Asigurararea Marfurilor in Transporturile Cargo

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurararea Marfurilor in Transporturile Cargo.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Cap.1.Asigurarea mărfurilor în transporturile maritime (caracterizare generală) 3
1.1. Asigurarea maritimă. 3
1.2 Condiții generale de asigurare privind asigurarea mărfurilor în transporturile maritime (cargo) în cadrul Societățiii de Asigurare și Reasigurare ASTRA S.A. 4
Cap.2. Practici interne și internaționale privind asigurarea mărfurilor în transportul maritim 7
2.1. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului "CARGO" internațional 7
2.2. Riscuri acoperite de asigurarea mărfurilor în transporturile maritime în cadrul poliței oferite de ASTRA 10
Cap.3. Evoluția (și structura) asigurării maritime 21
Bibliografie 23

Extras din document

Cap.1. Asigurarea mărfurilor în transporturile maritime ( caracterizare generală)

1.1. Asigurarea maritimă

Cu toate că nu există o obligație legală pentru a asigurara nava sau marfa, mărimea capitalului implicat și enormele pierderi financiare care pot urma unui accident maritim, fac din neasigurarea riscurilor un lucru imprudent.

Un contract de asigurare maritimă este acela prin care asiguratorul compensează pe asigurat, în maniera și proporțiile care au fost stabilite, împotriva pierderilor ce rezultă din expediția maritimă ca urmare a pericolelor mării.

În categoria pericolelor mării pot fi incluse furtunile, cutremurele, incendiile, războaiele, acțiunile de piraterie, furturile, sechestrele, diverse restricții, aruncarea peste bord a mărfii sau instalațiilor de pe punte și alte pericole de același fel sau specificate expres în polița de asigurare.

Fiecare expediție maritimă legală, poate fi subiect al unui contract de asigurare maritimă și în plus, pentru nava și marfa asigurată, legea permite ca profiturile, navlurile, comisioanele, avansurile acordate sau creditele, ce sunt expuse la riscuri prin expediția maritimă să fie acoperite prin asigurare. Este permisă intrarea într-un contract de asigurare maritimă numai acelora care au un interes "asigurabil". Acest lucru este destinat reducerii speculațiilor asupra rezultatului unui voiaj, practică ce face ca toate contractile de asigurare maritimă încheiate fără a avea un interes asigurabil, să fie nule și ilegale.

În România, asigurările maritime se referă la:

• Asigurarea bunurilor care fac obiectul transportului extern (cargo);

• Asigurarea navelor comerciale, de pescuit și colectoare, precum și a altor ambarcațiuni și utilaje plutitoare assimilate (casco);

• Asigurarea de protecție și indemnizație

Pe plan internațional asigurarea maritimă este considerată asigurarea navelor și a încărcăturii acestora, prin navă înțelegând orice tip de vapoare, corăbii, iahturi, nave petroliere etc.

În SUA, asigurările maritime se clasifică în două mari categorii asigurări ale navelorr fluviale și ale navelor maritime.

În lucrarea de față voi aborda asigurarea mărfurilor în transporturile maritime (cargo) oferită de Societatea de Asigurare și Reasigurare ASTRA S.A.

1.2. Condiții generale de asigurare privind asigurarea mărfurilor în transporturile maritime (cargo) în cadrul Societății de Asigurare și Reasigurare ASTRA S.A.

Referitor la obiectul asigurării, se asigură bunurile supuse riscurilor ce apar pe timpul transportului, inclusiv cheltuielile în legătură cu acesta, după cum se stabilește în polița de asigurare.

PERIOADA ASIGURĂRII

Asigurarea intră în vigoare în momentul în care bunurile părăsesc locul de depozitare indicat în polița de asigurare, continuă pe întreaga perioadă de transport (inclusiv pe timpul întârzierii care este în afara controlului Asiguratului, al descărcării forțate, al transbordării, devierii, depozitării, reexpedierii, schimbării voiajului intervenit din exercitarea unui drept acordat armătorilor sau navlositorilor în cadrul contractului de navlosire) și înceteaza într-unul din următoarele cazuri, care dintre ele survine mai intai:

• când bunul este livrat la destinația finală specificată în polița de asigurare;

• când bunul este livrat la alt loc de depozitare de la destinația finală specificată în polița sau înainte de aceasta, pe care Asiguratul decide să-l folosească pentru depozitare, alocare sau distribuire;

• când, din cauze care sunt în afara controlului Asiguratului, contractul de transport se termină în alt loc decât cel specificat în polița de asigurare;

• la expirarea a 60 de zile de la terminarea descărcării mărfii de pe mijlocul de transport maritim și la expirarea a 30 de zile de când marfa se află în port, locul final, intermediar sau de refugiu.

SUMA ASIGURATĂ

Suma asigurata este valoarea indicată în poliță și reprezintă nivelul maxim al despăgubirii ce se poate acorda în caz de daună.

Suma asigurată poate fi formată din:

• prețul de vânzare potrivit facturii, iar în cazul bunurilor ce nu au valoare comercială (mostre, etc.), valoarea de piață a acestora la locul de expediere în momentul încheierii asigurării;

• costul transportului precum și celelalte costuri care sunt în legatură cu acesta, taxe vamale, etc., în măsura în care nu sunt incluse în valoarea facturii;

• suma suplimentară, reprezentând un procent din valoarea asigurată, uzual 10%, pentru acoperirea unor cheltuieli care nu pot fi prevăzute la încheierea asigurării.

PRIMA DE ASIGURARE

În cazul poliţelor pentru un transport determinat, prima de asigurare se plătește anticipat și integral la încheierea asigurării.

Societatea ASTRA poate acorda asiguratului facilitatea achitării primei într-un termen de păsuire de 48 de ore de la data transportului. În situaţia în care durata transportului este mai mică de 48 de ore, societatea ASTRA nu acordă această facilitate. Neplata primei în termenul de păsuire specificat, atrage după sine rezilierea automată a contractului de asigurare. În cazul poliţelor generale asiguratul va plăti o primă de depozit la încheierea asigurării, calculată în funcţie de valoarea estimată a mărfii ce urmează a fi transportată în perioada asigurată. Prima de depozit poate fi achitată şi în rate semestriale, trimestriale sau lunare, dacă părţile au convenit astfel. La încetarea asigurării se calculează prima de asigurare definitivă, în funcţie de valoarea şi numărul transporturilor realizate efectiv, regularizându-se diferenţa dintre prima de depozit şi cea rezultată din calculul primei de asigurare definitive. Regularizarea sumelor datorate se poate face şi trimestrial sau lunar, dacă părţile au convenit astfel.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurararea Marfurilor in Transporturile Cargo.docx

Bibliografie

1. Bistriceanu, G., Asigurări și Reasigurări în România, Editura Universitară, București, 2009.
2. Mitu, N., Asigurări comerciale, Editura Universitaria, Craiova, 2008.
3. Tureac, C., Asigurări comerciale, Editura Universitară Danubius, 2008.