Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 10328
Mărime: 238.20KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.drd. Fîrţescu Bogdan Narcis
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IONA CUZA”, IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANTE ASIGURARI

Cuprins

Capitolul 1. Asigurari de bunuri-noţiuni şi caracteristici 3

1.1. Noţiune 3

1.2. Particularităţi ale asigurărilor de bunuri 3

1.3. Funcţiile asigurării 6

1.4. Conţinutul contractului de asigurare 6

Capitolul 2. Asigurarea bunurilor sau valorilor pentru cazurile de furt prin efracţie şi acte de tâlhărie 8

2.1. Caracterizare general 8

2.2. Practici interne si internationale ale asigurarilor de bunuri 15

2.3. Evoluţie (şi structură) pe piaţa internă şi internaţională 26

BIBLIOGRAFIE 37

Extras din document

Capitolul 1. Asigurari de bunuri-noţiuni şi caracteristici

1.1. Noţiune

Asigurarea constă în crearea unui fond de către persoanele fizice şi juridice ameninţate de riscuri din care se acoperă daunele şi alte cerinţe financiare imprevizibile. Acesta este şi sensul dat de Legea nr. 32/2000 noţiunii de asigurare : "operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea anumitor riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate";

Din punct de vedere juridic, asigurarea este un contract aleatoriu în care una din părţi - asiguratul - se obligă să plătească celeilalte părţi - asiguratorul - o sumă de bani pentru ca în ipoteza producerii evenimentului asigurat, acesta din urmă să plătească asiguratului indemnizaţia stabilită prin contract. În unele situaţii, asigurarea apare ca un contract obligatoriu, încheiat în temeiul legii.

Într-un sens mai larg, economic, legea defineşte activitatea de asigurare ca fiind "în principal, oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată".

Analizând definiţiile de mai sus, trasaturile asigurării sunt:

- acoperă riscuri prin crearea comunităţii de risc;

- acoperă riscuri datorate unor evenimente independente de voinţa asiguratului, dar evaluabile;

- protejează persoane egal ameninţate de acelaşi tip de risc.

1.2. Particularităţi ale asigurărilor de bunuri

În cazul asigurării de bunuri, societatea de asigurări se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării, o despăgubire. Astfel, contractul de asigurare de bunuri este un contract de despăgubire, având deci la bază principiul despăgubirii – un principiu fundamental al asigurării. Dovada încheierii contractului de asigurare rezultă din:

- emiterea şi transmiterea unui document de asigurare (poliţă);

- emiterea şi transmiterea unei cereri de plată a primei de asigurare;

- înscrisul prin care se manifestă voinţa asigurătorului de a încheia contractul.

Asigurătorul este persoana juridică care se obligă să plătească asiguratului o anumită sumă de bani la producerea evenimentului prevăzut ca risc asigurat în contractul de asigurare.

Asiguratul este persoana fizică sau juridică ce are un interes patrimonial faţă de bunul asigurat şi care, prin intermediul contractului de asigurare, cedează riscul asigurătorului.

Interesul asigurabil este o cerinţă de bază pentru existenţa oricărui contract de asigurare. În cazul asigurării de bunuri, prin interes asigurabil se înţelege valoarea pecuniară a bunului expusă pierderii sau valoarea patrimonială ce poate fi pierdută pentru asigurat sau beneficiar, ca urmare a producerii evenimentului asigurat.

Obiectul asigurării îl reprezintă bunurile menţionate în contractul de asigurare, fie prin determinarea lor individuală, fie prin indicarea unui grup de bunuri. Astfel pot fi asigurate:

- bunurile care aparţin persoanelor fizice sau juridice;

- bunurile primite în folosinţă sau aflate spre păstrare, reparare, vânzare sau expuse în muzee şi expoziţii;

- bunurile sau activele ce fac obiectul unor contracte de cesionare, închiriere sau locaţie de gestiune, leasing.

Perioada asigurată este perioada pentru care asigurătorul este obligat să acopere daunele în baza poliţei. Asigurările de bunuri se încheie pe o perioadă de 1 an, dar la cererea asiguratului se pot încheia şi pe perioade mai scurte.

Preview document

Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 1
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 2
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 3
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 4
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 5
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 6
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 7
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 8
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 9
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 10
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 11
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 12
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 13
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 14
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 15
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 16
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 17
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 18
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 19
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 20
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 21
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 22
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 23
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 24
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 25
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 26
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 27
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 28
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 29
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 30
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 31
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 32
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 33
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 34
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 35
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 36
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 37
Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efractie si Acte de Talharie
    • ABReferat.doc
    • Cucu Crupa.ppt

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească

Introducere “Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul asigurare pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru...

Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital

Cap.1 -Delimitãri ale Asigurãrilor de viaţã. 1.1. Necesitatea şi evoluţia asigurărilor 1.1.1.Riscurile şi nevoia de asigurare Omul, parte...

Asigurări de Accidente

Asigurările pentru accidente pot fi încheiate atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice, ca poliţe individuale sau de grup. Această...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurarea Facultativa a Autovehiculelor. Asigurarea Auto - CASCO

Riscurile pentru care asigurătorii oferă protecţie riscuri specifice diferitelor accidente, ciocniri, loviri, zgârieri, căderi, derapări sau...

Asigurarile de Raspundere Civila

Este o asigurare încheiata între un asigurat (persoana fizica sau juridica) si un asigurator (sociatate de asigurare) conform careia la aparitia...

Asigurari si Reasigurari

Contract de asigurare este o înţelegere între două părţi: asiguratul care se obligă să plătească o primă şi asigurătorul, care se obligă ca, la...

Probleme Rezolvate - Asigurarea Cladirilor

1. Se dă o clădire agro-zootehnică nouă cu un efectiv de 20 animale, cu o suprafaţă de 4m pe cap de animal. Această clădire este realizată din...

Ai nevoie de altceva?