, indiferent de starea sa financiară, poate conta pe asistența medicală. De altfel statul garantează păturilor vulnerabile un spectru mai larg de servicii decât celor asigurate financiar.

Asigurarea facultativă medicală reprezintă o completare și cuprinde toate tipurile de servicii medicale, care nu sunt cuprinse în sistemul asigurărilor medicale obligatorii.

Scopul acestui studiu este de a-mi aprofunda abilitățile mele ce ține de asigurarea facultativă medicală plus la asta de a face o descriere detailată a tuturor elementelor acestui tip de asigurări.

Obiectivele lucrării :

- Analiza amplă a asigurărilor facultative medicale

- Modul de contractare a asigurărilor facultative medicale

- Analiza principalilor indicatori ai asigurărilor facultative medicale

- Problemele cu care se confruntă acest tip de asigurări în Republica Moldova

- Analiza asigurărilor facultative medicale cu referire la alte țări

Capitolul 1

1.1 Scurt istoric despre apariția și necesitatea asigurărilor facultative medicale

Primele încercări ale asigurărilor de sănătate au apărut prin secolul XVIII.

În Suedia în 1885 a fost emisă “Legea cu privire la asigurările naționale” care însă nu a fost aprobată.

În Austria, din 1888 a fost introdusă “Legea cu privire la asigurările medicale obligatorii în caz de boală” conform căreia erau supuși asigurării toți muncitorii și angajații, care au constituit casele de asistență medicală.

Marea Britanie în sensul reformării sociale a asigurărilor naționale, la 15 iunie 1911 a aprobat “Actul despre asigurarea națională”, în care era stabilită pentru o grupă de persoane asigurarea fără prime (muncitorii cu cea mai joasă categorie de venituri). În așa fel statul a început să acopere unele cheltuieli bugetare, legate de asigurarea în caz de boală sau invaliditate.

La mijlocul sec. XVIII în Franța existau 5000 societăți de ajutor mutual reciproc în caz de boală, șomaj sau pensionare. În vederea stabilizării reformelor după Marea Revoluție, în anul 1913 de către conducerea franceză a fost aprobată “Legea asigurării muncitorilor în caz de accidente sau maladii profesionale”.

Reformele legate de asigurările medicale s-au conturat și în alte state europene (Belgia, Elveția, Portugalia), odată cu aprobarea actelor ce reglementau relațiile de asigurare prin reformarea subiecților inițiali a asigurărilor medicale obligatorii: societățile de ajutor reciproc, corporațiile, comunitățile, asociațiile care s-au edificat în societăți de asigurări, case de asigurări și mai târziu în case medicale.

În jumătatea a doua a sec. XX a început intervenția statului în activitatea de asigurare, centralizarea și monopolizarea asigurărilor (Italia, Uruguwai), precum și reglementarea de către stat a activității de asigurare.

La începutul sec. XX în țările economic dezvoltate (Anglia, Germania, Italia, Elveția) s-a introdus asigurarea de către stat a lucrătorilor, iar în anii 20 ai sec. XX s-a introdus asigurarea obligatorie a șomerilor.

În Republica Moldova prima societate de asigurare a fost constituită în anul 1923. Aceasta a fost prima societate de asigurare pe acțiuni, cu denumirea “VULTURUL”, care a constituit veriga de bază e dezvoltării asigurărilor în țara noastră.

În vederea diversificării serviciilor de asigurare, pe piața națională în 1997 au fost introduse în pachetul de servicii al companiilor de asigurări, asigurarea facultativă de sănătate. Iar la 27 februarie 1998, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea nr.1585-XIII “Cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală”, publicată în Monitorul Oficial nr.38-39 din același an. Legea aprobată a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004, având drept scop promovarea politicii sociale a statului și reformarea sistemului ocrotirii sănătății.

Apariția legii de inspirație germană (model Bismark) a fost determinată de nevoia stringentă a noii conduceri a Ministerului Sănătății și Guvernului Republicii Moldova de a promova într-un mod accelerat reforma serviciilor de sănătate. Legea adoptată în anul 1998 a fost implementată doar la 1 ianuarie 2004, acest răgaz servind drept imbold pentru promovarea și extinderea asigurărilor facultative în domeniul asistenței medicale în Republica Moldova.

Fondatorul legal al asigurărilor din Republica Moldova a fost societatea QBE - ASITO împreună cu alte reprezentante ale businessului de asigurare care au fondat Asociația Națională a Asigurărilor.

