Asigurarea Casco

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Asigurarea Casco.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Miricescu Emilian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Capitolul I – Aspecte Teoretice pag 3 - 8
1.1. Introducere pag 3
1.2. Mic dictionar pag 4 – 5
1.3. Aspecte definitorii ale asigurarii CASCO pag 4 - 7
1.4. OMNIASIG SI ASIBAN- doua alternative la CASCO pag 7 - 8
Capitolul II - OMNIASIG VS. ASIBAN SA pag 8 - 15
2.1. Contractul de asigurare pag 8
2.2. Obiectul asigurarii si intinderea teritoriala a acoperirii pag 8 – 9
2.3. Imprejurarile esentiale referitoare la riscul privind incheierea contractului pag 9
2.4. Incheierea contractului si plata primei. In ceperea si incetarea raspunderii asiguratorului pag 9 - 10
2.5. Obligatiile asiguratului si obligatiile asiguratorului pag 11 – 12
2.6. Excluderi din contracte pag 12 - 13
2.7. Riscurile acoperite pag 13
2.8. Sumele asigurate pag 13
2.9 Denuntarea Contractului pag 13 - 14
2.10. Denuntarea Contractului pag 14
2.11. Supraasigurarea pag 14
2.12. Subrogarea si regresul pag 14
2.13. Dispozitii finale pag 14 - 15
2.14. Asigurarea la alti asiguratori pag 15
2.15. Stabilirea cuantumului despagubirii pag 15
Capitolul III - Concluzii pag 15 - 16
3.1 Capcanele CASCO pag 15 - 16

Extras din document

Capitolul I. Aspecte teoretice

1.1. Introducere

Persoana, privita atat individual cat si ca membru al societatii, este supusa diferitelor riscuri, indiferent de varsta, pregatire profesionala, clasa sociala sau domeniu de activitate. Acest lucru a condus la cresterea si diversificareaa cererii de asigurari pe piata si deci implicit, la sporirea gradului de complexitate si specificitate a produselor de asigurare concretizata in dezvoltarea unor grupe omogene de produse.

In Romania, activitatea de asigurare se desfasoara sub forma asigurarilor facultative si obligatorii, precum si a operatiunilor de reasigurare, de societati comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si societati de reasigurare, denumite asiguratori, respectiv reasiguratori

Asigurarea Casco este o asigurare facultativa a autoturismului impotriva avariilor accidentale si furtului, care nu tine loc de asigurare obligatorie (RCA).

De regula, asigurarea CASCO se ofera doar masinilor cu varste intre 0 – 8 ani (majoritatea asiguratorilor), 0 – 12 ani (anumiti asiguratori) sau masinilor de colectie.

1.2. Mic dictionar

- Asigurator - persoana juridica autorizata sa exercite activitati de asigurare, care încheie contracte de asigurare cu o persoana fizica sau juridica;

- Asigurat - persoana care are un contract de asigurare încheiat cu asiguratorul;

- Contractul de asigurare - actul juridic care se încheie între asigurat şi asigurator. Prin acest act, asiguratul se obliga sa plateasca prima de asigurare, iar asiguratorul se obliga, ca la producerea riscului asigurat , sa achite asiguratului sau beneficiarului asigurarii, despagubirea sau suma asigurata în termenii şi limitele convenite în acesta;

- Solicitantul (Contractantul asigurarii) - Persoana fizica sau juridica care poate încheia o asigurare şi se obliga la plata primelor de asigurare. Solicitantul asigurarii poate avea şi calitatea de asigurat;

- Beneficiarul asigurarii - reprezinta persoana fizica sau juridica care are dreptul sa încaseze despagubirea sau suma asigurata fara însa ca aceasta sa fie parte la contractul de asigurare;

- Suma asigurata - limita maxima a raspunderii asiguratorului stabilita prin contractul de asigurare;

- Prima de asigurare - suma platita sau platibila de asigurat în schimbul acoperirii riscurilor prin asigurarea oferita de asigurator;

- Riscul asigurat - este evenimentul (fenomenul) sau un grup de evenimente (fenomene) care odata produs datorita efectelor sale obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului (sau beneficiarului asigurarii) despagubirea sau suma asigurata;

- Franşiza - reprezinta partea din valoarea daunei stabilita la încheierea contractului care va fi suportata de catre asigurat. Ea poate fi:

-franşiza atinsa: asiguratorul acopera în întregime dauna, pana la nivelul sumei asigurate, daca aceasta este mai mare decat franşiza.

-franşiza deductibila : reprezinta partea din valoarea daunei care va fi suportata de catre asigurat pentru fiecare eveniment.

- Paguba sau dauna - reprezinta pierderea intervenita la un bun asigurat ca urmare a producerii evenimentului impotriva caruia s-a incheiat asigurarea. Poate fi de doua categorii si anume paguba totala in cazul in care bunul a fost distrus in intregime si paguba partiala atunci cand pierderea intervenita este mai mica decat valoarea bunului;

- Despagubirea platita de asigurator - este suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asigurat. Despagubirea de asigurare poate fi in limita sumei asigurate egala sau mai mica decat paguba in functie de principiul de raspundere al asiguratorului;

- Rezilierea - desfintarea contractelor pe motiv ca una din parti nu-şi executa obligatiile;

- Denuntare - manifestare unilaterala de vointa prin care se pun capat efectelor unui act juridic;

1.3. Aspecte definitorii ale asigurarii CASCO

Valoarea la care se asigura masina

Masina se asigura la o valoare cat mai apropiata de cea reala. Valoarea este stabilita de asigurator astfel:

- se stabileste valoarea de nou a masinii (cat a valorat respectiva masina cand avea 0 km la bord): pe baza facturii de achizitie de nou sau pe baza valorii de catalog (Schwacke, Eurotax, Apia)

- la valoarea de nou se aplica o uzura, pe baza unui tabel propriu fiecarui asigurator, in functie de varsta masinii (calculata de la data fabricatiei), ce se scade din valoarea de nou, obtinandu-se valoarea ramasa (valoarea la zi) a masinii

- optional, se adauga valoarea dotarilor suplimentare , obtinandu-se suma asigurata (SA).

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Casco.doc

Alte informatii

Caracteristici generale ale asigurarilor auto, urmate de o comparatie in ceea ce priveste Casco practicat de Asiban sa, si Omniasig.