Analiza Pietei Asigurarilor Romania

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Pietei Asigurarilor Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

I. Prime brute subcrise de societățile de asigurare

Din analiza datelor raportate de cei 37 de asigurători pentru primele patru luni ale anului 2014 (ianuarie-aprilie) rezultă că aceștia au cumulat un volum de prime brute subscrise (PBS), pentru cele două categorii de asigurare, de 2.699.356.874 lei, înregistrând o scădere cu 2,38% faţă de perioada similară a anului 2013

(2.765.076.556 lei) *.

Ponderea PBS ( AG și AV), per total piață, în perioada ianuarie - aprilie 2014

Total AV

19%

Total AG

81%

PRIME BRUTE SUBSCRISE Ritm de creștere

Categorie Clasa** Ian.- april. 2012 Ian.- april. 2013 Ian.-april. 2014 Ian.-april. 2014/

Ian.-april. 2013 ( %)

I 22.556.220 60.920.945 15.228.317 - 75

II 18.848.217 22.044.172 13.139.846 - 40,39

III 616.891.647 564.938.143 552.519.871 - 2,19

AG IV 767.183 780.398 482.597 - 38,16

V 2.421.351 3.838.564 1.955.983 - 49

VI 6.452.402 11.194.579 11.190.598 - 0,03

VII 14.992.509 13.017.161 12.509.795 - 3,9

VIII 348.962.852 341.733.067 324.319.875 -5,09

IX 34.493.879 32.371.186 36.749.576 13,52

X 795.675.390 891.964.637 972.247.314 9,00

XI 4.090.217 3.081.444 7.409.620 140,45

XII 5.588.594 6.324.530 5.185.773 -18,00

XIII 245.144.040 146.641.900 145.163.045 -1,01

XIV 34.550.322 11.383.144 9.150.773 -19,6

XV 64.063.943 66.856.071 43.528.193 -34,89

XVI 5.790.027 6.434.507 8.443.174 31,22

XVII 5.254 6.997 5.618 -19,7

XVIII 17.056.102 17.984.354 21.022.616 16,89

Total 2.238.350.148 2.201.515.798 2.180.252.584 -0,96

AI 346.658.120 363.302.355 339.381.182 -6,58

AII 508.468 458.563 401.548 -12,43

AIII 213.082.200 173.893.749 150.002.240 -13,74

AV AIV 938.855 1.293.967 1.621.124 25,28

B1 10.260.537 10.728.462 8.646.556 -19,40

B2 15.099.248 13.883.661 19.051.640 37,22

Total 586.547.428 563.560.757 519.104.290 -7,88

TOTAL 2.824.897.576 2.765.076.556 2.699.356.874 -2,38

* Precizăm că raportările aferente lunii martie ale societății Astra SA, respectiv pentru trimestrul I 2014, nu includ toate rezultatele inventarierii anuale (2013) prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991 și Ordinul CSA nr.3129/2005 cu modificările și completările ulterioare și nici rezultatele procedurilor efectuate de administratorul special KPMG Advisory SRL în aplicarea măsurilor dispuse de ASF prin Decizia 42/18.02.2014. Societatea Astra SA va depune raportări rectificative în urma înregistrării rezultatelor inventarierii, ale analizei diagnostic a administratorului special și a auditului statutar în curs de desfășurare.

** Denumirile claselor de asigurare pentru cele două categorii de asigurări, conform Legii nr. 32/ 2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

Clase de asigurări generale ( AG):

I. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale); II. Asigurări de sănătate;

III. Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât feroviare); IV. Asigurări de mijloace de transport feroviar;

V. Asigurări de mijloace de transport aerian;

VI. Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru şi fluvial; VII. Asigurări de bunuri în tranzit;

VIII. Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale; IX. Alte asigurări de bunuri;

X. Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule, care acoperă daune care rezultă din folosirea vehiculelor terestre (inclusiv răspunderea transportatorului);

XI. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport aerian;

XII. Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de transport maritim, lacustru şi fluvial;

XIII. Asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă: daune din prejudicii produse terţilor, altele decât cele menţionate la pct. X, XI şi

XII;

XIV. Asigurări de credite care acoperă următoarele riscuri;

XV. Asigurări de garanţii;

XVI. Asigurări de pierderi financiare; XVII. Asigurări de protecţie juridică;

XVIII. Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu ori de la locul de reşedinţă permanentă.

Clase de asigurări de viaţă (AV):

A I. Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, cu excepţia celor prevăzute la A II şi A III; A II. Asigurări de căsătorie, asigurări de naştere;

A III. Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii; A IV. Asigurări permanente de sănătate.

Clasele B1 și B2 sunt clasele I și II de la asigurări generale dar pe care le pot practica și societățile de asigurări de viață. Prin urmare acestea sunt contorizate la categoria primelor brute subscrise pentru asigurări de viață.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Pietei Asigurarilor Romania.docx