Bibliografie

Acte normative

- Legea Republicii Moldova cu privire la asigurări, nr. 407-XVI din 21.12.2006 // MO, nr.47-49/213 din 06.04.2007.

- Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28.03.1995. // MO, nr.34/373 din 22.06.1995.

- Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, nr. 1585- XIII din 27.02.1998 // MO, nr.38-39/280 din 30.04.1998.

Lucrări științifice

- FOTESCU, S.; BOTNARI, N. Constituirea și funcționarea pieței asigurărilor din Republica Moldova. Economica. 2000, nr.l, p.85-88.

- IDRICEAN, Veronica. Aspecte economice și manageriale ale Asigurărilor Facultative de sănătate în Republica Moldova : tz. dr. în medicină. Chișinău, 2006

- FOTESCU, S.; COBZARI, L. Unele abordări privind esența asigurării obligatorii de asistență medicală. Drept, Economie și Informatică. 2007, nr.2 (12),

Surse statistice și de date

- Indicatorii de bază ai companiilor de asigurare din Republica Moldova anual 2016

- Indicatorii de bază ai companiilor de asigurare din Republica Moldova anual 2017

- Indicatorii de bază ai companiilor de asigurare din Republica Moldova anual 2018

- Indicatorii de bază ai companiilor de asigurare din Republica Moldova anual 2019

Web

- htpp://www.cnpf.md

- htpp://www.garanție.md

- htpp://www.grawe.md

- https://www.1asig.ro/Asigurarile-al-patrulea-cel-mai-afectat-sector-la-nivel-global-in-contextul-pandemiei-de-COVID-19-articol-3,100-64465.htm

- https://newsmaker.md/ro/in-moldova-a-aparut-prima-asigurare-de-la-coronavirus/

- http://pereselenie.moscow/ro/cet-enii-republicii-moldova/asigurarea-medical-facultativ-n-federa-ia-rus-pentru-cet-enii-str-ini.html

Preview document

Analiza facultativă medicală - Pagina 1
Analiza facultativă medicală - Pagina 2
Analiza facultativă medicală - Pagina 3
Analiza facultativă medicală - Pagina 4
Analiza facultativă medicală - Pagina 5
Analiza facultativă medicală - Pagina 6
Analiza facultativă medicală - Pagina 7
Analiza facultativă medicală - Pagina 8
Analiza facultativă medicală - Pagina 9
Analiza facultativă medicală - Pagina 10
Analiza facultativă medicală - Pagina 11
Analiza facultativă medicală - Pagina 12
Analiza facultativă medicală - Pagina 13
Analiza facultativă medicală - Pagina 14
Analiza facultativă medicală - Pagina 15
Analiza facultativă medicală - Pagina 16
Analiza facultativă medicală - Pagina 17
Analiza facultativă medicală - Pagina 18
Analiza facultativă medicală - Pagina 19
Analiza facultativă medicală - Pagina 20
Analiza facultativă medicală - Pagina 21
Analiza facultativă medicală - Pagina 22
Analiza facultativă medicală - Pagina 23
Analiza facultativă medicală - Pagina 24
Analiza facultativă medicală - Pagina 25
Analiza facultativă medicală - Pagina 26
Analiza facultativă medicală - Pagina 27
Analiza facultativă medicală - Pagina 28
Analiza facultativă medicală - Pagina 29
Analiza facultativă medicală - Pagina 30
Analiza facultativă medicală - Pagina 31
Analiza facultativă medicală - Pagina 32
Analiza facultativă medicală - Pagina 33
Analiza facultativă medicală - Pagina 34
Analiza facultativă medicală - Pagina 35
Analiza facultativă medicală - Pagina 36
Analiza facultativă medicală - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Analiza facultativa medicala.docx

Alții au mai descărcat și

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurarea Facultativa a Autovehiculelor. Asigurarea Auto - CASCO

Riscurile pentru care asigurătorii oferă protecţie riscuri specifice diferitelor accidente, ciocniri, loviri, zgârieri, căderi, derapări sau...

Probleme Rezolvate - Asigurarea Cladirilor

1. Se dă o clădire agro-zootehnică nouă cu un efectiv de 20 animale, cu o suprafaţă de 4m pe cap de animal. Această clădire este realizată din...

Abordarea economico-financiară a Conceptului de Asigurare

Tema: Abordarea economico-financiară a conceptului de asigurare 1. Conţinutul economic al asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă...

Ai nevoie de altceva?