Asigurarea De Răspundere Civilă Auto

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 12376
Mărime: 2.94MB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

1. Conceptul de asigurare RCA

2. Domeniul de aplicare pentru asigurarea RCA

3. Asiguratul în cazul asigurării RCA

4. Asigurătorul în cazul asigurării RCA

5. Contractul de asigurare RCA

5.1. Condiţiile de validitate ale contractului de asigurare

5.2. Încheierea contractului de asigurare RCA

6. Primele de asigurare, riscurile asigurate şi despăgubirile RCA

6.1. Nivelul primelor de asigurare

6.2. Suma asigurată

6.3. Riscurile asigurate

6.4. Despăgubirile

6.6. Constatul amiabil

7. Studiu de caz privind asigurarea RCA – Societatea de Asigurări – Reasigurări ASIROM S.A.

Concluzii şi propuneri

Bibliografie

Extras din document

1. CONCEPTUL DE ASIGURARE RCA

Asigurările de răspundere civilă reprezintă o componentă de mare importanţă şi actualitate a activităţii de asigurare. Prin asigurările de răspundere civilă se acoperă prejudiciul produs de asigurat - persoana fizică sau persoana juridică - unor terţe persoane. În toate cazurile este vorba de prejudiciile ce pot fi produse în anumite împrejurări şi pentru care o persoana fizică sau juridică răspunde potrivit legii.

Existenţa acestui tip de asigurare permite pe de o parte ca persoana păgubită să primească despăgubirea cuvenită, iar pe de alta, ca patrimoniul asiguratului să rămână neatins, deoarece în schimbul primelor de asigurare plătite, el nu mai poate fi plătit, pe cale judiciară pentru prejudiciul produs. Este necesar de subliniat că prin asigurările de răspundere civilă pot fi acoperite numai pagubele produse de asigurat unor terţe persoane în anumite condiţii, care se cer a fi îndeplinite în mod cumulativ.

Asigurarea de răspundere civilă auto, cunoscută sub numele de RCA, reprezintă în momentul de faţă una din puţinele tipuri de asigurare a căror încheiere este obligatorie în România.

Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) este o asigurare prin care terţii prejudiciaţi în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale şi/sau vătămarile corporale suferite.

În asigurările de răspundere civilă spre deosebire de celelalte asigurări (de bunuri şi persoane), pe lânga asigurător si asigurat, dacâ se produce riscul acoperit prin asigurare, mai intervine şi o a treia persoană - terţul păgubit.

Asigurările de răspundere civilă auto compensează, de regulă, numai prejudiciile care sunt consecinţa unor accidente. Cuprinderea în asigurarea de răspundere civilă auto a prejudiciului, reclamă ca acesta să aibă un conţinut, să fie cert, actual şi personal, adică repararea prejudiciului să fie solicitată numai de către persoana păgubită şi, de asemenea, să fie direct.

În asigurările de răspundere civilă auto, culpa asiguratului reprezintă o condiţie de bază care trebuie îndeplinită pentru a se acorda despăgubirea de către societatea de asigurări. Între prejudiciul cauzat terţelor persoane şi culpa asiguratului trebuie să existe întotdeauna un raport nemijlocit de cauzalitate. Astfel, prin aceste asigurări, se compensează prejudiciul creat, ceea ce înseamnă că volumul despăgubirii se stabileşte pe baza valorii pagubei şi nu în funcţie de gravitatea culpei. Compensarea pagubei se face în natură prin restituirea bunului distrus sau prin restabilirea situaţiei care a existat anterior, ori prin plata de despăgubiri băneşti atât pentru valoarea bunului distrus, cât şi pentru serviciul de care a fost lipsită terţa persoană prin imposibilitatea funcţionării sau folosirii persoanelor şi bunurilor prejudiciate.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Art. 48 din Legea 136/1995 (aşa cum a fost modificat prin Legea 172/2004) prevede cǎ persoanele fizice sau juridice care au în proprietate autovehicule supuse înmatriculǎrii în România, precum şi tramvaie au obligaţia sǎ se asigure pentru cazurile de rǎspundere civilǎ ca urmare a pagubelor peoduse prin accidente de autovehicule în limitele teritoriale de acoperire şi sǎ menţinǎ valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.

