Asigurarea de Incendiu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarea de Incendiu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Capitolul 1 Caracterizare generală 1
1.1 Contractul de asigurare 1
1.2 Obiectul asigurării 2
1.3 Riscurile asigurabile 3
1.4 Bunuri neincluse în asigurarea de incendiu 5
1.5. Suma asigurată 5
1.6 Obligațiile asiguratului 6
1.7 Obligațiile asigurătorului 9
Capitolul 2 Practici interne și internaționale 10
Capitolul 3 Evoluția asigurărilor pe baza poliței de intenciu pe piața internă și internațională 17
3.1 Evoluția asigurărilor pe baza poliței de incendiu pe piața internă 17
3.2 Evoluția asigurărilor pe baza poliței de incendiu pe piața internațională 23
Bibliografie 25

Extras din document

Capitolul 1 Caracterizare generală

1.1 Contractul de asigurare

Contractul de asigurare reprezintă un act juridic încheiat între asigurator și asigurat . În baza contractului de asigurare reglementat de prezentele condiții de asigurare, asiguratul se obligă să plătească o primă asiguratorului, iar asiguratorul preia asupra sa riscul producerii unui eveniment asigurat, obligându-se ca la producerea acestuia să plătească asiguratului o despagubire în limitele și la termenele convenite în contractul de asigurare și în baza prezentelor condiții.

Asigurarea se încheie în baza declarației de asigurare, completate de către asigurat. Asigurarea se consideră încheiată prin plata primelor de asigurare și emiterea de către asigurător a contractului de asigurare, fiind valabilă exclusiv pentru bunurile și riscurile specificate în contract, la adresele indicate în acesta. Contractul de asigurare nu poate fi dovedit prin martori, chiar dacă există început de dovada scrisă.

După încheierea asigurării, asigurătorul ia asupra sa riscul producerii evenimentului asigurat, începând cu data fixată în polită, dar nu înainte de ora 24 a zilei in care s-a plătit prima.

În cazul în care ratele ulterioare nu sunt achitate în termen de 30 de zile de la scadență, contractul de asigurare se consideră suspendat. Dacă după acest termen, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data suspendării se reia plata ratelor scadente, contractul de asigurare se repune în drepturi începând cu ora 24 a zilei in care s-a achitat prima restantă, cu condiția efectuării de către aigurător a unei inspecții de risc, data incetării valabilității cotractului rămânând aceeași. Dacă după expirarea celor 30 de zile asiguratul nu își achită primele restante, contractul se consideră reziliat de drept. Pe perioada suspendării contractului asigurătorul nu suportă în nici un fel riscurile asigurate.

1.2 Obiectul asigurării

A. Riscuri civile

În această asigurare sunt cuprinse următoarele categorii de bunuri:

-Clădirile (lucrările edilitare, inclusiv instalațiile imobile în serviciul cladirii asigurate, dependințele, împrejmuirile și cotele-părți din imobile care constituie proprietate comună);

-Bunurile casnice, conținutul cabinetelor profesionale și al birourilor (mobilier ș alte dotări, tablouri și obiecte de artă, aparate electrice și electronice de uz casnic și de birou, îmbrăcăminte, cărți, utilaje și alte bunuri pentru birou sau cabinete profesionale, alte bunuri).

B. Riscuri comerciale și industriale

Sunt primite în asigurare următoarele categorii de bunuri:

-Clădirile (construcțiile edilitare, localurile cu destinație industrială, de laborator și comercială, birourile, locuințele etc.; instalațiile fixe în serviciul clădirilor: hidraulice, igienico-sanitare, de încălzire și condiționare a localurilor, lifturi, ascensoare pentru mărfuri, instalații de iluminat etc.; împrejmuirile etc. );

-Utilajele și echipamentele, mobilierul (mașini, utilaje, ustensile, mijloace de ridicare, rezervoare și silozuri, mijloace de cântărire, mobilier, mașini de birou și aparatură electronică, îmbrăcăminte, hârtii de valoare, titluri de credit, bani, documente, registre etc.);

-Mărfuri (materii prime, materiale, semifabricate, produse în curs de fabricație, produse finite în depozit, ambalaje și altele asemănătoare);

-Bunurile casnice (mobilier, alte dotări și tot necesarul pentru uzul casnic și personal al asiguratului, al persoanelor cu care coabitează, inclusiv obiecte de artă și tablouri de valoare în anumite limite).

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea de Incendiu.docx

Bibliografie

Achim Marian-Lucian, Asigurările de bunuri și persoane în economia cunoașterii, Editura Economică, București, 2008.
Constantinescu Dan Anghel, Tratat de asigurări, Volumul I, Editura Economică, București, 2004.
Negru T., Asigurari Ghid Practic, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006.
Lungu C., Asigurări de bunuri, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2009.
Văcărel I., Bercea F., Asigurări și reasigurări, Editura Expert, București, 2007.