Anliza Bugetului Asigurarilor Sociale de Sanatate in Perioada 2005-2008

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Anliza Bugetului Asigurarilor Sociale de Sanatate in Perioada 2005-2008.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind asigurarile sociale de sanatate 3
1.1 Asiguratii 3
1.2 Drepturile şi obligatiile asiguratilor 5
1.3 Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate 6
1.4 Contributii la asigurarile sociale de sanatate 7
1.4.1. Contributia angajatorului 7
1.4.2. Contributia angajatului 9
Capitolul 2. Analiza bugetului asigurarilor sociale de sanatate în perioada 2005-2008 9
2.1 Veniturile şi chetuielile bugetului asigurarilor sociale de sanatate 9
2.2 Indicatori macroeconomici 13
2.2.1 Venitul mediu pe cap de locuitor si cheltuiala medie realizata
pe cap de locuitor 13
2.2.2. Procentul cheltuielilor totale ale bugetului asigurarilor sociale de sanatate
in PIB si al veniturilor totale 14
2.2.3. Valoarea veniturilor si cheltuielilor in termeni reali 14
2.2.4. Elasticitatile veniturilor si cheltuielilor in raport cu PIB 15
2.2.5. Ponderile veniturilor si cheltuielilor in totalul veniturilor si cheltuielilor
bugetului de stat 15
Capitolul 3. Concluzii 17
Bibliografie 18

Extras din document

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind asigurarile sociale de sanatate

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati.

Obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate sunt:

a) protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident;

b) asigurarea protectiei asiguratilor in mod universal, echitabil si nediscriminatoriu in conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Asigurarile sociale de sanatate sunt obligatorii si functioneaza ca un sistem unitar, iar obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate se realizeaza pe baza urmatoarelor principii:

a) alegerea libera de catre asigurati a casei de asigurari;

b) solidaritate si subsidiaritate in constituirea si utilizarea fondurilor;

c) alegerea libera de catre asigurati a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;

d) descentralizarea si autonomia in conducere si administrare;

e) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

f) participarea persoanelor asigurate, a statului si a angajatorilor la managementul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

g) acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu, oricarui asigurat;

h) transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate;

i) libera concurenta intre furnizorii care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate.

1.1. Asiguratii

Sunt asigurati, potrivit legislatiei in vigoare, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fondul de asigurari sociale de sanatate. Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza o data cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse:

- satisfac serviciul militar in termen;

- se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;

- se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;

- executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;

- persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;

- persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;

- persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

- pensionarii, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit;

- persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105 (Internarea intr-un institut medical-educativ), art. 113 (Obligarea la tratamentmedical) si art. 114 (Internarea medicala) din Codul penal; persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri.

Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare fara plata contributiei:

- toti copiii pana la varsta de 18 ani;

- tinerii de la varsta de 18 pana la 26 de ani daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;

- tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, inclusiv cei care parasesc sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

- sotul, sotia si parintii fara venituri proprii si care se afla in intretinerea unei persoane asigurate;

- persoanele care beneficiaza de anumite drepturi, acordate de legislatia in vigoare, ca fiind din categoria persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 precum si deportate in strainatate sau constituite in prizonieri daca nu realizeaza alte venituri decat drepturile banesti acordate pentru calitatea lor sau cele provenite din pensii;

- persoanele care au luptat pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 precum si urmasii acestora daca se incadreaza in prevederile legale;

Fisiere in arhiva (1):

  • Anliza Bugetului Asigurarilor Sociale de Sanatate in Perioada 2005-2008.doc