Asigurarea Auto

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarea Auto.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Coltsa Angela, Claudia Plamadeala

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

PLANUL:
I. INTRODUCERE IN STIINTA ASIGURARILOR
II. ASIGURAREA OBLIGATORIE DE ACCIDENTE
III.AGIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA PENTRU PAGUBE PRODUSE DE AUTOVEHICULE
IV. ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA ,,CARTEA VERDE’’

Extras din document

I. INTODUCERE IN STIINTA ASIGURARILOR

Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fondurile şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea daunelor şi a procesului de dezdăunare pe cât mai multe umere.Datorită acurateţii, incertitudinii dar şi răspunderilor cu care se întâlnesc la fiecare pas, asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă, experienţa dar şi practica curentă au impus necesitatea reglementării raporturilor dintre persoanele fizice şi juridice care iau parte la asigurare, în calitate de asiguraţi, şi respectiv societăţile de asigurare, bunurile şi persoanele care sunt cuprinse în asigurare, riscurile acoperite prin asigurare, drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor din asigurare, etc.Cunoscând sensul unor noţiuni, cum sunt: asiguratorul, asiguratul, contractul de asigurare, beneficiarul, contractantul asigurării, riscul asigurat, valoarea de asigurare, suma asigurată, dauna sau paguba, despăgubirea de asigurare, prima de asigurare, durata asigurării, ş.a. pot fi înţelese şi aplicate corect prevederile actelor normative care reglementează asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă.Coroborând practica economică curentă, ştiinţa asigurărilor şi prevederile Lege nr. 32 din 03/04/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor (actualizată) ne vom concentra asupra semnificaţiilor unor categorii uzuale şi esenţiale în acelaşi timp.

Activitatea de asigurare

Activitatea de asigurare este acea prestaţie, care desemnează, în principal oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată.Asigurarea este operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea unor anumite riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.

Asiguratorul este persoana juridică (societatea de asigurare), care în schimbul primei de asigurare încasate de la asiguraţi îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamităţi naturale sau accidente, de a plăti suma asigurată la producerea unui anumit eveniment în viata persoanelor asigurate sau de a plăti o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde - în baza legii - faţă de terţe persoane.

Asiguratul este persoana fizică sau juridică (clientul) care, în schimbul primei de asigurare plătite asigurătorului, îşi asigură bunurile împotriva anumitor calamităţi na¬turale sau accidente, ori persoana fizică ce se asigură împotriva unor evenimente ce pot apărea în viaţa sa, precum şi persoana fizică sau juridică ce se asigură pentru prejudiciul pe care îl poate produce unor terţe persoane.În cadrul asigurărilor de bunuri şi de răspundere civilă, în calitate de asiguraţi pot apărea atât persoane juridice, cât şi diferite persoane fizice.La asigurările de persoane, în calitate de asigurat poate apărea orice persoană fizică ce îndepli¬neşte condiţiile prevăzute în actele normative.

Contractul de asigurare sau poliţa, este actul juridic care se încheie între asigurat şi asigurător în cazul asigurărilor facultative. Prin acest act, asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare, iar asigurătorul se obligă ca, la producerea riscului asigurat, să achite, asiguratului sau beneficiarului asigurării, despăgubirea sau suma asigurată.

Totodată, în contractul de asigurare sunt prevăzute şi alte drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante, precum şi data începerii şi încetării răspunderii asiguratului.

Putem spune că în contractul de asigurare sunt menţionate de fiecare dată:

Interesul asigurării;

-Riscul asigurat;

-Suma asigurată;

-Srima de asigurare.

În cazul asigurărilor de bunuri, de regulă, interesul asigurabil este interesul proprietarului bunului asigurat care este conştient că fără asigurare suportă o eventuală pagubă determinată de distrugerea sau avarierea bunului. Prin încheierea asigurării, asigurătorul preia asupra sa eventuala pagubă, iar titularul intere¬sului, care este şi titularul asigurării, devine automat debitorul primei de asigurare şi creditorul despăgubirii.La asigurările de persoane, interesul de asigurare vizează crearea cadrului ne¬cesar pentru realizarea protecţiei economice în cazul invalidităţii ori decesului asiguratului sau la producerea altui eveniment stipulat în contractul de asigurare. Interesul de asigurare poate fi interpretat în acest caz în sensul că încheierea contractului de asigurare este o măsură de prevedere, iar la asigurările mixte de viaţă - şi un mijloc de economisire pe termen lung.La asigurările de răspundere civilă, interesul de asigurare vizează menţinerea intactă a dimensiunilor patrimoniului asiguratului care poate fi afectat de prejudiciile pe care asiguratul le poate produce în anumite împrejurări unor terţe persoane. Deci, la aceste asigurări, interesul se referă la patrimoniul celui responsabil de producerea unui prejudiciu în dauna altora.Un loc important în cadrul contractului de asigurare îl ocupă precizările esenţiale referitoare la risc, pe care este obligată să le facă persoana care încheie asigurarea. Dacă împrejurările esenţiale privind riscul se schimbă în cursul executării contractului, asiguratul este obligat să comunice imediat asigurătorului schimbarea survenită. În caz contrar, asigurătorul are dreptul să propună asiguratului modificarea corespunzătoare a contractului încă înainte de producerea fenomenului (evenimentului) asigurat sau să denunţe contractul ori de câte ori împrejurările noi referitoare la risc nu le-ar fi acceptat dacă le-ar fi cunoscut de la început. În situaţia în care fenomenul (evenimentul) asigurat s-a produs, asigurătorul are latitudinea de a reduce despăgubirea (suma asigurată) cuvenită asiguratului, în proporţia în care prima de asigurare stabilită iniţial este mai mică decât prima corespunzătoare noilor împrejurări intervenite în legătură cu riscul sau de a refuza plata acesteia, când contractul nu a fost încheiat conform modificărilor intervenite.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Auto.doc