Legea nr. 172/2004 a adus o serie de modificǎri Legii nr. 136/1995:

- obligaţiile referitoare la aceste asigurǎri nu se referǎ numai la autovehicule, ci şi la tramvaie;

- este reglementatǎ nu numai obligaţia de asigura aceste autovehicule şi tramvaie, ci şi obligaţia de a menţine valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare. Aceastǎ precizare legalǎ este importantǎ deoarece ea se referǎ la plata primelor şi la îndeplinirea celorlalte obligaţii ale asiguratului necesare menţinerii în vigoare a poliţei de asigurare, odatǎ încheiate;

- obligaţia de încheiere şi de menţinere a valabilitǎţii acestei asigurǎri revine persoanelor fizice şi juridice care au în proprietate autovehicule supuse înmatriculǎrii. Reglementarea anterioarǎ se referea la persoanele care deţin autovehicule (termenul conducea la ideea detenţiei precare);

- introducerea obligativitǎţii ca, la înscrierea în circulaţie, la efectuarea de modificǎri în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a unui autovehicul şi la efectuarea verificǎrilor tehnice periodice, sǎ fie prezentatǎ dovada existenţei unei asigurǎri de rǎspundere civilǎ pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule;

- cerinţa de prezentare în faţa organelor poliţiei de frontierǎ de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României a documentelor de asigurare obligatorie şi, dupǎ caz, de platǎ a primei de asigurare la intrarea şi ieşirea din ţarǎ revine proprietarului, împuternicitului acestuia sau conducǎtorului autovehiculului. În reglementare anterioarǎ, aceastǎ obligaţie revenea deţinǎtorului autovehiculului;

Preview document

Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 1
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 2
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 3
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 4
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 5
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 6
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 7
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 8
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 9
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 10
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 11
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 12
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 13
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 14
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 15
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 16
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 17
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 18
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 19
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 20
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 21
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 22
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 23
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 24
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 25
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 26
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 27
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 28
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 29
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 30
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 31
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 32
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 33
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 34
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 35
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 36
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 37
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 38
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 39
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 40
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 41
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 42
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 43
Asigurarea De Răspundere Civilă Auto - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea De Raspundere Civila Auto.doc

Alții au mai descărcat și

Piata Romaneasca de Asigurari - Prezent si Perspective

1. Asigurarile în România - prezent 1.1. Prezentare generala Piata asigurarilor din România este foarte concentrata, 60% din piata totala a...

Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente

CAPITOLUL I NECESITATEA SI FORMELE PROTECŢIEI OMULUI ŞI BUNURILOR SALE ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI A ACCIDENTELOR Activitatea cotidiană...

Studiu de Caz - Efectuarea unei Inspectii de Risc cu Intocmirea unui Dosar de Dauna - Piata Auto

1. Scurt istoric al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a apărut pentru prima dată...

Asigurari de Raspundere Civila

Capitolul I TRASATURI PRINCIPALE ALE ASIGURARILOR Datorită gradului de maturitate şi experienţa ţărilor europene în privinta asigurărilor este...

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto

Capitolul I: Stadiul cercetării 1.1 Introducere Am ales această temă deoarece piaţa asigurărilor este într-o continuă dezvoltare, mai ales în...

Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE – IMPORTANTA, TRASATURILE SI NECESITATEA ASIGURARILOR 1.1 Importanţa, trăsaturile şi necesitatea asigurărilor...

Asigurări de Bunuri

Introducere Traim zi de zi, procurându-ne bunuri si servicii sau suntem angrenati în cadrul societatilor, a organizatiilor care furnizeaza aceste...

Asigurări RCA România-Ungaria

CAPITOLUL I ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO 1.1 Caracterizarea generală a produselor de asigurare - răspundere civilă Polița de...

Ai nevoie de altceva?