Asigurarea Cladirilor, a Altor Constructii si a Continutului lor pe Baza Politei de Incendiu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarea Cladirilor, a Altor Constructii si a Continutului lor pe Baza Politei de Incendiu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A CONTRACTULUI DE ASIGURARE.3
1.1. ASIGURAREA PRIVIND RISCURILE CIVILE.5
1.2. ASIGURAREA PRIVIND RISCURILE COMERCIALE ŞI CELE INDUSTRIALE.5
CAPITOLUL 2. PRACTICI ŞI EVOLUŢII PE PIAŢA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ. 7
2.1. PRACTICI ŞI EVOLUŢII PE PIAŢA INTERNĂ. 7
2.2. PRACTICI ŞI EVOLUŢII PE PIAŢA INTERNAŢIONALĂ.9
CAPITOLUL 3. ASIGURAREA CLĂDIRILOR, A ALTOR CONSTRUCŢII ŞI A CONŢINUTULUI LOR PE BAZA POLIŢEI DE INCDENDIU. STUDIU DE CAZ – OMNIASIG.12
3.1. CLAUZA OPERATIVĂ ŞI INTERESUL ASIGURAT.13
3.2. OBIECTUL ASIGURĂRII, SUMA ASIGURATĂ ŞI PRIMA DE ASIGURARE.13
3.3. POLIŢA DE ASIGURARE.16
3.4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI.17
3.5. REZILIEREA ŞI MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE.18
CONCLUZII.20
BIBLIOGRAFIE.22

Extras din document

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERALĂ A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

O ramură a asigurărilor în care asigurătorul îşi asumă obligaţia de a plăti către asigurat, o despăgubire în caz de producere a riscului asigurat în contract şi care a determinat un prejudiciu asupra bunului asigurat, o reprezintă asigurările de bunuri.

Contractul de asigurare este un act încheiat între asigurător şi asigurat, care prevede că asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă să plătească asiguratului sau beneficiarului, după caz, indemnizaţia în momentul producerii unui risc, în limitele şi termenele stabilite în contract.

Figura nr.1. Componentele declaraţiei de asigurare

Un principiu de bază privind buna gestionare a activităţii de asigurare o reprezintă selecţia riscurilor. Pentru a-şi putea desfăşura activitatea în cele mai bune condiţii, asigurătorul trebuie să înlăture toate modalităţile de preluare a riscurilor nefavorabile, pe baza unor calcule matematice şi date statistice în ceea ce priveşte stabilirea nivelului primelor de asigurare. Astfel, asigurătorul devine mai preocupat în realizarea selecţiei riscurilor, asumându-şi o anumită stabilitate a operaţiunilor de asigurare.

Contractul de asigurare sau poliţa de asigurare prezintă sub aspect juridic următoarele caracteristici :

Figura nr. 2. Particularităţile contractului de asigurare

1.1. ASIGURAREA PRIVIND RISCURILE CIVILE

Riscurile civile privite prin prisma obiectului de asigurare cuprinde categoriile de bunuri ce urmează :

a) Clădiri ¬de locuit – case, vile, apartamente şi instalaţiile fixe aferente acestora;

b) Bunuri casnice, dependenţele şi anexele gospodăreşti – mobilier, obiecte de artă, electronice, sere, foişor, împrejurimi, etc;

Există însă şi excluderi cu privire la : bunurile scoase din uz sau degradate, tuneluri, drumuri, canale, animale vii, culturi agricole, hârtii de valoare, etc.

Incendiul poate fi definit ca un foc de mare întindere sub formă de flăcări deschise care însoţesc arderea şi care s-a produs în absenţa unei vetre destinate acestui scop sau a ieşit din vatră, având forţa de a se extinde prin propria sa putere.

Incendiul poate fi provocat ca urmare a unui scurt-circuit sau pierderii de curent electric, poate fi provocat de un trăsnet sau produs într-o construcţie vecină şi care a provocat daune bunurilor asigurate, precum şi datorită exploziei unei centrale termince sau a instalaţiilor de gaz.

Există însă şi câteva exclude speciale printre care se regăsesc şi :

- Pagubele cauzate de incendiu ca urmare a unui cutremur sau erupţii vulcanice;

- Pagube produse direct sau indirect prin acţiunea dispozitivelor explozive ori a armelor de foc;

- Pagube produse la aparatele de instalaţii care sunt considerate consecinţe ale unui incendiu ori explozii datorate uzurii sau defecte de material sau slabei întreţineri;

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Cladirilor, a Altor Constructii si a Continutului lor pe Baza Politei de Incendiu.doc

Bibliografie

Cărţi :
1. Bistriceanu Gh, Bercea F, Macovei E – Lexicon de protecţie socială, asigurări şi reasigurări, Editura Karat, Bucureşti, 1997;
2. Ciurel V – Asigurări şi reasigurări – Abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;
3. Negru T. – Asigurările şi reasigurările în economie, Editura C.H.Beck, colecţia Oeconomica, Bucureşti 2008;
4. Văcărel I, Bercea F – Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 1999;
5. Suport de curs anul II – Bazele Asigurărilor, Editura Universităţii Al.I.Cuza (2011);
Rapoarte :
1. Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru anul 2012;
2. Rapoarte anule OMNIASIG pentru perioada 2010 – 2012;
Webografie :
1. www.omniasig.ro
2. http://www.portaldeasigurari.ro/
3. http://www.1asig.ro/
4. http://www.asigurarealocuintelor.ro

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”