Asigurarea de Deces

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarea de Deces.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Firtescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Capitolul 1. Asigurarea de deces cu acumulare de capital 3
1.1.Noţiuni de bază 3
1.2.Elemente tehnice 5
Capitolul 2. GRAWE ROMÂNIA Asigurare SA- studiu de caz 12
2.1. Prezentare generală 12
2.2. Programe de asigurare- GRAWE ROMÂNIA Asigurare SA 16
2.2.1. Programul de asigurare PROFIT 16
2.2.2. Programul de asigurare GARANT 21
2.2.3. Programul de asigurare PREVENT 24
Concluzii 30
Bibliografie 32

Extras din document

Capitolul 1. Asigurarea de deces cu acumulare de capital

1.1.Noţiuni de bază

Asigurare de deces se bazează pe încheierea unui contract de asigurare- poliţa de asigurare- prin care asigurătorul se obligă să plătească beneficiarului asigurării o anumită sumă de bani la producerea riscului asigurat – suma asigurată- în schimbul plăţii de către contractantul asigurării a unei prime de asigurare, respectiv '”preţul protecţiei” oferite asiguratului de către asigurător .

În practică există o varietate de produse ale asigurărilor de persoane, ce diferă prin condiţiile speciale impuse de fiecare societate de asigurare. Aceste produse, iniţial, au avut numai un scop de protecţie: acoperirea riscului de deces, dacă decesul survine în perioada de valabilitate a contractului de asigurare- cazul asigurărilor de viaţă, pe durată determinată- sau acoperirea riscului de deces pe o durată nedeterminată, iar apoi la aceasta s-a adăugat şi o componentă de economisire: acordarea sumei asigurate dacă asiguratul este în viaţă peste un anumit număr de ani (până la expirarea valabilităţii contractului de asigurare). Prin îmbinarea celor două componente ale asigurărilor de persoane a rezultat produsul de bază şi anume asigurarea mixtă de viaţă, care acoperă în cadrul aceleaşi poliţe de asigurare atât riscul de deces, cât şi riscul de supravieţuire al asiguratului.

La încheierea unei poliţe de asigurare de deces, problema care se pune constă în determinarea nevoii de asigurare. Persoanele care au datorii mici, care obţin venituri substanţiale din investiţii sau când nu există persoane dependente de venitul asiguratului, pot să nu aibă nevoie de acest tip de asigurare.

Prima etapă a procesului de încheiere a poliţei de asigurare constă în completarea cererii-chestionar care cuprinde datele necesare identificării contractantului, persoanei asigurate, beneficiarului, întrebări privind starea de sănătate a asiguratului şi alte informaţii privind derularea contractului.

Chestionarul privind starea de sănătate a potenţialului asigurat permite asigurătorului să determine măsura în care acesta îndeplineşte criteriile de primire în asigurare şi probabilitatea de risc. De obicei nu se solicită o examinare medicală prealabilă a asiguratului, asigurătorul fundamentându-şi decizia de primire în asigurare pe buna-credinţă cu care asiguratul a răspuns la întrebările din cerere.

După producerea evenimentului asigurat, asigurătorul îşi rezervă dreptul de a solicita documente medicale şi de a investiga starea de sănătate şi antecedentele medicale ale asiguratului în vederea verificării declaraţiilor acestuia. În cazul în care se descoperă că asiguratul suferea la momentul completării cererii de anumite afecţiuni, care, dacă ar fi fost declarate, ar fi condus la neacceptarea cererii, asigurătorul poate refuza plata despăgubirii.

Calcularea sumei asigurate necesare se face prin însumarea următoarelor valori:

Suma asigurată necesară= Cheltuieli cu funerariile + taxe pentru transferul moştenirii + datorii restante + fond necesar acoperirii cheltuielilor de trai ale familiei- lichidităţi.

Asigurarea de viaţă cu acumulare de capital este un tip de asigurare la care compania plăteşte beneficiile atât în cazul producerii decsului în cadrul duratei contractuale, cât şi la maturitatea contractului, dacă asiguratul este în viaţă în acel moment. Mai este cunoscută şi sub denumirea de Asigurare mixtă de viaţă deoarece acoperă două riscuri: decesul şi supravieţuirea . La acest tip de asigurare compania de asigurări este obligată să plătească beneficiile corespunzătoare contractuluiîn situaţia în care asiguratul decedează pe durata de derulare a poliţei, sau în momentul în care aceasta ajunge la maturitate şi este în viaţă.

Maturitatea contractului poate fi stabilită ca fiind după un anumit număr de ani de la data intrării în vigoare a acestuia, fie în momentul în care asiguratul împlineşte o anumită vârstă. În ceea ce priveşte primele de asigurare aferente unui astfel de contract, se acceptă atât plata de prime eşalonate, cât şi prima unică.

1.2.Elemente tehnice

Asigurătorul este societatea de asigurare care în baza contractului de asigurare, se obligă să plătească indemnizaţia de asigurare stabilită în contract în cazul produceri unui eveniment asigurat .

Contractantul asigurării poate fi o persoana fizică cu vârsta minimă de 18 ani sau o persoana juridică. Contractantul încheie contractul de asiguare în calitate de partener contractual al asigurătorului. Întreaga corespondenţă oficială se va face între cele două părţi contactante: asigurator şi contractantul asigurării. Contactantul asigurării îşi asumă, în conformitate cu contractul de asigurare, obligaţia de achitare la scadenţă a primelor de asigurare către asigurător.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea de Deces cu Acumulare de Capital.doc

Alte informatii

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Master Finanţe Asigurări